Результати перевірки ефективності застосування експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд

Педагогіка і освіта » Підготовка гравців в студентських баскетбольних командах з акцентом на застосуванні тактичних вправ » Результати перевірки ефективності застосування експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд

Сторінка 5

Однак розроблена методика мала на увазі також і розвиток працездатності баскетболісток ВНЗ на основі поступового підвищення кількості серій вправ, спрямованих на розвиток швидкісних і швидкісно-силових якостей, оскільки для студенток більш специфічною є робота перемінного характеру. Однак один раз у тиждень спортсменам пропонувалася кросова підготовка спеціально для розвитку загальної витривалості й удосконалення таким чином найбільш проблемного фактора в комплексній структурі підготовленості спортсменок-баскетболісток ВНЗ.

Про ступінь впливу розробленої методики на показники спеціальної витривалості можна судити за результатами виконання тесту «швидкісна витривалість». В експериментальній групі даний показник підвищився від 83,52 с до 82,0 с, що вірогідно при р<0,05 (табл. 3.2). У контрольній групі підвищення результату виконання даного тесту не вірогідно (р>0,05) (табл. 3.2). Розроблена методика була спрямована, головним чином на розвиток швидкісних і швидкісно-силових якостей, а розвиток витривалості проводився в більшій мірі як її аеробно-анаеробний компонент, тобто швидкісна витривалість. Проте результати тесту на спеціальну витривалість показують ефективність розробленої методики і для розвитку працездатності студентів ВНЗ, що підтверджує її ефективність як спеціальної методики для підготовки студентських баскетбольних команд.

Таким чином, узагальнюючи результати впливу розробленої методики на показники спеціальної фізичної і технічної підготовленості баскетболісток ВНЗ, можна відзначити, що відсоток поліпшення показників спеціальної фізичної підготовленості у баскетболісток експериментальної групи підвищився на 1,81-32,99 % (табл. 3.2, рис. 3.34), у той час як у контрольній групі даний відсоток склав від 0,21 до 16,78% (табл. 3.2, рис. 3.34).

Можна зробити висновок, що комплексна методика підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів, що була застосована в навчально-тренувальному процесі баскетболісток експериментальної групи, сприяла підвищенню практично всіх показників тестування спеціальної фізичної підготовленості.

Найбільші показники приросту результатів виявлені в тестах "Швидкісна стрибучість" (% приросту склав 13,4, t-критерій виявився рівним 4,54, що перевершує дані значення для інших показників) (табл. 3.2, рис. 3.18), "Стрибок з розбігу" (% приросту склав 10,15), "Метання набивного м'яча" (% приросту склав 5,7-9,7), "Швидкість захисних переміщень" (% приросту склав 9,68), "Ефективність штрафних кидків" і "Ефективність кидків із середньої дистанції" (% приросту 17,9 і 32,99 відповідно) (табл. 3.2, рис. 3.32). Крім того, після проведення експерименту контрольна й експериментальна групи стали практично за всіма показниками вірогідно розрізнятися між собою (табл. 3.3).

Це свідчить про підвищення головним чином основних якостей, що визначилися як основні в сучасному баскетболі, а саме - показників швидкісно-силової підготовленості і точності, що базується на високому рівні розвитку координації рухів, зокрема, "почутті м'яча", хоча дані показники і є антагоністами.

Звідси випливає висновок про доцільність застосування розробленої методики підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів у широкій практиці.

Таблиця 3.3 - Показники спеціальної фізичної підготовленості баскетболісток контрольної й експериментальної груп після проведення експерименту (n=11 в експериментальній групі, n=12 у контрольній групі)

Назва тесту

група

±σ

t -крит. Стьюдента

t –критич

p

1

Біг 6м (с)

контр.

1,16±0,08

1,43

2,02

>0,05

експер

1,15±0,031

2

Біг 2*28 м (с)

контр.

9,31±0,37

2,95

2,02

<0,05

експер

9,01±0,36

3

Стрибок з місця (см)

контр.

56,83±3,43

2,64

2,02

<0,05

експер

58,75±2,87

4

Стрибок з розбігу (см)

контр.

71,83±4,91

4,27

4,03

<0,01

експер

73,25±7,23

5

Швидкісна стрибучість (кількість разів)

контр.

33,33±4,91

4,35

4,03

<0,01

експер

35,5±2,89

6

Швидкісна техніка (с)

контр.

12,08±0,5

2,84

2,02

<0,05

експер

12,04±0,51

7

Метан. наб. м’яча з розбігу (м)

контр.

17,42±1,26

2,42

2,02

<0,05

експер

17,98±0,34

8

Метан. наб. м'яча з місця (м)

контр.

15,96±1,09

2,87

2,02

<0,05

експер

16,05±0,71

9

Швидкість защ. пересувань (с)

контр.

23,3±1,23

3,57

2,02

<0,05

експер

23,05±1,4

10

%влучень кидків зі серед. дистан.

контр.

51,77±15,27

5,32

4,03

<0,01

експер

60,15±9,3

11

%влучень штр. кидків

контр.

61,67±9,3

4,27

4,03

<0,01

експер

67,5±8,66

12

Швидкісна витрив. Сума 3- х спроб (с)

контр.

82,62±4,7

2,86

2,02

<0,05

експер

82,0±2,8

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Стандарт основної загальної освіти та його призначення
Розглядаючи державний освітній стандарт основної загальної освіти, слід зазначити, що він містить окремі розрізнені зведення про здоров'я, переважно фізичному. При цьому отсутствует цілісний погляд н ...

Особливості аналізу драматичних творів у школі
Суттєві відмінності між художніми творами за способом відображення у них людських характерів зумовлюють не лише поділ їх за родами, а й визначають істотну специфіку літературного аналізу. Для його ус ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com