Результати перевірки ефективності застосування експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд

Педагогіка і освіта » Підготовка гравців в студентських баскетбольних командах з акцентом на застосуванні тактичних вправ » Результати перевірки ефективності застосування експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд

Сторінка 5

Однак розроблена методика мала на увазі також і розвиток працездатності баскетболісток ВНЗ на основі поступового підвищення кількості серій вправ, спрямованих на розвиток швидкісних і швидкісно-силових якостей, оскільки для студенток більш специфічною є робота перемінного характеру. Однак один раз у тиждень спортсменам пропонувалася кросова підготовка спеціально для розвитку загальної витривалості й удосконалення таким чином найбільш проблемного фактора в комплексній структурі підготовленості спортсменок-баскетболісток ВНЗ.

Про ступінь впливу розробленої методики на показники спеціальної витривалості можна судити за результатами виконання тесту «швидкісна витривалість». В експериментальній групі даний показник підвищився від 83,52 с до 82,0 с, що вірогідно при р<0,05 (табл. 3.2). У контрольній групі підвищення результату виконання даного тесту не вірогідно (р>0,05) (табл. 3.2). Розроблена методика була спрямована, головним чином на розвиток швидкісних і швидкісно-силових якостей, а розвиток витривалості проводився в більшій мірі як її аеробно-анаеробний компонент, тобто швидкісна витривалість. Проте результати тесту на спеціальну витривалість показують ефективність розробленої методики і для розвитку працездатності студентів ВНЗ, що підтверджує її ефективність як спеціальної методики для підготовки студентських баскетбольних команд.

Таким чином, узагальнюючи результати впливу розробленої методики на показники спеціальної фізичної і технічної підготовленості баскетболісток ВНЗ, можна відзначити, що відсоток поліпшення показників спеціальної фізичної підготовленості у баскетболісток експериментальної групи підвищився на 1,81-32,99 % (табл. 3.2, рис. 3.34), у той час як у контрольній групі даний відсоток склав від 0,21 до 16,78% (табл. 3.2, рис. 3.34).

Можна зробити висновок, що комплексна методика підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів, що була застосована в навчально-тренувальному процесі баскетболісток експериментальної групи, сприяла підвищенню практично всіх показників тестування спеціальної фізичної підготовленості.

Найбільші показники приросту результатів виявлені в тестах "Швидкісна стрибучість" (% приросту склав 13,4, t-критерій виявився рівним 4,54, що перевершує дані значення для інших показників) (табл. 3.2, рис. 3.18), "Стрибок з розбігу" (% приросту склав 10,15), "Метання набивного м'яча" (% приросту склав 5,7-9,7), "Швидкість захисних переміщень" (% приросту склав 9,68), "Ефективність штрафних кидків" і "Ефективність кидків із середньої дистанції" (% приросту 17,9 і 32,99 відповідно) (табл. 3.2, рис. 3.32). Крім того, після проведення експерименту контрольна й експериментальна групи стали практично за всіма показниками вірогідно розрізнятися між собою (табл. 3.3).

Це свідчить про підвищення головним чином основних якостей, що визначилися як основні в сучасному баскетболі, а саме - показників швидкісно-силової підготовленості і точності, що базується на високому рівні розвитку координації рухів, зокрема, "почутті м'яча", хоча дані показники і є антагоністами.

Звідси випливає висновок про доцільність застосування розробленої методики підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів у широкій практиці.

Таблиця 3.3 - Показники спеціальної фізичної підготовленості баскетболісток контрольної й експериментальної груп після проведення експерименту (n=11 в експериментальній групі, n=12 у контрольній групі)

Назва тесту

група

±σ

t -крит. Стьюдента

t –критич

p

1

Біг 6м (с)

контр.

1,16±0,08

1,43

2,02

>0,05

експер

1,15±0,031

2

Біг 2*28 м (с)

контр.

9,31±0,37

2,95

2,02

<0,05

експер

9,01±0,36

3

Стрибок з місця (см)

контр.

56,83±3,43

2,64

2,02

<0,05

експер

58,75±2,87

4

Стрибок з розбігу (см)

контр.

71,83±4,91

4,27

4,03

<0,01

експер

73,25±7,23

5

Швидкісна стрибучість (кількість разів)

контр.

33,33±4,91

4,35

4,03

<0,01

експер

35,5±2,89

6

Швидкісна техніка (с)

контр.

12,08±0,5

2,84

2,02

<0,05

експер

12,04±0,51

7

Метан. наб. м’яча з розбігу (м)

контр.

17,42±1,26

2,42

2,02

<0,05

експер

17,98±0,34

8

Метан. наб. м'яча з місця (м)

контр.

15,96±1,09

2,87

2,02

<0,05

експер

16,05±0,71

9

Швидкість защ. пересувань (с)

контр.

23,3±1,23

3,57

2,02

<0,05

експер

23,05±1,4

10

%влучень кидків зі серед. дистан.

контр.

51,77±15,27

5,32

4,03

<0,01

експер

60,15±9,3

11

%влучень штр. кидків

контр.

61,67±9,3

4,27

4,03

<0,01

експер

67,5±8,66

12

Швидкісна витрив. Сума 3- х спроб (с)

контр.

82,62±4,7

2,86

2,02

<0,05

експер

82,0±2,8

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Засоби контролю розуміння прослуханого тексту
Невербальні засоби: виконання дій; контроль за використанням цифр; контроль за допомогою сигнальних та облікових карток; виготовлення схем, креслень; підбір малюнків. Вербальні засоби: 1)Рецептивні а ...

Особливості форм організації навчального процесу по спеціальних предметах спеціальності механізація
Вивчення багатьох спеціальних дисциплін в коледжі завершується розробкою курсового проекту. Мета його виконання - реалізувати здобуті студентами теоретичні завдання для розв'язання практичних завдань ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com