Авторські пропозиції та їх результативність

Сторінка 2

а) на розуміння змісту і суті вправи;

б) на розподіл обов’язків під час переходу до виконання вправи;

в) на контроль за результатами роботи групи.

Першими названих видів рекомендації повинен сприяти ефективному ознайомленню із змістом та спільному аналізу завдань вправи, плануванню у групі загального ходу виконання вправи.

Другий вид рекомендації повинен оптимальному розподілу обов’язків з урахуванням особливостей вправи і особистих можливостей учнів.

Важливе значення в умовах групової діяльності має контроль: істотно підвищується «ціна» помилки кожного учасника, оскільки вона може вплинути на результативність роботи всієї групи. Контролювати слід не тільки процес розв’язання основної задачі, а й саму організацію діяльності.

Необхідно уникати «простоїв» у роботі які можуть проявлятись через те, що один з учнів, наприклад, не може подолати труднощі, з якими він зустрівся, а інший виконав доручену йому роботу швидше, ніж це було передбачено тощо.

Після ознайомлення рекомендацій бажано запропонувати учням разом розв’язати одну чи кілька учбових задач, звертаючи при цьому увагу на організацію роботи, а потім провести обговорення процесу виконання завдань.

Такий підхід до організації взаємодії учнів під час виконання ними вправ, запропонованих вчителем, забезпечує доцільну організацію підготовчого етапу учбової діяльності.

Пізнавальна активність, інтерес до пошуку проявляється лише в такій навчальній атмосфері, де немає примусу, імперативності.

Відсутність багатоваріантного шкільного навчання веде до уніфікації – до недиференційованого підходу, до стереотипних вимог щодо всіх учнів. Замість того, щоб розкривати здібності кожної окремої дитини, допомагати розвивати її індивідуальні здібності і орієнтувати на конкретну галузь професійних інтересів, вчитель змушений «підтягувати» невстигаючих, слабших, дотягуючи їх до середнього задовільного рівня. А це означає, що здібні, талановиті діти будуть обділені увагою, оскільки їх навчання проводиться із розрахунком на середньотиповий рівень підготовки.

На нашу думку, оптимальним і найкращим виходом із цієї ситуації є організація колективної пізнавальної діяльності, коли сильніші учні «підтягують» у навчанні слабших, а вчитель має можливість приділити увагу талановитим, здібним учням. При цьому не пригнічуються можливості тих чи ні інших. Але, сам процес допомоги слабшому сильнішим все одно повинен проходити за умов контролю з боку вчителя.

З цією метою нами було розроблено комплекс вправ, які сприятимуть успішній організації колективної навчально - пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках іноземної мови.

Система оптимальних демократичних методів, прийомів та форм контрольно-оцінної діяльності, яка була використана нами під час дослідно-експериментальної роботи, включила:

а) використання замінників оцінки-балу:

- вербальних: словесне схвалення вчителем;

- невербальних: фішки, медалі, листівки;

б) використання методів взаємоконтролю:

- взаємоперевірка зошитів;

- взаємоопитування;

в) використання методів взаємооцінки:

- рецензування відповідей товариша;

- робота експертів.

Висновки та матеріали не вичерпують усіх питань, пов’язаних із проблемою організації колективної навчально - пізнавальної діяльності молодших школярів.

На підсумковому етапі дослідження проводилися узагальнення та математична обробка і аналіз одержаних на формувальному етапі дослідження даних.

Основним критерієм ефективності проведеного дослідження були показники сформованості колективу класу: наявність і кількість лідерів у класному колективі (у % до загальної кількості учнів у класі) та кількість мікрогруп.

Таблиця 1.1. Порівняльний аналіз динаміки сформованості учнівського колективу

Рівні

сформованості учнівського колективу

На початку експерименту

Наприкінці експерименту

Контрольні

Експериментальні

Контрольні

Експериментальні

кількість лідерів

8

9

7

9

9

7

8

9

7

5

4

3

кількість мікрогруп (у %)

26

31

22

30

31

23

26

31

22

16

13

9

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Загальні питання підготовки і проведення експериментального дослідження
На першому етапі був проведений констатувальний експеримент з метою з’ясування ефективності впровадження курсу «етика діяльності соціального педагога» у формуванні професійної етики соціального педаг ...

Зв`язок емоцій з іншими психічними процесами
Відчуття, емоція, свідомість На дійсному етапі розвитку науки ми змушені розглядати відчуття як найбільш елементарний компонент свідомості. На нейрофізіологічному рівні відчуття - це електрохімічна р ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com