Метод експертної оцінки виконання основних технічних прийомів баскетболу

Сторінка 1

Для заглибленого аналізу ефективності використання експериментальної методики на показники технічної підготовленості була проведена експертна оцінка техніки виконання одного з основних технічних прийомів у баскетболі - кидка одною рукою зверху із середньої дистанції. Експертна оцінка проводилася по 12-ти бальній системі 6-ю незалежними експертами, якими були тренери вищої категорії і судді регіонального рівня. Експертна оцінка техніки виконання кидка одною рукою зверху проводилася до експерименту і після експерименту. Тестувалися баскетболісти експериментальної і контрольної груп.

Психофізіологічні методи дослідження застосовувалися для визначення рівня уваги, здатності до зосередження, розумової працездатності, а також – на визначення швидкості реакції, частоти рухів і почуття часу. Тести проводилися за допомогою комп'ютеризованої програми, розробленої під керівництвом Ашаніна В.С.

Методи визначення рівня уваги, розумової працездатності, здатності до зосередження

1. Дослідження рівня уваги за методикою Горбова "Червоно - чорна таблиця".

Мета.

Оцінка переключення і розподілу уваги. Може бути використана для обстеження осіб різного віку.

Дослідження проводиться за допомогою спеціальних таблиць, на яких випадковим образом розташовані 25 червоних і 24 чорних числа. Випробуваний повинний спочатку відшукати чорні числа в порядку зростання, потім червоні числа в убутному порядку. Відразу після виконання першого завдання, числа в таблиці перемішуються, і випробуваний приступає до виконання другого завдання. Воно полягає в поперемінному пошуку чорних чисел у зростаючому і червоних в убутному порядку.

Обробка даних.

Враховується час виконання кожної серії і помилки. Час виконання другого завдання не дорівнює часу виконання першого завдання, тому що частина часу іде на переключення уваги й оперативне утримання тільки що названих чисел. Різниця між двома часовими показниками буде часом переключення уваги (ЧПУ) з одного ряду чисел на іншій. Чим менше ця різниця, і менше кількість помилок, тим краще переключення уваги. Види помилок: пропуск числа, повторення одного числа двічі, неправильно обраний колір числа.

Після завершення роботи результати виконання першого і другого тесту, а також ЧПУ виводяться на екран і автоматично заносяться в базу даних.

2. Дослідження розумової працездатності за методикою «таблиці Шульте».

Визначення стійкості уваги і динаміки працездатності. Використовується для обстеження осіб різних віків. Випробуваному по черзі пропонується п'ять таблиць, на яких у довільному порядку розташовані числа від 1 до 25. Випробуваний відшукує, показує і називає числа в порядку їх зростання. Проба повторюється з п'ятьма різними таблицями.

Основний показник - час виконання. За результатами виконання кожної таблиці може бути побудована" крива мізерності (стомлюваності)", що відбиває стійкість уваги і працездатність у динаміці.

За допомогою цього тесту можна обчислити ще і такі показники, як ефективність роботи (ЕР), ступінь впрацюємості (ВР), психічна стійкість (ПС).

де Т1-час роботи з першою таблицею; Т2- із другою; ТЗ- із третьою; Т4- з четвертою; Т5- з п'ятою.

Ступінь впрацюємості (ВР) обчислюється за формулою:

Результат менше 1,0 - показник гарної впрацюємості, відповідно, чим вище даний показник, тим більше випробуваному потрібно часу на підготовку до основної роботи. Психічна стійкість (витривалість) обчислюється за формулою:

Показник результату (ПС) менше 1,0 говорить про гарну психічну стійкість і відповідно, чим вище даний показник, тим гірше психічна стійкість випробуваного до виконання заданої роботи. Після завершення роботи результати тестування автоматично заносяться в базу даних.

3. Дослідження здатності до зосередження методом коректурної проби (Тест Бурдона).

Мета. Дослідження ступеня концентрації і стійкості уваги.

Обстеження проводиться за допомогою спеціальних бланків з рядами букв, розташованих у випадковому порядку. Перед початком тесту вводиться буква (кирилиці), яку необхідно відзначати в таблиці. Результати проби оцінюються по кількості пропущених не закреслених знаків, за часом виконання або по кількості переглянутих знаків. Важливими показниками є характеристики якості і темпу виконання (виражається числом пророблених рядків і кількістю допущених помилок за часовий інтервал роботи). Концентрація уваги оцінюється за формулою:

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Місце фізичної культури в житті людини
Фізична культура — одна з основних складових здорового способу життя, збереження, розвитку здоров'я людей. Вчителі валеології, охорони життя і здоров'я (ОЖіЗ) у початкових класах мають володіти знанн ...

Співробітництво вчителя й учня під час навчання іноземної мови
Робота учня - слухати вчителя і намагатися запам’ятати те, що йому говорять, не може забезпечити ні повноцінного формування особистості, ні найвищого щастя людини – радості від успіхів. Нова доба при ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com