Розробка змісту професійної підготовки фахівця

Сторінка 3

операційно-потокова - учень виконує конкретну операцію і передає деталь на наступне робоче місце по постійному маршруту;

«ЦИТ» - передбачає розподіл трудового процесу на складники - трудові прийоми, виконання в системі вправ; для кожного трудового процесу розроблена особлива методика;

операційно-комплексна - передбачено засвоєння учнями основних прийомів виконання операцій і поступове ускладнення комплексних робіт; послідовність операцій, а також підбір об'єктів і розміщення їх в певній послідовності;

прийомо-комплексно-видовая - виділяють найважливіші елементи професії - прийоми праці, види робот - і забезпечуються оволодіння прийомами роботи в кожному виді і наступне з'єднання прийомів в комплекси;

проблемно-аналітична - відбувається загальне ознайомлення з технологічним процесом в цілому, після чого слідує вивчення окремих проблемних ситуацій і вправ по їх рішенню, вивчення всього технологічного процесу і самостійне виконання завдань по його веденню, регулюванню і контролю.

Структурними елементами систем виробничого навчання є:

зміст;

форми навчання;

методи навчання;

засоби навчання.

Виходячи із запропонованих систем виробничого навчання, вибираємо для нашого робочого за фахом: ”Електромонтер по обслуговуванню електроустаткування” операційно-комплексну систему виробничого навчання. Виходячи з цього, ми маємо наступні достоїнства і недоліки:

Переваги:

досліджувані операції постійно закріплюються при виконанні наступного комплексу робіт

учні навчаються прийомам і способам виконання робіт в тих з'єднаннях, які можуть зустрічатися на виробництві.

Недоліки:

розрахована на навчання робочих ручним і машино-ручним професіям безпосередньо в учбових умовах

Сводно-тематичний план - це документ, який включає тематику спеціальних дисциплін, регламентує послідовність вивчення тем і кількість годин, яка відводиться на їх вивчення, посеместрове ділення учбових курсів, відображати форми навчання.

Сводно-тематичний план професійної підготовки фахівця: «Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці» представлений у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6. Сводно-тематичний план професійної підготовки фахівця

Виробниче навчання

Спеціальні технології

 

п.п.

Найменування тем

Кіл.

годин

П.п

Найменування тем

Кіл.

годин

 

1

2

3

4

5

6

 

Перший курс

 

1 півріччя

 

Навчання в учбових майстернях

 

1

Ввідне заняття

3

1

Введення

1

 

2

Техніка безпеки і протівопожежні заходи в учбових майстернях

3

2

Основи гігієни праці, промислової санітарії і особистої гігієни учнів

6

 

3

Екскурсія на підприємстві

6

3

Технологія слюсарних робіт

13

 

4

Слюсарні роботи

96

4

Допуски і технічні вимірювання

9

5

Слюсарно-складальні роботи

60

5

Технологія слюсарно-складальних робіт

11

6

Електромонтажні роботи

Перевірочні роботи

60

6

6

Технологія електромонтажних робіт

12

Разом за 1 півріччя:

234

52

 

2 півріччя

 

7

Ремонт та зборка вагових пристроїв

21

7

Пристрій та ремонт вагових пристроїв

6

 

8

Ремонт, зборка і регулювання контрольно-вимірювальних приладів

105

8

Пристрій контрольно-вимірювальних приладів

18

 

9

Ремонт, зборка і регулювання оптіко-механічних приладів і систем

84

9

Ремонт контрольно-вимірювальних приладів

12

 

10

Ремонт, зборка і регулювання механізмів і апаратури автоматики

84

10

Пристрій оптіко-механічних приладів

10

Навчання на підприємстві

11

Ремонт та сборка оптіко- механічних приладів

10

11

Ознайомлення з підприємством. Інструктаж по ВІД і ПБ на підприємстві

7

12

Виконання виробничіх робіт слюсаря з КВП і автоматиці важкістю 2-го розряду

198

12

Пристрій і ремонт механізмів і апаратури автоматики

10

 

13

Передвипускна практика на штатних робочих місцях підприємства.

Випускні кваліфікаційні іспити

410

13

Знос та смазка КВП, механізмів і апаратури автоматики, способи відновлення та зміцнення деталей

6

41

14

Організація ремонтної служби і системи ППР

4

15

Техніка безпеки, електробезпека та протипожежні заходи на підприємстві

8

Ітого за 2 півріччя

950

84

 

Ітого за 1 курс

1184

136

 

Другий курс

 

1 півріччя

 

Навчання в учбових майстернях

1

Введення

1

1

Ввідне заняття

3

2

Техніка безпеки і протівопожежні заходи в учбових майстернях

3

2

Основи гігієни праці, промислової санітарії і особистої гігієни учнів ліній

15

 

3

Екскурсія на підприємстві

6

3

Технологія слюсарних робіт

13

   

4

Слюсарні роботи

120

4

Допуски і технічні вимірювання

9

 

Комплексні роботи

41

5

Технологія слюсарно-складальних робіт

14

5

Слюсарно-збірні роботи

72

Комплексні роботи

42

Перевірочні роботи

12

Ітого за 1 півріччя:

204

43

 

2 півріччя

 

6

Електро - монтажні роботи

108

6

Технологія електромонтажних робіт

14

 

7

Ремонт та зборка вагових пристроїв

126

7

Пристрій та ремонт вагових пристроїв

10

 

8

Ремонт, зборка і регулювання контрольно-вимірювальних приладів

Перевірочні роботи

252

8

пристрій контрольно-вимірювальних приладів

28

 

18

9

Ремонт контрольно-вимірювальних приладів

36

Ітого за 2 півріччя

504

88

 

Ітого за 2 курс

810

131

 

Третий курс

 

1 полугодие

 

1

Ремонт, збірка і регулювання оптико – механічних приладів і систем

156

1

Устрій оптико – механічних приладів

18

 

2

Ремонт, збірка і регулювання механізмів і апаратури автоматики

114

2

Ремонт і збірка оптико – механічних приладів

24

 

3

Перевірочні роботи

18

3

Устрій і ремонт механізмів і апаратури автоматики

27

4

Знос і змазка КІП, механізмів і апаратури автоматики, способи відновлення і зміцнення деталей

9

5

Організація ремонтної служби і системи ППР

14

6

Техника безпеки, електробезпека та протипожарні заходи на підприємстві

8

Ітого за 1півріччя

228

100

 

2 полугодие

 

Навчання на підприємстві

 

4

Ознайомлення з підприємством і інструктаж по техниці безпеки

6

 

5

Виконання різних видів робіт слюсаря по КІП і автоматиці важкістю 2 розряду

254

 

6

Передвипускна виробнича практика на штатних робочих місцях підприємства

540

 

Ітого за 2 півріччя

936

-

Ітого за 2 курс

1224

100

Ітого за курс навчання

3218

367

 
 
Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Проблема спрямованості в загально-психологічних теоріях особистості
У загально-психологічних теоріях особистості спрямованість виступає як якість, що визначає її психологічний склад. У різних концепціях ця характеристика розкривається по-різному: "динамічна тенд ...

Планування навчального предмету
Одиницею планування, відображеною в навчальних планах будь-яких типів, є навчальний предмет. Навчальний предмет (навчальна дисципліна) є дидактично обґрунтованою системою наукових знань, практичних в ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com