Мета і завдання дослідницької технології

Педагогіка і освіта » Освітні технології » Мета і завдання дослідницької технології

Сторінка 2

Порівняння – зіставлення для встановлення схожості, розбіжності.

Прийом – окрема дія, виконання, спосіб у здійсненні чого-небудь.

Прилад – пристосування, спеціальний пристрій, апарат для виконання якої роботи, регулювання, контролю.

Процес – послідовна зміна явищ, станів у розвитку чого-небудь.

Спостереження – цілеспрямоване сприйняття, зумовлене завданням діяльності.

Узагальнення – висновок, що відображає основні результати, перехід на вищий щабель абстракції шляхом виявлення загальних ознак (властивостей, відношень, тенденцій розвитку) предметів розглядуваної галузі.

Більшість предметів шкільного курсу спираються на знання, здобуті у процесі дослідження у тій чи іншій науковій галузі. Наука продовжує розвиватися на основі нових досліджень, учасниками яких при відповідній підготовленості можуть стати і сьогоднішні школярі.

Елементарну дослідницьку підготовку учнів покликала здійснювати школа, тому що саме в період учнівства набуття людиною знань і пізнавальних умінь, у т. ч. і дослідницьких, відбувається систематизовано, у тісній єдності, в умовах природного взаємостимулювання, у гармонії з розвитком творчих здібностей, на основі інтенсивного формування психологічних функцій особистості. Розвиток дослідницького, творчого потенціалу учнів необхідно передбачати в самій моделі освіти.

Використання технології навчання як дослідження припускає можливість: визначати мету і зміст навчальних досліджень з конкретних предметів навчальної програми; добирати завдання і визначати характер дослідницької практики залежно від періоду навчання (по класах).

Учителю слід орієнтуватися на розвиток дослідницької мотивації учнів, визначити зміст і рівень сформованості дослідницьких умінь і навичок учнів. Йому необхідно врахувати паралельність (відповідно до змісту навчальних предметів) і послідовність (відповідно до періоду навчання і характеру засвоєння навчальної програми) формування дослідницьких орієнтирів, умінь і навичок. Важливим є визначення ролі і значення дослідницької діяльності учнів в освоєнні конкретного навчального предмета відповідно до галузі наукових знань.

Наведемо варіанти навчання дослідницької діяльності.

Варіант Д.Г.Левітеса (узагальнення дидактичних розробок учених і педагогів-практиків):

знайомство з літературою;

виявлення (бачення) проблеми;

постановка (формулювання) проблеми;

з’ясування незрозумілих питань;

формулювання гіпотез;

планування і розробка навчальний дій;

збирання даних (накопичення фактів, спостережень, доказів);

аналіз і синтез зібраних даних;

зіставлення даних і умовиводів;

підготовка до написання повідомлень;

виступи з підготовленими повідомленнями;

переосмислення результатів у ході відповідей на запитання;

перевірка гіпотез;

побудова нових повідомлень;

побудова висновків і узагальнень.

Варіант В. А. Бух валова

Систематизація наукової інформації.

Аналіз наукової інформації.

Методи розв’язання проблеми:

- побудова моделі проблеми;

- розв’язання проблеми на основі її модулі з використанням одного або декількох методів (аналіз протиріч, системний аналіз, вепольний аналіз).

Узагальнена модель навчання дослідження

Зіткнення з проблемою

Збирання даних – «верифікація»

Збирання даних експерименту

Побудова пояснення

Аналіз ходу дослідження

Висновки

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу
Піднесення ролі виховання засобами народної педагогіки дітей сьогодні є одним із головних завдань школи. Адже відомо, що високий рівень сформованості національної самосвідомості, системи національних ...

Весільні обряди в Україні
За церковним календарем 15 лютого – Стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Відзначають його в пам'ять про те, як Свята Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на 40-й день після його ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com