Результати перевірки ефективності застосування експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд

Педагогіка і освіта » Підготовка гравців в студентських баскетбольних командах з акцентом на застосуванні тактичних вправ » Результати перевірки ефективності застосування експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд

Сторінка 1

Проведене дослідження переконливо показало доцільність застосування комплексної методики підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів. Про це свідчать результати порівняльного аналізу показників тестування контрольної й експериментальної груп до і після проведення експерименту. Розглянемо результати впливу експериментальної методики на показники спеціальної фізичної і технічної підготовленості, ігрової ефективності, розвиток психофізіологічних можливостей.

Спеціальна фізична підготовленість. По показниках спеціальної фізичної і технічної підготовленості до проведення експерименту контрольна й експериментальна групи статистично не розрізнялися між собою (табл. 3.1). При порівнянні середніх значень показників тестування контрольної й експериментальної груп застосовувався тест Стьюдента для незалежних вибірок. Результати статистичної обробки даних показали, що значення t - розрахункового для всіх аналізованих показників спеціальної фізичної і технічної підготовленості баскетболісток менше t-критичного (р>0,05), що свідчить про відсутність статистично значимих розходжень між контрольною й експериментальною групами до проведення експерименту (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 - Показники спеціальної фізичної підготовленості баскетболісток контрольної й експериментальної груп до проведення експерименту (n=11 в експериментальній групі, n=12 у контрольній групі)

Назва тесту

група

±σ

t -критерій Стьюдента

t –критич

p

1

Біг 6м (с)

контр.

1,19±0,02

0,21

2,02

>0,05

експер

1,21±0,01

2

Біг 2*28 м (с)

контр.

9,53±0,08

0,06

2,02

>0,05

експер

9,69±0,07

3

Стрибок з місця (см)

контр.

55,5±3,33

0,23

2,02

>0,05

експер

57,1±2,38

4

Стрибок з розбігу (см)

контр.

69,17±5,15

0,87

2,02

>0,05

експер

66,5±9,14

5

Швидкісна стрибучість (кількість разів)

контр.

32,13±3,88

0,36

2,02

>0,05

експер

31,3±2,59

6

Швидкісна техніка (с)

контр.

12,52±0,89

0,32

2,02

>0,05

експер

12,87±0,48

7

Метан. наб. м’яча з розбігу (м)

контр.

17,27±1,42

0,84

2,02

>0,05

експер

17,33±1,09

8

Метан. наб. м'яча з місця (м)

контр.

15,52±0,88

0,63

2,02

>0,05

експер

15,16±1,01

9

Швидкість зах. пересувань (с)

контр.

23,41±1,29

0,16

2,02

>0,05

експер

23,52±0,36

10

%влучень кидків зі серед. дистан.

контр.

44,33±18,81

0,63

2,02

>0,01

експер

45,23±5,47

11

%влучень штр. кидків

контр.

56,33±8,76

0,55

2,02

>0,05

експер

57,25±8,53

12

Швидкісна витрив. Сума 3- х спроб (с)

контр.

82,8±5,94

0,64

2,02

>0,05

експер

83,52±4,36

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Еволюція поглядів на проблему престижу та характеру педагогічної праці
Аналіз науково-дослідних робіт вітчизняних та закордонних вчених, дав змогу прослідкувати еволюцію та нинішній стан розробки проблеми престижу та характеру педагогічної праці. В результаті чого варто ...

Використання наочності
Використання наочності на уроках грамоти полегшує процес вивчання і закріплення звуків і букв, конкретизує поняття, зв’язані з навчанням грамоти; допомагає швидше засвоїти виучуване, дає можливість у ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com