Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

Педагогіка і освіта » Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

Сторінка 6

Потреби у високопрофесійному розв'язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку Північно-Східного регіону України (Харківська, Полтавська, Сумська області) зумовили відкриття у 2000 році на базі нашого навчального закладу Полтавської філії Північно-Східного наукового центру НАН України і Міністерства освіти та науки України.

Наш університет безпосередньо співпрацює з Національною академією наук України на основі угоди про співробітництво, укладеної у жовтні 2007 року.

Цю угоду нещодавно поширено підписаним договором про спільну діяльність із державною установою „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, налагоджується плідне наукове співробітництво з іншими установами Національної академії наук. 11 грудня проводимо Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Академічна наука в системі забезпечення ефективності наукової роботи та поліпшення якості підготовки фахівців», присвячену 90-річчю Національної академії наук України.

Приємно зауважити, що за результатами XI Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008» колектив ПолтНТУ нагороджений срібною медаллю у номінації "Модернізація вищої освіти у контексті вимог Болонської конвенції" та відзначений почесним званням "Лідер сучасної освіти" за багаторічну науково-педагогічну діяльність з інноваційного розвитку освіти України. Ми постійно звіряємо свій університетський "годинник" із запитами суспільства, з вимогами часу, тому наш вуз і наш диплом мають авторитет і значимість.

Сьогодні університет не може існувати ізольовано від сучасного виробництва, від вимог суспільства. Вищий навчальний заклад повинен уміти відповідати і на ці виклики часу - готувати конкурентоспроможних фахівців, які діють мобільно, здатні будуть ефективно працювати в динамічних, швидкозмінних умовах. Усе це ми й намагаємось робити, відкриваючи нові спеціальності та напрями підготовки, переоснащуючи навчальні лабораторії, поліпшуючи побутові умови проживання студентів.

Вища школа вступає в пору, коли необхідно закладати нові принципи освітньої діяльності. Головний із них – підвищення рівня відповідальності студентів у процесі здобуття знань, включаючи й фахові. Навчити студентів самостійно мислити і постійно вчитися у цьому невпинно оновлюваному світі комп’ютеризованої інформації та нових знань – ось головне завдання науково-педагогічного колективу університету. Звідси випливає робоча навчальна формула Національного технічного університету в Полтаві: від бакалавра, який володіє прикладними науками, до формування магістра-фахівця, котрий уміє самостійно проводити науково-технічні дослідження та спроможний розв'язувати питання, з якими він зустрінеться завтра у виробничій діяльності організації, установи, закладу будь-якої форми власності.

– Наше завдання нині – не тільки дати випускникові фундаментальні знання, а й навчити ними користуватися. Навчити студентів науково-дослідницького мислення і творчого підходу до завдань, що випливатимуть із практики його майбутньої роботи. Уже в університетських стінах ми прагнемо прищепити молоді інтерес до результатів професійної діяльності, формуємо лідерські, організаторські якості. Викладачі ПолтНТУ на своїх лекціях ставлять проблемні запитання, які стимулюють творчу активність студентів; більшість занять проходить у вигляді «сократівського» діалогу, ділової гри, а не лише лекцій. Теми курсових робіт в університеті наближені до умов сучасного виробництва. На підприємствах і в організаціях відбувається захист багатьох дипломних робіт, що сприяє залученню випускника до розв’язання практичних господарських потреб.

Грунтовні знання, якісна підготовка випускників університету до практичної діяльності зробили його відомим і авторитетним у багатьох країнах світу. ПолтНТУ має тривалий досвід підготовки фахівців та наукових кадрів для іноземних держав. У стінах цього ВНЗ іноземці розпочали своє навчання ще з 1969 року. До 90-х років його закінчили понад 200 інженерів-будівельників із 17-ти країн Європи, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки, для шести країн світу підготовлено 9 кандидатів наук.

Підписані та діють угоди про співробітництво з низкою вищих навчальних закладів Німеччини, Чехії, Польщі, Китаю, Росії, країн Середньої Азії, які передбачають спільні науково-технічні дослідження, обмін студентами і викладачами з метою стажування чи проходження практики. Укладені протоколи намірів із представниками німецьких та бельгійських вищих технічних навчальних закладів і природоохоронних організацій.

У навчальному процесі активно беруть участь іноземні фахівці. Так, для студентів будівельного й санітарно-технічного факультетів читають лекції фахівці з Польщі, на фінансово-економічному факультеті вже традиційними стали лекції німецьких фахівців із банківської справи. В університеті тривалий час працює експерт Центру міжнародної міграції і розвитку (Німеччина), який надає допомогу і консультації відділу міжнародних зв’язків і співробітництва у налагодженні нових та розвитку існуючих міжнародних контактів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Соціальна допомога сім’ям, де батьки зловживають алкоголем, наркотиками
Сім’ї, у яких батьки зловживають спиртними напоями, перестають нормально функціонувати, тому ніколи не розв’язують на належному рівні свої проблеми, живуть ілюзіями. Крім того, у таких сім’ях розірва ...

Практичне застосування та корекційна спрямованість методики викладання української мови у допоміжній школі під час занять добукварного періоду
Розглянемо досвід проведення занять добукварного періоду. За програмою на нього відведено 64 години, але нами було проведено близько 90. Почали із формування навичок учбової діяльності. Тут досягли: ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com