Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

Педагогіка і освіта » Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

Сторінка 6

Потреби у високопрофесійному розв'язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку Північно-Східного регіону України (Харківська, Полтавська, Сумська області) зумовили відкриття у 2000 році на базі нашого навчального закладу Полтавської філії Північно-Східного наукового центру НАН України і Міністерства освіти та науки України.

Наш університет безпосередньо співпрацює з Національною академією наук України на основі угоди про співробітництво, укладеної у жовтні 2007 року.

Цю угоду нещодавно поширено підписаним договором про спільну діяльність із державною установою „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, налагоджується плідне наукове співробітництво з іншими установами Національної академії наук. 11 грудня проводимо Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Академічна наука в системі забезпечення ефективності наукової роботи та поліпшення якості підготовки фахівців», присвячену 90-річчю Національної академії наук України.

Приємно зауважити, що за результатами XI Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008» колектив ПолтНТУ нагороджений срібною медаллю у номінації "Модернізація вищої освіти у контексті вимог Болонської конвенції" та відзначений почесним званням "Лідер сучасної освіти" за багаторічну науково-педагогічну діяльність з інноваційного розвитку освіти України. Ми постійно звіряємо свій університетський "годинник" із запитами суспільства, з вимогами часу, тому наш вуз і наш диплом мають авторитет і значимість.

Сьогодні університет не може існувати ізольовано від сучасного виробництва, від вимог суспільства. Вищий навчальний заклад повинен уміти відповідати і на ці виклики часу - готувати конкурентоспроможних фахівців, які діють мобільно, здатні будуть ефективно працювати в динамічних, швидкозмінних умовах. Усе це ми й намагаємось робити, відкриваючи нові спеціальності та напрями підготовки, переоснащуючи навчальні лабораторії, поліпшуючи побутові умови проживання студентів.

Вища школа вступає в пору, коли необхідно закладати нові принципи освітньої діяльності. Головний із них – підвищення рівня відповідальності студентів у процесі здобуття знань, включаючи й фахові. Навчити студентів самостійно мислити і постійно вчитися у цьому невпинно оновлюваному світі комп’ютеризованої інформації та нових знань – ось головне завдання науково-педагогічного колективу університету. Звідси випливає робоча навчальна формула Національного технічного університету в Полтаві: від бакалавра, який володіє прикладними науками, до формування магістра-фахівця, котрий уміє самостійно проводити науково-технічні дослідження та спроможний розв'язувати питання, з якими він зустрінеться завтра у виробничій діяльності організації, установи, закладу будь-якої форми власності.

– Наше завдання нині – не тільки дати випускникові фундаментальні знання, а й навчити ними користуватися. Навчити студентів науково-дослідницького мислення і творчого підходу до завдань, що випливатимуть із практики його майбутньої роботи. Уже в університетських стінах ми прагнемо прищепити молоді інтерес до результатів професійної діяльності, формуємо лідерські, організаторські якості. Викладачі ПолтНТУ на своїх лекціях ставлять проблемні запитання, які стимулюють творчу активність студентів; більшість занять проходить у вигляді «сократівського» діалогу, ділової гри, а не лише лекцій. Теми курсових робіт в університеті наближені до умов сучасного виробництва. На підприємствах і в організаціях відбувається захист багатьох дипломних робіт, що сприяє залученню випускника до розв’язання практичних господарських потреб.

Грунтовні знання, якісна підготовка випускників університету до практичної діяльності зробили його відомим і авторитетним у багатьох країнах світу. ПолтНТУ має тривалий досвід підготовки фахівців та наукових кадрів для іноземних держав. У стінах цього ВНЗ іноземці розпочали своє навчання ще з 1969 року. До 90-х років його закінчили понад 200 інженерів-будівельників із 17-ти країн Європи, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки, для шести країн світу підготовлено 9 кандидатів наук.

Підписані та діють угоди про співробітництво з низкою вищих навчальних закладів Німеччини, Чехії, Польщі, Китаю, Росії, країн Середньої Азії, які передбачають спільні науково-технічні дослідження, обмін студентами і викладачами з метою стажування чи проходження практики. Укладені протоколи намірів із представниками німецьких та бельгійських вищих технічних навчальних закладів і природоохоронних організацій.

У навчальному процесі активно беруть участь іноземні фахівці. Так, для студентів будівельного й санітарно-технічного факультетів читають лекції фахівці з Польщі, на фінансово-економічному факультеті вже традиційними стали лекції німецьких фахівців із банківської справи. В університеті тривалий час працює експерт Центру міжнародної міграції і розвитку (Німеччина), який надає допомогу і консультації відділу міжнародних зв’язків і співробітництва у налагодженні нових та розвитку існуючих міжнародних контактів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Основні аспекти в організації НВП у поліцейській академії Туреччини
Провідним навчальним закладом для підготовки фахівців органів внутрішніх справ Турецької Республіки є Поліцейська академія Туреччини в місті Анкара, яку включено до складу Генеральної дирекції безпек ...

Пам¢ятка “Як писати відгук на художньо-історичну книгу”
Відгук повинен містити характеристику усіх розділів книги. В ньому відображається працелюбність і працездатність автора, ступінь самостійності, ініціатива, схильність до наукових досліджень, уміння с ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com