Розробка змісту професійної підготовки фахівця

Сторінка 1

На рівні етапної появи цілі глобальна мета диференціюється в основні цілі по етапах підготовки. У разі професійної освіти до етапів підготовки відносяться різні цикли дисциплін: гуманітарні, соціально-економічні, професійно-орієнтовані і так далі. У разі діяльності інженера-педагога сюди можна віднести цілі на етапах загально технічної і професійної підготовки, які є тактичними цілями і полягають в освоєнні загально технічних і професійних дисциплін.

Постановка тактичних цілей підготовки слюсаря по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці представлена в таблиці 1.5.

Таблица 1.5. Постановка тактических целей подготовки специалиста.

Елементи структури особистості

Характеристика мети

загальна

конкретна

1

2

3

Досвід особистості

Проф. спрямованість

Сформувати інтерес до професії, бажання її виконувати, прагнення якісно здійснювати: збірку КІП, їх ремонт, перевірку. Сформувати прагнення до постійного профзростання, розвивати якості особистості:зібраність, швидку реакцію, відповідальність, раціоналізацію, винахідливість.

Проф. компетентність

1)сформувати загальні уявлення: про слюсарні роботи;взаємодію деталей, про технічний процес зборки, про ТБ, міри ПБ

2)сформувати уміння розрізняти КІП між собою, характеризувати пристрій і принцип дії КІП, визначати клас точності прилада

3)сформувати уміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки, аналізувати, знімати характеристики, обирати інструменти на різних етапах зборки: аналіз типових видів браку, розкриття його причин, вироблення способів попередження і усунення.

Комунікативна готовність

Сформувати уміння користуватися технічною мовою, термінами: магнітопровід, феродинамічний, відліковий пристрій, резонатор; креслення, інструменти, обладнання; сформувати уміння обстоювати свою точку зору, коментувати свою діяльність; сформувати бажання до налагодження контакту з колегами.

Економічна ерудиція і правова компетентність

Сформувати уміння в галузі організації і керування виробництвом, умінь в галузі економії сировини, електроенергії, дбайливого відношення до устаткування. Сформувати уміння в галузі ТБ, ПБ, знання про обов’язки адміністрації і відповідальність робітника за недотримання режиму роботи, правил ТБ, виробничої санітарії, гігієни.

Функціональні характеристики психіки

Професійна пам’ять

Сформувати види пам’яті: короткочасна, довгострокова, зорово – образна. Короткочасна пам’ять характеризується дуде коротким збереженням після одноразового, дуже нетривалого сприйняття і негайним здійсненням зборки схем за заданним кресленням. Для довгострокової – характерно тривале збереження матеріалу після багаторазового його повторення і відтворення. Даний вид пам’яті необхідний фахівцеві для правильного здійснення зборки КІП. Образна пам’ять – це на представлення, на картини природи життя, а так само звуки, запахи, смаки. Вона буває здоровою, дотиковою, смаковою. Що стосується нашого фахівця, то, наприклад: прилад під час випробування дає незвичайний звук, завдяки образно – слуховій пам’яті можна уявити, що вийшло зі «строю»

 

Технічне мислення

Сформувати такі типи мислення як наочно – діючий, наочно – образний, відвернений типи. Наш фахівець, розбираючи, збираючи будь – який механізм, - робочий використовує наочно – діючий тип мислення. Дивлячись на креслення і уявляючи за допомогою яких інструментів він може виконати зборку КІП – наочно - образний

 

Увага

Сформувати такі види умови як зосередження, розподіл для роботи на свердлильному станку, переключенняпри зборці КІП

 

Творчі здібності до розв’язання технічних задач

   

Типологічні властивості

Здатність до самовладання і самоконтролю

Сформувати уміння самоаналізу, самоконтролю своєї діяльності, прагнення до виправлення помилок. Розвивати здатності зберігати урівноваженість, спокій в аварійних ситуаціях. Сформувати уміння приймати оперативні технічні рішення

 
Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Дидактичні аспекти впровадження мультимедійних технологій
Дидактичний аспект уроку включає такі основні компоненти: зміст освіти та навчання, закономірності та принципи навчання, методи та засоби навчання, форми організації навчально-пізнавальної діяльності ...

Прояви емоційної експресивності у невербальній поведінці вчителя
Експресивність поведінки вчителя зумовлена комплексом невербальних проявів – інтонаційних, мімічних, жестикуляційних. Значення невербальних комунікацій надзвичайно велике, оскільки вони можуть викону ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com