Гармонічне сполучення розумового і фізичного розвитку студентів як основа підвищення спортивної майстерності баскетбольної команди ВНЗ

Педагогіка і освіта » Підготовка гравців в студентських баскетбольних командах з акцентом на застосуванні тактичних вправ » Гармонічне сполучення розумового і фізичного розвитку студентів як основа підвищення спортивної майстерності баскетбольної команди ВНЗ

Сторінка 1

Завдання підготовки баскетбольної команди вузу повинна спиратися на закономірності професійної підготовки студентів. А базою професійної підготовки, на думку ряду авторів, є гармонічне сполучення фізичного, психологічного й інтелектуального розвитку.

Тому підготовка баскетбольної команди ВНЗ повинна, з одного боку, підкорятися принципам спортивного удосконалення, а, з іншого боку, сприяти росту професіоналізму в обраному виді діяльності і спиратися на особистісні особливості студентів. Крім того, підготовка спортивної баскетбольної команди ВНЗ повинна служити меті зміцнення здоров'я студентів, оскільки здоров'я є основою як професійного удосконалення студентів, так і спортивного росту.

У цьому зв'язку є доречним розглянути питання гармонічного сполучення різних аспектів розвитку - розумового і фізичного.

Сучасний світ вимагає не тільки високої фізичної підготовки, але і розвитку психіки й інтелекту. До висот світового значення практично у всіх областях, у тому числі, і в баскетболі, доходять люди з високими показниками як фізичного стану, так і інтелекту і психічних здібностей. Тому і розвивати фізичні якості треба нарівні з розумовими і психічними. Це запитання стосується насамперед, студентської молоді - основи майбутнього суспільства. У цьому зв'язку розглянемо історичні основи гармонічного розвитку людини.

У древні часи, коли від розвитку фізичних якостей, технічних навичок і умінь залежало життя, фізичному вихованню надавалося найважливіше значення. "Він не вміє ні читати, ні плавати", - говорили в Древній Греції, бажаючи підкреслити повну неспроможність людини. Проблема гармонічної єдності розумового і фізичного розвитку піднімалася в часи античності, середньовіччя, епохи відродження.

Ця ідея одержала свій розвиток у 19 і 20 століттях завдяки роботам П.Ф. Лесгафта і розвитку системи фізичного виховання. І особливу актуальність здобуває ця проблема в даний час, коли, з одного боку, росте розумова і психічна навантаження у студентів, а, з іншого боку, спорт стає усе більш професійним, і усе менше можливостей залишається для застосування фізкультури як засобу гармонізації розумової праці. Адже підвищення розумових і психічних навантажень без оптимальної їх компенсації фізичною активністю приводить до істотного погіршення загального стану здоров'я, що, у свою чергу, відображається і на професійній підготовці, як це видно з рис. 1.1. З іншого боку, надмірне підвищення фізичних навантажень без компенсації інтелектуальним розвитком приводить до недостатку керування свідомістю фізичною діяльністю, що веде до фізичної перевтоми і зношування організму (рис. 1.1). Особливу актуальність ця проблема здобуває для учнівської молоді, серед якої особливе місце займають студенти ВНЗ. Це саме той контингент, для якого характерний великий обсяг роботи, що вимагає високої концентрації, уваги, пам'яті, копіткості. Такий вид розумової роботи є одним з найбільш стомлюючих, і, природно, повинний гармонійно сполучитися з руховою активністю, що дає достатнє навантаження як на серцево-судинну і дихальну системи, так і на опорно-руховий апарат.

Рис. 1.1 - Схема взаємозв’язку між розумовим і фізичним розвитком

Таким чином, при розгляді майбутньої професійної діяльності людини обов'язково необхідно враховувати його стан здоров'я. Відомо, що коефіцієнт корисної дії використання здоров'я в США (мається на увазі соціальна діяльність) складає приблизно 20% . Але в Росії і на Україні сьогодні така достатність здоров'я відповідає працюючим в 3-5 % випадків. При цьому відзначається, що мова в даному випадку йде не просто про достатність здоров'я з погляду довгого життя, кількості лікарняних аркушів, а про його ефективність. Це означає, що необхідно істотно або цілком відновлювати витрату фізичного, біологічного, психологічного здоров'я, використаного для виконання трудової або соціальної діяльності. У цьому зв'язку удосконалення вимагає як фізичний стан людини, так і рівень розвитку й ефективність професійного використання його гуманітарних, математичних і інших якостей.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Суб'єктно-діяльнісний підхід до навчання
Підхід до студента як до об'єкта, а не суб'єкта навчання призвів до його відчуження від процесу навчання. У результаті навчання втратило для нього свій первісний зміст. Знання виявилися зовнішніми ст ...

Місце класного керівника у вихованні учнів
Щоб відповісти на запитання, яке місце відводиться класному керівнику в системі виховання учнів, передусім слід з'ясувати фактори, що формують сучасну дитину. Відомо, що соціалізація особистості здій ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com