Авторські пропозиції та їх результативність

Сторінка 1

Вивчення та узагальнення теоретичних основ досліджуваної проблеми на констатувальному етапі дослідження дозволили сформувати робочу гіпотезу. Ефективність роботи забезпечувалася на основі вивчення та узагальнення даних наукової й методичної літературі, опрацювання основних понять та положень проблеми, опитування учнів та вчителів, вивчення та узагальнення масового і передового педагогічного досвіду.

На констатувальному етапі дослідження було проведено опитування учнів та вчителів(використовувалися методи анкетування, соціометрії та бесіди) з метою:

-виявлення емоційного ставлення учнів до колективного спілкування під час роботи на уроках;

-виявлення розуміння особистісного значення для учнів активної взаємодії із однокласниками;

-з’ясування впливу колективної взаємодії на уроках на оптимізацію учбової діяльності молодших школярів.

В експерименті взяло участь 180 школярів, 14 вчителів. Для проведення експерименту було обрано ЗОШ школи №1, 3 м. Броди Львівської області.

Під час проведення соціометрії ми виявили, що у класах є велика кількість лідерів, що не сприяє сформованості учнівського колективу. Під час дослідження ми виявили, що 12% дітей – лідери і навколо яких сформовано 10 мікрогруп.

Попереднє опитування показало, що потреба у спілкуванні із однолітками і вчителями існує у 87% опитуваних, але страх перед спілкування із вчителем мають 25% учнів, що знижує ефективність дидактичної взаємодії. Це підтвердило гіпотезу про те, що другокласники більш схильні до звичного для них спілкування із своїми «лідерами».

Аналіз відповідей учнів під час опитування, проведеного через місяць після початку занять, дозволив виділити два аспекти розуміння учнями поняття «спільна робота».

Перший аспект – емоційно–комунікативний, який характеризує неформальну структуру спілкування в класі. Даючи емоційну оцінку значущості колективної роботи, лише 42% учнів контрольних і експериментальних класів підкреслювали її цінність для налагодження товариських, дружніх стосунків у навчанні.

Другий аспект стосується спільної організації праці. Він був названий практичним. Висловлюючи своє ставлення до колективної роботи, лише 30% учнів підкреслювали її позитивний вплив на темпи, якість роботи, значення її результату для колективу, не виключаючи навчальний процес.

Також було поставлено ряд запитань стосовно використання різних видів контролю мовленнєвої діяльності в процесі навчання молодших школярів.

На запитання, зокрема щодо контролю за правильністю вимови учнів на уроці, було одержано такі результати: постійний контроль вчителем здійснюється у 75% випадках, однокласниками – 22%, 3% учнів виправляються самі, ніхто не відповів, що його відповідь залишається без корекції помилок у вимові. Також було проведено опитування вчителів. На запитання: «Чи використовуєте ви колективні форми роботи на уроках?» лише 16% вчителів відповіли, що вони використовують їх на кожному уроці, 52% - використовують, але не завжди. І 32% вчителів дуже рідко використовують форми колективної роботи, аргументуючи це тим, що під час виконання завдань парами, групами чи колективно класі робиться шумно і поведінка учнів стає неконтрольованою.

На формувальному етапі експерименту з метою розвитку мовленнєвих умінь молодших школярів на уроках, які проводились за комунікативною методикою, нами було використано систему мовленнєвих вправ різних видів. При цьому використовувалась взаємодія між парами, групами, та фронтальна робота всього класу.

Навчання групової роботи було побудовано у вигляді системи рекомендацій, які сприяли формуванню мовленнєвих дій учнів на рівні, що забезпечує успішне розв’язання дидактичних завдань уроків, у тому числі і англійської мови. Самі рекомендації слід розглядати як учбові задачі, кожна з них поєднувалася кількома прикладами і завданнями у формі вправ. Бажано, щоб учитель аргументував необхідність постановки і розв’язання дидактичних завдань і перед ознайомленням учнів з рекомендаціями звернувся до них із вступним словом такого змісту: «Сьогодні ви будете працювати групами. Всім членам групи треба буде виконати вправу. Але під час роботи ви можете запитувати незрозуміле один у одного, допомагати товаришеві. Якщо ви будете дружними, то ваша група зможе швидко і правильно виконати цікаве завдання, яке я вам пропоную».

Рекомендації слід співвіднести із особливостями групової роботи на різних етапах її виконання. Можна виділити, зокрема, три типи рекомендацій, спрямованих:

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Соціально-гігієнічні аспекти здоров'я молоді
У цей час, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВІЗ), молоді люди становлять 30% населення земної кулі -1 млрд. 445 млн. чоловік. Єдиної точки зору відносно класифікації віків немає, х ...

Методи навчання обдарованих дітей
Американський вчений і шкільний вчитель зі стажем роботи 20 років Сюзанна Вайнбреннер у своїй книзі «Навчання обдарованих дітей у звичайному класі» пропонує вчителям різні методи та технології навчан ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com