Проектування технологій навчання по темі „Контрольно–вимірювальні прилади” курсу „Спецтехнологія”

Педагогіка і освіта » Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці" » Проектування технологій навчання по темі „Контрольно–вимірювальні прилади” курсу „Спецтехнологія”

Сторінка 1

На початковому етапі проектування дидактичних матеріалів виникає необхідність вивчити групу, розглянути типи мислення і темпераменту учнів, їх відношення до майбутньої професії, оскільки це впливає на засвоєння навчального матеріалу, який ми висловлюватимемо.

Проаналізувавши групу учнів, ми отримали:

Середній бал з опорних дисциплінах:

«3» - 10%

«4» - 70%

«5» - 20%

логічний тип мислення;

позитивний інтерес до майбутньої професії;

добросовісне відношення до занять;

переважаючий тип темпераменту групи - сангвінік.

Характеристика поведінки групи дала такий результат:

дисциплінованість;

наявність позитивного лідера групи;

доброзичливість один до одного;

згуртованість.

Рівень оперативного цілеутворення включає навчання окремим темам і розділам дисциплін, що конкретизуються до цілей окремих уроків.

При постановці оперативної мети надзвичайно важливо виділити ті елементи технічного і творчого мислення, яке слід формувати в процесі вивчення тієї або іншої навчальної дисципліни, вказати на ті обов'язкові уміння і ту обов'язкову інформацію, яку слід запам'ятати для успішного здійснення професійної діяльності.

Афектна область (емоційно-ціннісна) включає цілі формування емоційно-особових відносин до явищ навколишнього світу, починаючи від простого сприйняття, інтересу, готовності реагувати до засвоєння ціннісних орієнтирів і відносин, їх активного прояву. У цю сферу потрапляють такі цілі, як формування інтересів і схильностей, переживання тих або інших відчуттів, формування відношення, його усвідомлення і прояв в діяльності.

Когнітивна (пізнавальна) область включає цілі від запам'ятовування і відтворення вивченого матеріалу до вирішення проблем, в ході якого необхідно переосмислювати наявні знання, будувати їх нові поєднання із заздалегідь вивченими методами і процедурами, включаючи створення нового.

Когнітивні цілі можуть бути досягнуті в ході уроку або серії уроків, тоді як ефектні цілі, що мають більш особовий характер, не можуть бути досягнуті в такі короткі терміни.

Згідно теорії В.П. Беспалько, існує чотири рівні засвоєння навчального матеріалу:

Перший рівень: учень не тільки сприймає інформацію, але у нього формується загальне уявлення про об'єкт діяльності, з'являється пізнавальний інтерес. Для цього рівня характерне вирішення простих завдань, на знаходження деякого об'єкту в числі інших, дізнаватися на слух і по зображенню (позначенню) даних елементів і так далі.

Другий рівень: характеризує алгоритмічну діяльність по пам'яті або можливість відтворювати і використовувати наявну інформацію для вирішення завдань по заданому алгоритму.

Третій рівень: характеризує етап продуктивної діяльності. На цьому рівні орієнтовна основа діяльності влаштована таким чином, що сформовані дії ідеалізуються і учень здатний виконувати їх в думці. Він вирішує нестандартні завдання відносно до конкретної ситуації і об'єкту. Перехід до етапу розумової діяльності приводить до формування творчого мислення, одній з складовою якої є уміння вирішувати конструкторські завдання, що приводить до формування нових знань і учень робить ”відкриття для себе. Але він ще не робить нічого нового для суспільства”.

Четвертий рівень: характеризує продуктивну дію, яка виконується шляхом самостійного конструювання нової орієнтованої основи діяльності. На цьому етапі здобувається нова інформація, і цей рівень характеризує наукову діяльність.

Оперативні цілі приведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Постановка оперативних цілей по темі “КВП”

Перелік дій

Еталони

Умови

Результат

Критерій оцінки

1 Рівень

Уміти розпізнавати електротехнічні вимірювальні прилади по натуральних зразках. Уміти розрізняти і класифікувати ці прилади. Показувати конструктивні елементи приладів на плакаті

Базові знання по таких дисциплінах: фізика, метрологія, ТОЕ, електричні машини, електричні апарати

Розпізнає електротехнічні вимірювальні прилади по натуральних зразках. Показує конструктивні елементи приладів на плакаті

95 % правильних відповідей

5% не правильних відповідей

2 Рівень

Уміти перераховувати види і елементи електротехнічних вимірювальних приладів. Давати їх характеристику.

Виконувати дії 1 рівня

Вміє перераховувати види і елементи електротехнічні вимірники приладів. Дає визначення приладам.

85 % правильних відповідей

15% не правильних відповідей

3 Рівень

Уміти підбирати класи точності приладу для визначеної дільниці ланцюгу

Виконувати дії 1і 2 рівня

Уміє підбирати класи точності приладу для визначеного учатка ланцюгу

75 % правильних відповідей

25% не правильних відповідей

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Вивчення знань про текст, умінь будувати його на початку навчання в 2 класі
Для вивчення рівня знань про текст, умінь його будувати, використовувати необхідні засоби зв’язку, було проведено констатуючий експеримент. В його завдання входило: виявити рівень знань про текст, йо ...

Зміст експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд
Методи застосування сучасних інформаційних технологій для активізації образного сприйняття елементів тактики баскетболу студентами. Методи для активізації сприйняття елементів тактики баскетболу розр ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com