Розробка змісту професійної підготовки фахівця

Сторінка 2

На сьогоднішній день однією з найпоширеніших концепцій формування структури теоретичного навчання професійної підготовки є концепція Леднева В.С., згідно якої набір учбових курсів професійної підготовки формується на основі двох чинників: структури об'єкту вивчення діяльності і структури діяльності. Як структура діяльності приймається професійна діяльність фахівця, яка включає проектування, технологію, наукові дослідження, організацію і управління. Як об'єкт вивчення приймається галузь народного господарства і складові її підоб'єкти, які лежать в основі даної професії.

Програма професійної теоретичної підготовки робочого фахівця залежно від об'єкту вивчення представлена нижче у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6. Формування набору тим професійної теоретичної підготовки фахівця.

Структура об’єкта вивчення

Види діяльності

Узагальнена структура змісту

Набір тем програми професійної підготовки

Техніка

Техніка: загальні відомості про КІП

Пристрій, принцип дії КІП різного типу; призначення, види, галузь застосовування КІП

Технологія

Технологічна

Загальна технологія

Слюсарні роботи: розмітка, виправлення, рубання, гнучка, різання, обпилювання, свердління, розгортання, нарізування, різьблення, збірка КІ приладів і А, регулювання КІ приладів і А, наладка КІ приладів і А

Зборочні роботи

Організація і керування

Організаційно - управлінська

Організація виробництва

Організація робочого місця. Робочих бригад

Економіка

Організаційно - управлінська

Економіка

Основи економіки виробництва, роль економіки в сфері виробництва, економічна доцільність в експлуатації електроустаткування. Енергозберігаючі технології.

Охорона праці

Організаційно - технологічна

ОП і ТБ

Протипожежні заходи. Правила ТБ на підприємстві. Основи гігієни праці, і виробничої санітарії. Санітарні вимоги, пропоновані робітничим майстерням. Професійні захворювання і профушкодження.

Правові питання

Управлінська

Правові норми галузі

Режим роботи і правили внутрішнього розпорядку на виробництві й у навчальних майстернях. Права й обов’язки адміністрації і робітників. Штрафні санкції за невиконання обов’язків

Екологія

Організаційно - технологічна

Екологія

Вплив електромагнітних полів на навколишнє середовище і людину. Методи і засоби захисту

Наукові дослідження

Науково-дослідна

-

-

Система виробничого навчання - об'єктивне єднання змісту форм, методів навчання і дидактичних засобів професійної підготовки, яка забезпечує таким, що вчиться можливість послідовно оволодіти трудовими прийомами, комплексом трудових операцій і видами робіт, характерних для даних професій.

Існують наступні види систем виробничого навчання:

наочна - побудована по видах продукції, які випускаються; учень виконує ті ж деталі, що і робочий-инструктор; програма навчання включає список виробів, які виготовляються;

операційна - передбачає послідовне засвоєння учнями окремих операцій, які ускладнюються;

операційно-наочна - вивчення операцій в процесі виготовлення деталей складності, що росте;

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Особливості професійної діяльності педагога
Професійна діяльність педагога є дуже складною: як за своїм змістом, так і за своєю формою. Педагогічна діяльність - особливий вид суспільно корисної діяльності людей, свідомо спрямованої на підготов ...

Українські звичаї і традиції як засіб екологічного виховання учнів
Основою релігії давніх слов'ян, особливо тих, що жили на землях біля середнього Дніпра, був культ природи. В уявленні давньої людини все, що оточувало її, було живе, одухотворене, наділене магічною с ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com