Результати перевірки ефективності застосування експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд

Педагогіка і освіта » Підготовка гравців в студентських баскетбольних командах з акцентом на застосуванні тактичних вправ » Результати перевірки ефективності застосування експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд

Сторінка 2

Порівняння середніх значень показників тестування до проведення експерименту і після проведення експерименту показали, що практично за всіма показниками спеціальної фізичної і технічної підготовленості результати спортсменок експериментальної групи вірогідно покращилися, у той час як показники тестування контрольної групи покращилися недостовірно або не так явно, як в експериментальній групі (табл. 3.2, рис. 3.32).

Таблиця 3.2 - Показники спеціальної фізичної підготовленості баскетболісток контрольної й експериментальної груп до і після проведення експерименту (виділені достовірні значення t-критерію Стьюдента) (n=11 в експериментальній групі, n=12 у контрольній групі)

Назва тесту

±σ

зміна

t -критерій Стьюдента

t –критич

p

до експерим.

після експерим.

абсол.

%

1

Біг 6м (с)

контр.

1,19±0,02

1,16±0,08

-0,03

-2,5

0,21

2,02

>0,05

експер

1,21±0,01

1,15±0,031

-0,06

-4,9

1,43

2,02

>0,05

2

Біг 2*28 м (с)

контр.

9,53±0,08

9,31±0,37

-0,22

-2,3

1,06

2,02

>0,05

експер

9,69±0,07

9,01±0,36

-0,68

-7,01

2,84

2,02

<0,05

3

Стрибок з місця (см)

контр.

55,5±3,33

56,83±3,43

1,23

2,22

1,23

2,02

>0,05

експер

57,1±2,38

58,75±2,87

1,65

2,89

2,2

2,02

<0,05

4

Стрибок з розбігу (см)

контр.

69,17±5,15

71,83±4,91

2,66

3,84

1,87

2,02

>0,05

експер

66,5±9,14

73,25±7,23

6,75

10,15

4,67

4,03

<0,01

5

Швидкісна стрибучість (кількість разів)

контр.

32,13±3,88

33,33±4,91

1,2

3,73

0,96

2,02

>0,05

експер

31,3±2,59

35,5±2,89

4,2

13,4

4,54

4,03

<0,01

6

Швидкісна техніка (с)

контр.

12,52±0,89

12,08±0,5

-0,44

-3,51

2,45

2,02

<0,05

експер

12,87±0,48

12,04±0,51

-0,83

-6,49

2,74

2,02

<0,05

7

Метан. наб. м’яча з розбігу (м)

контр.

17,27±1,42

17,42±1,26

0,15

0,8

0,84

2,02

>0,05

експер

17,33±1,09

17,98±0,34

0,65

3,75

2,12

2,02

<0,05

8

Метан. наб. м'яча з місця (м)

контр.

15,52±0,88

15,96±1,09

0,44

2,83

2,63

2,02

<0,05

експер

15,16±1,01

16,05±0,71

0,89

5,87

2,97

2,02

<0,05

9

Час зах пересувань (с)

контр.

23,41±1,29

23,3±1,23

-0,11

-0,46

2,16

2,02

<0,05

експер

23,52±0,36

23,05±1,4

-0,47

-2,0

3,87

2,02

<0,05

10

%влучень кидків зі серед. дистан.

контр.

44,33±18,81

51,77±15,27

7,44

16,78

4,63

4,03

<0,01

експер

45,23±5,47

60,15±9,3

14,92

32,99

5,92

4,03

<0,01

11

%влучень штр. кидків

контр.

56,33±8,76

61,67±9,3

5,34

9,48

3,55

2,02

<0,05

експер

57,25±8,53

67,5±8,66

10,25

17,9

4,47

4,03

<0,01

12

Швидкісна витрив. Сума 3- х спроб (с)

контр.

82,8±5,94

82,62±4,7

-0,18

-0,21

1,64

2,02

>0,05

експер

83,52±4,36

82,0±2,8

-1,52

-1,81

2,76

2,02

<0,05

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Способи розвитку уваги
Увага, як і всі останні психічні процеси, має нижчі і вищі форми. Перші представлені мимовільною увагою, а другі — довільною. Безпосередня увага — це нижча форма її розвитку, чим опосередкована. Істо ...

Підтвердження ефективності запропонованої методики
Завдання перед експериментальним дослідженням у 2 класі. Знайдіть у записаних словах спільну (однакову) частину і позначте їх дужкою. Сад, садок, садовий. Знайдіть зайве слово. Гусак, гуска, гусенята ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com