Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів » Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів

Сторінка 7

Індивідуальний підхід до навчання повинен враховувати не тільки особливості учня малоздібного, з низькою працездатністю і бути спрямованим на розвантаження завдань, уповільнення темпу діяльності, але й на учня здібного, зі стійкою і високою працездатністю, а це означає - ускладнення роботи, підвищення інтенсивності, можливість більш швидкого просування. У той же час низький темп роботи, недостатня складність швидко призведуть до втрати інтересу, а діяльність малоцікава, яка не дає можливості для творчого розвитку, завжди втомлива.

Дуже легко загальмувати розвиток здібностей такого учня, і хоча негативний вплив ставлення до здібного учня не настільки очевидний, як порушення стану здоров'я, але це тільки на перший погляд, а в дійсності це дуже важлива і складна проблема.

На превеликий жаль, сьогодні школа зорієнтована на "середнього учня". Без сумніву, існуюча система навчання, відсутність альтернативних методик усе це примушує вчителя шукати певну, але не завжди "золоту" середину.

Спеціальні дослідження показали, що диференціювання педагогічного процесу в залежності від можливостей учня, включає різні вимоги, забезпечує можливість працювати в більш швидкому темпі, виконувати менш складні або більш складні завдання, дозволяє не тільки підвищити успішність, але й значно поліпшити функціональний стан учнів і психологічний клімат у класі. Диференційований підхід із урахуванням Індивідуальних особливостей учня в кожному конкретному випадку, і тому досвід і думка педагога, щоденно працюючого зі школярем, знаючого його особливості, можливості, темп роботи, повинні бути визначальними.

Зорієнтоване за темпом і складністю на середнього учня навчання "навалюється" на учня і саме усереднює потенційні можливості і здібності нього. Це наочно проявляється в динаміці скорочень кількості відмінників із кожною віковою паралеллю, зниженні якості знань у старших класах, хоча за логікою повинно бути навпаки: вже є певний досвід навчальної діяльності, розширюється база знань, стають більш серйозними мотиви навчальної діяльності, формується свідомість. Тим не менш, спостерігається прямо протилежний ефект втрати темпу і якості навчання в старших класах і головні причини в методично неграмотному спілкуванні з учнем на етапах початкового навчання. Намагання пояснити втрати якості знань на старших паралелях лише лінню і неуважністю учня неправильні і несправедливі і тільки погіршують положення.

Завищені вимоги до учня, а особливо осуд за те, що в нього поки не вийшло, веде до перевантаження, втрати працездатності, взаємній незадоволеності і втрати контакту навчаємого і навчаючого, втрати впевненості в собі.

Молодший школяр виявляє високу чуттєвість до швидкості, тону і голосу вчителя. Якщо швидкість вимовленого більша за 120 слів за хвилину, точність сприйняття падає, тобто, чим голосніше вчитель кричить, наказуючи щось учневі, тим менше останній сприймає і розуміє інформацію і вимоги до себе. До того ж швидко виникаюча перевтома веде до неможливості сприйняття учнем і він взагалі перестає слухати.

Дослідження Т. Артемьевої, показали, що учень не сприймає довгих речень в 11 і більше слів або набору речень, що йдуть без паузи. Часто учень не здатний розрізняти знаки (плюс, мінус, більше, менше), співвідносити вимоги задачі і місця розташування потрібного знака, порівнювати своє розв'язання із заданим учителем зразком. Помилки трапляються тому, що учень проводить порівняння за різними неоднорідними якостями і ознаками, а вчитель мало Уваги приділяє спеціальному вмінню порівнювати, визначати ознаки подібності предметів.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Цінності — провідна складова формування особистості
Поняття «духовність» нині широко вживається, хоча й недостатньо розтлумачене у філософській, психологічній і педагогічній літературі. У контексті нашої проблеми під духовністю розуміємо внутрішній св ...

Теоретичні основи наступності дошкільної та початкової освіти
Цілі початкової школи зумовлені її функціями у державній системі неперервної освіти та віковими особливостями молодших учнів. Насамперед вона має забезпечити подальше становлення і формування дитячої ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com