Проектування кваліфікаційної характеристики

Сторінка 1

Слюсар по контрольно-вимірювальнім приладам і автоматиці завдяки своїй кваліфікації може займатися наступними видами діяльності:

1. технологічною в рамках вузла:

експлуатацією;

обслуговуванням;

поточним ремонтом;

контролем параметрів;

2. організаційної в рамках бригади:

організація робочого місця і праці робочих;

проведення інструктажу, перевірка ТБ, ПБ, ВІД, ПТЕ, ПУЕ і допуск робочих до виконання робіт.

Виконуючи дані види діяльності, даний фахівець може працювати на таких підприємствах: електричні станції, на заводах у контрольному - вимірювальних цехах. Уточнення професійного призначення і умов використання фахівця приведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3. Професійне призначення і умови використання фахівця

Здійснювані трудові процеси

Місце використання

Організаційний(організація робочих місць, організація планування праці і контролю якості продукції)

часниє фірми по зборке КИ приладів і А

підприємство - виробник КИ приладів і А

електричний цех промислових підприємств

цех по ремонту КИ приладів і А

теплові електростанції

Технологічний

- збірка КІП і А

- регулювання КІП і А

- наладка КІП і А

У даному розділі розглядається функціональна структура діяльності фахівця за фахом: «Слюсар по контрольно-вимірювальнім приладам і автоматиці». Тут розкривається суть системного підходу до організації професійної діяльності фахівця.

Мета є системоутворюючим чинником діяльності і може бути виражена у формі її результату і продукту.

Суб'єкт діяльності - група (індивід), яка цілеспрямовано діє для задоволення своїх потреб.

Предмет діяльності - це те, що має суб'єкт на початку діяльності, те, що зрештою перетвориться в продукт.

Продукт діяльності - матеріальне уявлення того, що виходить при здійсненні діяльності.

Процес діяльності - це сукупність цілеспрямованих дій із застосування предмету діяльності відповідно до заданої мети.

Результат діяльності - психологічний приріст досвіду особи, який він придбає досягши мети.

Засіб - це або досвід суб'єкта, який може бути виражений через сукупність професійно-методичних завдань, або всі допоміжні об'єкти, за допомогою яких здійснюється діяльність.

Відповідність функціональної структури діяльності фахівця і кваліфікаційних вимог до нього приводиться нижче в таблиці 1.3.

Таблиця 1.4. Функціональна структура діяльності фахівця і вимоги, що пред'являються до нього.

Найменування функцій

Предмет діяльності

Матеріальні засоби діяльності

Процедури діяльності

Продукт діяльності

Вимоги до фахівця

знання

уміння

Монтажна (Підготовчий)

Лекальна лінійка, штангельциркуль, свердлільний верстат, КІП, паяльник, круглогубци

Настройка свердлувального верстата, підготовка вимірювального і робочого інструменту

КІП, підготовлене робоче місце

Правила ТБ і ВІД, инструменти при монтажі і способи їх використання як подготовити площу до роботи, доставити оснастку устаткування осмотріти і перевірити цілісність устаткування.

використання раціональних способів організації труда і робочего місця, обережне поводження з інструментами і устаткуванням, оглядати і перевіряти цілісність устаткування користуватися свердлільним верстатом

Найменування функцій

Предмет діяльності

Матеріальні засоби діяльності

Процедури діяльності

Продукт діяльності

Вимоги до фахівця

знання

уміння

Монтажний

Несправні КІП

Лекальна лінійка, штангельциркуль, свердлільний верстат, контрольний - вимірювальні прилади, паяльник, круглогубци

Ремонт або перевірка КІП візуальний огляд, визначення поломки, послідовність ремонтних робіт

Справні КІП

Пристрій і принцип дії КІП, правильність підключення контактів, з'єднання обмоток, правила ТБ

Ремонтувати КІП

Контрольний

Справні КІП

Амперметр, вольтметр, ватметр і ін.

Визначення класу точності, правильності свідчення струму, напруги, опору і.т.д.

Перевірені випробувані КІП

Знати призначення і пристрій КІП

Перевіряти прилади за допомогою інших вимірювальних приладів, уміти користуватися КІП

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Експериментальна робота з вивчення можливостей індивідуального підходу у навчально-виховній роботі з учнями сучасних загальноосвітніх закладів
Ця експериментальна робота проводилася нами з метою визначення можливостей та ефективності реалізації індивідуального підходу в навчально-виховній роботі з учнями сучасних загальноосвітніх закладів. ...

Побудова спортивного тренування
Спортивне тренування будується відповідно до визначених закономірностей. Воно використовує досягнення різних наук: фізіології, медицини, педагогіки, біомеханіки і деяких інших. Для організму тренувал ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com