Гармонічне сполучення розумового і фізичного розвитку студентів як основа підвищення спортивної майстерності баскетбольної команди ВНЗ

Педагогіка і освіта » Підготовка гравців в студентських баскетбольних командах з акцентом на застосуванні тактичних вправ » Гармонічне сполучення розумового і фізичного розвитку студентів як основа підвищення спортивної майстерності баскетбольної команди ВНЗ

Сторінка 2

Перші кроки до майбутнього професіоналізму працівника починаються з його навчання професії, тобто в період навчання у вищому навчальному закладі. Підкреслюючи зв'язок здоров'я і майбутньої професійної діяльності, В.С. Макєєва відзначає, що фізичне здоров'я відбиває такий ступінь фізичного розвитку студента, його рухових навичок і умінь, що дозволяє найбільше повно реалізовувати свої творчі можливості. Фізичне здоров'я є не просто бажаною якістю майбутнього фахівця, а необхідним елементом його особистісної структури, необхідною умовою побудови і розвитку суспільних відносин. Класичне і досить ємне визначення здоров'я як фізичного, психічного і соціального благополуччя має потребу в корекції, коли мова заходить про здоров'я професійне. На перший план у трактуванні здоров'я в цьому випадку виходять показники (елементи) психофізичного з'єднання, що забезпечують взаємодію біологічного складового і соціально-технічного середовища. При цьому одні автори звертають увагу на те, що здоров'я є "найбільш важливим" з аспектів професіоналізму, інші, що воно відображається в "психофізичній готовності фахівця" і складається з наступних компонентів: достатньої професійної працездатності; наявності необхідних резервів фізичних і функціональних можливостей організму для своєчасної адаптації до швидко мінливих умов виробничого і зовнішнього середовища, обсягу і інтенсивності роботи; здатності до повного відновлення в заданому ліміті часу; присутності мотивації в досягненні мети. Усі ці умови можуть бути реалізовані при достатньому рівні фізичного навантаження студентів.

При всій очевидній необхідності рухової активності залишається відкритим питання, який вид фізичного навантаження є найкращим для студентів ВНЗ. Природно, що кожен студент, що усвідомить необхідність фізичних вправ, вибирає для себе вид спорту, що підходить для нього більше інших. І досить великий відсоток студентів вибирає саме баскетбол. Це не випадково, тому що гра в баскетбол різнобічно навантажує організм, захоплює емоційно, розвиває не тільки фізичні можливості, але й інтелектуальні і психологічні. А це найбільш актуально для студентів ВНЗ.

У цьому зв'язку логічно укласти, що спортивне тренування з баскетболу у вищих навчальних закладах, з одного боку, повинне сприяти зміцненню здоров'я студентів і професійному удосконаленню, а, з іншого боку, як і будь-яке спортивне тренування, повинне бути спрямовано на досягнення максимального спортивного результату. Слід зазначити, що баскетбол відповідає вимогам удосконалення професійних навичок багатьох спеціальностей, оскільки розвиває як фізично, так і інтелектуально, психічно, естетично. Цей факт у деякій мірі сприяє рішенню зазначеного протиріччя між метою спортивного тренування й удосконаленням в обраній професійній діяльності.

Але в даний час спостерігаються дві крайності у формі побудови навчально-тренувального процесу з баскетболу у вищих навчальних закладах: спортсмени або тренуються майже в максимальному режимі, що заважає професійному удосконаленню в обраній спеціальності, або на грамотну побудову навчально-тренувального процесу взагалі не звертається увага. І, таким чином, повною мірою зазначене протиріччя між метою спортивного тренування і необхідністю удосконалення в обраній професійній діяльності в даний час не вирішується.

Тому побудова навчально-тренувального процесу з баскетболу у вищих навчальних закладах повинна спиратися на ті положення, що між розумовим і фізичним розвитком людини існує тісний зв'язок. Заняття баскетболом у вищому навчальному закладі повинні закріплювати цей зв'язок, і її порушення не є природним.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Самостійна робота як дидактична категорія
Аналіз педагогічної літератури дає підстави виділити три підходи до розгляду категорії самостійної роботи. Але оскільки вони не завжди чітко розмежовуються, то про них можна говорити як про переважаю ...

Робота з проблемними сім’ями в системі соціальних інституцій
Різні типи сімей, які мають проблеми у взаємостосунках, вихованні дітей, організації своєї життєдіяльності, потребують соціальної допомоги, підтримки, у тому числі матеріального забезпечення, організ ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com