Вимоги до особистості вчителя

Педагогіка і освіта » Освітні технології » Вимоги до особистості вчителя

Сторінка 1

Учитель повинен мати широку ерудицію в конкретній науковій галузі, що відповідає навчальним предметам, які він викладає (психологічну, педагогічну, методичну, дослідницьку).

Для ефективного використання дослідницької технології вчителю потрібно визначити теми програмного матеріалу з навчального предмета, вивчення яких за допомогою дослідницької технології має найбільшу пізнавальну й освітню цінність.

Учителю слід ознайомитися з дослідницькою практикою у відповідальній науковій галузі, виявити комплекс дослідницьких методів, прийомів і методик, доступних для використання в навчально-дослідницькій діяльності школярів. Йому варто розробити для школярів систему завдань, що потребують застосування досліджень для відповідних проблем. Велике значення має розробка системи питань і алгоритмів, що стимулюють учнів до участі в навчальних дослідженнях. Потрібно розробити і положення про інструментарій для досліджень з конкретного предмета, дібрати відповідну літературу. Особливої уваги педагога потребує формування дослідницьких умінь і навичок учнів відповідно до особливостей предмета.

Застосування дослідницької технології припускає забезпечення головної ролі навчальних досліджень у позакласній і гуртовій роботі. Потрібно висвітлювати дослідницькі знахідки, відкриття і досягнення учнів у шкільній і молодіжній пресі, заохочувати їх до участі у предметних олімпіадах, наукових конференціях, у підготовці наукових публікацій.

Педагог повинен керуватися оптимістичною концепцією: кожен учень має певний дослідницький потенціал, навчально-дослідницька робота допоможе йому наблизитися до розуміння наукової картини світу, стати талановитою творчою особистістю.

Конспекти уроків.

10 клас. Тема. «Властивості поверхні рідини. Змочування. Капілярні явища»

Мета уроку. Сформувати в учнів поняття «поверхневий натяг», «сила поверхневого натягу», «коефіцієнт поверхневого натягу», «змочування», «меніск», «капіляр».

Пояснити явище поверхневого натягу на основі молекулярно-кінетичної теорії.

Навчити учнів визначати коефіцієнт поверхневого натягу.

Пояснити явища змочування і капілярності на основі власних спостережень учнів.

Формувати експериментальні навички.

Розвивати логічне мислення учнів.

Розширювати політехнічний світогляд школярів, сприяти їх екологічної освіченості.

Обладнання. Кодоскоп із код опозитивними; посудина з мильним розчином і рамкою з ниткою; посудина з чистою водою; два капіляри; блюдце; дві соломини; маленька посудина з водою і металевими скріпками; скло, частково покрите парафіном; цукор-пісок; густий розчин мийного засобу.

Хід уроку

Актуалізація опорних знань

- Пригадати основні властивості рідин.

- Дати характеристику рідин з погляду МКТ.

- Чому вважають, що за структурою рідини ближчі до твердих тіл, ніж до газів?

З’ясуємо, до яких явищ має призвести наявність значних сил взаємодії між молекулами рідини.

2. Визначити нового матеріалу.

Розглянути особливості дії сил на молекулу, що розміщена в поверхневому шарі, та на молекули всередині рідини:

а) чи впливають сили тяжіння на рух молекул всередині рідини?

б) особливості розташування молекул поверхневого шару

Висновок про силу поверхневого натягу.

Дослід №1. Опустіть у мильний розчин дротяне кільце на шовковий нитці.

- Прокладіть плівку з одного боку.

- Повторивши дослід, проколіть плівку з другого боку.

- Що ви спостерігаєте?

- Як пояснити спостережене явище?

- У рецептах з кулінарії написано: «… ложку цукру з горою».

- Чи може бути ложка води з горою?

Дослід №2. Налийте повну маленьку посудину води. Занурюйте в неї по одній канцелярській скріпці.

- Що ви спостерігаєте?

σ = F/1

[σ] = H/м

- Як пояснити спостережене явище?

- Кількісна оцінка сили поверхневого натягу, фізичний зміст.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Впровадження елементів національного виховання на уроках іноземної мови
Становлення української державності, інтеграція у європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнта ...

Активізація пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення дисципліни Лісництво
У вирішенні проблеми підвищення якості підготовки спеціалістів для лісового господарства велике значення набуває подальше удосконалення форм та методів навчання в напрямку активізації пізнавальної ді ...

Навігація по сайту

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com