Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності

Сторінка 1

Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності (ООД) включає вибір типу навчання, його структурних елементів, а також методів і прийомів їхньої реалізації.

Відомо три типи навчання:

неповна ООД (перший тип),

повна ООД у конкретному вигляді (другий тип),

повна ООД у загальному виді (третій тип).

Елементами ООД є:

Образ кінцевого продукту або представлення про кінцевий результат (у теоретичному навчанні - це відповіді до завдань і задач, опис результатів, схеми, графіки, а в практичному - деякі зразки, макети, моделі);

Об'єкт перетворення або матеріал для діяльності (у теоретичному навчанні-це умови задач, завдань, питання, сформульована проблема, а в практичному-заготівлі, матеріали, площадки для монтажу, пристрою, який варто відремонтувати і т.д.);

Засоби діяльності (інструменти, інструкції і креслення, карти, таблиці, алгоритми і формули розрахунку, обґрунтування, теорії, висновки);

Технологія діяльності або представлення про способи її здійснення (склад прийомів, послідовність їхнього виконання, представлена у формі карт, таблиць, навчальних елементів, методики вибору, порядку рішення, вказівок і інструкцій).

Неповна ООД характеризується тим, що викладач, представляючи навчальний матеріал, показує вихідні дані, зразок кінцевого продукту, але не пояснює виконавчу частину дії. Навчання здійснюється методом «проб і помилок», досить повільно.

Повна ООД у конкретному виді характеризується наявністю всіх умов, необхідних для правильного здійснення діяльності, що подаються у виді готового алгоритму діяльності в приватній формі, стосовно деякої задачі.

Повна ООД у загальному виді буде тоді, коли викладачем не даються готові орієнтири, а пояснюються лише принципи їхнього формування. Цей тип навчання має повний склад, орієнтири представлені в загальному виді, характерному для цілого класу явищ. У кожному конкретному випадку ООД при III типі навчання складається суб'єктом (тим, кого навчають,) самостійно за допомогою загального методу, що йому дається. У цьому випадку діям властива чіткість, швидкість, безпомилковість, стійкість, ширина переносу.

Варто сказати, що вибір першого типу навчання, як правило, здійснюється в тому випадку, коли мається резерв навчального часу, матеріал або може бути засвоєний самостійно, або не має професійної значимості (тобто не передбачене відпрацьовування конкретних навичок).

Другий тип навчання досить розповсюджений у системі ПТО. У результаті його використання учні подібно «зайцеві на барабані» здатні виконувати приватні дії. Вибір цього типу навчання доцільний у тому випадку, коли в рамках деякої теми вивчається незалежна від тих або інших ситуацій діяльність, або конкретні марки устаткування.

Третій тип навчання використовується переважно у вищих навчальних закладах, коли видаються загальні алгоритми, характеристики, які учні самостійно переломлюються під змінюючи одна одну ситуації.

Виходячи з аналізу групи треба вибрати другий тип навчання.

Вибір способів формування ООД наведений у таблиці 2.4.

Найменування теми

Цілі навчання

№ рівня

Методи викладу

Наочні посібники

1

2

3

4

5

Загальні відомості про контрольно- вимірювальні прилади

Знати визначення КВП, давать характеристику параметрів КВП.

Давати визначення точністі вимірювання. Знати класи точності КВП. Знати складові частини КВП.

2

Розповідь, пояснення, демонстрація.

Підручники з метрології, плакати.

Електродинамічні, електростатичні, термоелектричні прилади

Давати визначення електродинамічни,електростатичним, термоелектричним приладам, знати іх класи точності, знати призначення приладів.

2

Розповідь, пояснення, ілюстрації

Підручники з метрології, плакат «Конструктивні елементи електродинамічних, електростатичних, термоелектричних приладів»

Електромагнітні, магнітоелектричні, комбіновані прилади

Давати визначення електромагнітним, магнітоелектрични, комбінованим приладам, знати іх класи точності, знати призначення приладів.

2

Розповідь, пояснення, ілюстрації

Підручники з метрології, плакат «Конструктивні елементи електромагнітних, магнітоелектричних, комбінованих приладів»

Амперметр, ватметр, вольтметр

Давати визначення амперметра, ватметра, вольтметра, знати іх класи точності, знати призначення цих приладів.

2

Розповідь, пояснення, ілюстрації

Підручники з метрології, плакат «Конструктивні елементи амперметра, ватметра, вольтметра»

Частотометр, осцилограф, омметр

Давати визначення частотометра, осцилографа, омметра,знати іх класи точності, знати призначення цих приладів.

2

Розповідь, пояснення, ілюстрації

Підручники з метрології, плакат «Конструктивні елементи частотометра, осцилографа, омметра»

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Класифікація рухливих ігор
Є кілька класифікацій видів рухливих ігор залежно від ознак, що покладена в основу тієї чи іншої класифікації. Насамперед це рухливі ігри з простими та складними правилами. В іграх з простими правила ...

Педагогічні умови ефективного використання професійно орієнтованого матеріалу на уроках у початкових класах
Для того, щоб ефективно провести дослідницьку роботу, необхідно визначити педагогічні умови ефективного використання профорієнтаційного матеріалу на уроках у початкових класах, адже від цього у значн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com