Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів » Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів

Сторінка 8

Особливо важливим критерієм оптимізації працездатності є попередження несприятливого ставлення до навчання.

Якщо низька успішність у 1-му класі пов'язана з тим, що дитина не Цікавиться шкільним заняттям, не включається у роботу класу, віддає перевагу грі, необхідно звернути увагу на виховання мотивів навчальної діяльності дитини. А саме: зацікавити її процесом або результатом роботи, слідкувати, щоб дитина не була бездіяльною на уроці, а виконувала доступні завдання, щоб вона знайшла своє місце в колективі класу.

Велике значення має створення особистого контакту вчителя і учня. Неуспішність у початкових, особливо в перших класах у декого з учнів може виникнути внаслідок повільного темпу роботи.

Діти з повільним темпом роботи неспроможні працювати так швидко, як інші учні. В зв'язку з цим у них уже з перших уроків починають з'являтися певні прогалини в знаннях, а з ускладненням матеріалу ці прогалини збільшуються. Щоб запобігти неуспішності на цьому етапі навчання, треба певною мірою полегшити дитині процес засвоєння нових для неї знань шляхом зменшення обсягу роботи, полегшення завдань, впровадження індивідуальних занять.

Результати успішності будуть невисокими, якщо дитина неуважна, недостатньо організована. Така дитина потребує систематичної організації своєї роботи (і класної, і домашньої), особливо на початку навчання в школі. Слід привчити дитину точно повторювати завдання, доводити розпочату справу до кінця у відповідності з інструкцією.

Причиною неуспішності у початковій школі може бути і фізична ослабленість дитини. Різні захворювання, особливо інфекційні, дуже виснажують дитячий організм, знижують працездатність дитини. Навчаючись, така дитина дуже швидко втомлюється. Через втому увага її розпорошується, вона відволікається, робить багато помилок, стає дратівливою. Фізично ослаблені діти потребують охоронного режиму, додаткового відпочинку.

Серед невстигаючих дітей є і такі, які повільно включаються в навчальні заняття, вони не зразу пристосовуються до шкільних порядків, не розуміють значення оцінки. Проте це активні, допитливі діти. Щоб запобігти неуспішності такої дитини, вчителеві необхідно звернути увагу на її позитивні якості, зацікавити дитину і керувати її роботою, не докоряючи помилками і невдачами. У початкових класах трапляються діти, які погано вчаться через своєрідні мовні порушення. У цих дітей мовні дефекти виявляються не лише у недоліках вимови, а й при письмі.

Трапляються учні, труднощі навчання яких пов'язані з недостатністю рухових умінь. Ці діти довго не оволодівають процесом письма, погано малюють, відстають від однолітків на уроках фізкультури.

Причиною шкільної неуспішності може бути недостатній розвиток у дитини просторових. уявлень. Такій дитині важко оволодіти рахунком, розумінням геометричного матеріалу, малюванням, орієнтацією у просторі.

Виходячи зі сказаного, оптимальним вважаємо процес навчання, який відповідає одночасно таким критеріям:

а) зміст, структура і логіка функціонування його забезпечують ефективне і якісне розв'язання завдань навчання, виховання і розвитку школярів у відповідності з вимогами навчальних програм на рівні максимальних навчальних можливостей кожного учня;

б) досягнення мети можливе без перевищення витрат часу, відведеного навчальним планом для занять, а також без перевищення максимальних норм часу, встановлених шкільною і трудовою гігієною для домашніх завдань учнів і вчителів, що одночасно повинно попередити факти перевтоми учнів.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 

Нове про педагогіку:

Аналіз проблеми дидактики вищої школи
Сучасна ринкова економіка ставить перед вищими навчальними заставами освіти підвищені вимоги до підготовки фахівців, до їх професіоналізму, самостійності, відповідальності, працелюбства. Тому перед в ...

Концептуальні основи управління розвитком професійної компетентності педагогів у загальноосвітньому закладі
Застосування системного підходу передбачає аналіз ключових понять: педагогічна система, структура, засіб, умова, вибір базових понять для створення системи управління розвитком професійної компетентн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com