Проектування технологій формування КД

Сторінка 1

Проектування системи контролю є одним з важливих видів діяльності викладача. Контроль дає можливість визначити, наскільки чітко досягнута мета навчання, які недоліки процесу навчання і що варто зробити, щоб застосувати нові технології навчання.

Діяльність по контролю можна розділити на наступні види:

контрольно-проектувальну діяльність, тобто діяльність по створенню (розробці) технології контролю по навчальній дисципліні, її розділу і темі, при цьому контроль повинен забезпечувати діагностику ступеня досягнення їхніх цілей;

контрольно-виконавчу діяльність, тобто діяльність по організації і здійсненню контролю;

контрольно-аналітичну діяльність, тобто діяльність по аналізу й оцінці результатів навчального процесу і його корекції.

Діяльність викладача по розробці системи контролю включає ряд етапів.

Перший етап - аналіз мети навчання. Па даному етапі надзвичайно важливо проаналізувати мету кожного з рівнів засвоєння, для того, щоб здійснювати у відповідній послідовності і контроль формування умінь.

Другий етап - вибір видів контролю. На даному етапі надзвичайно важливо охопити всі етапи навчання, не упустивши який-небудь. У цьому випадку необхідно таким чином побудувати систему контролю і продумати способи контролю, щоб викладач чітко одержав відповідь на питання: чи виконує учень ту дію, що намічено? Чи правильно її виконує? Чи відповідає форма дії даному етапові його засвоєння? Чи формує дія з належною мірою узагальнення, засвоєння?

Третій етап - вибір способів контролю. Для даного етапу варто чітко виконувати вимоги до організації контролю:

на перших етапах процесу навчання контроль повинний бути поопераційним;

на початку матеріальної (матеріалізованої) дії і зовнішньомовного етапу, зовнішній контроль повинний бути систематичним: за кожним виконуваним завданням;

наприкінці цих етапів, а також на наступних етапах зовнішній контроль повинний бути епізодичним: за вимогою учня або при наявності в нього систематичних помилок.

Четвертий етап - вибір засобів контролю.

Основна увага приділяється виборові засобів контролю (контрольним питанням), тому що рішенню задач і завдань присвячений етап ФВД.

Вибір технологій формування КД виконан у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6- Вибір технологій формування КД.

Найм. розділу

Цілі навчання

Рівень

Вибраний спосіб закріплення знань, умінь

Метод

Форма

Назва засобів контроля

1

2

3

6

7

8

Загальні відомості про контрольно- вимірювальні прилади

Проконтролювати знання.

Знати визначення КВП, давати характеристику параметров КВП.

Знати що є точністю вимірювання. Знати класи точності КВП. Знати складові частини КВП

1, 2

Усне опитування

Групова

Питання:

1. Що є КВП?

2.Які види КВП ввам відомі?

3.Які параметри КВП ви знаєте?

4. Перелічити класи точності КВП.

Електродинамічні, електростатичні, термоелектричні прилади

Проконтролювати знання.

Давати визначення електродинамічним, електростатичним, термоелектричним приладам, знати іх класи точності, знати де вони використовуються.

2, 3

Усне опитування

Індивідуальна

1.Дайте визначення електродинамічним, електростатичним, термоелектричним приладам?

2. Перелічіть їх класи точності?

3.Де ці прилади використовуються?

Електромагнітні, магнітоелектричні, комбіновані прилади

Проконтролювати знання.

Давати визначення електромагнітним, магнітоелектричним, комбінованим приладам, знати іх класи точності, знати де вони використовуються.

2, 3

Усне опитування

Індивідуальна

1.Дайте визначення електромагнітним, магнітоелектричним, комбінованим приладам?

2. Перелічіть їх класи точності?

3.Де ці прилади використовуються?

Амперметр, ватметр, вольтметр

Проконтролювати знання.

Давати визначення амперметру, ватметру, вольтметру, знати їх класи точності, знати де вони використовуються.

2, 3

Усне опитування

Індивідуальна

1.Дайте визначення амперметру, ватметру, вольтметру?

2. Перелічіть їх класи точності?

3.Де ці прилади використовуються?

Частотометр, осцилограф, омметр

Проконтролювати знання.

Давати визначення частотометру, осцилографу, омметру, знати їх класи точності, знати де вони використовуються.

2, 3

Усне опитування

Індивідуальна

1.Дайте визначення частотометру, осцилографу, омметру?

2. Перелічіть їх класи точності?

3.Де ці прилади використовуються?

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Розподіл матеріалу теми на підтеми та уроки
Тема №25 „Види робіт з інформаційній мережі Internet ” згідно зведено - тематичного плану вивчається двадцять вісім годин. Розподіл матеріалу теми на підтеми використовується для того, щоб учні послі ...

Вікові особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку
Однією із цілей музичного виховання є музичний розвиток дитини. Музичний розвиток, вважала Н. Ветлугіна, - складне явище. Між його компонентами встановлюються різноманітні взаємозв'язки: між природни ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com