Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів » Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів

Сторінка 2

Якщо спробувати коротко і по суті відповісти на запитання, що являє собою "психологія засвоєння учнями навчального матеріалу", то слід сказати вона є не що інше, як логіка засвоєння учнями навчального матеріалу, що зумовлює зміст і номенклатуру повного циклу пізнавальних дій учнів, І. Харламов до таких ланок навчального процесу відносить:

- подання вчителем та усвідомлення і сприйняття школярем навчального матеріалу;

- сприймання школярем під керівництвом вчителя навчального матеріалу; '

- осмислення засвоюваної інформації, формування понять, умінь і навичок, узагальнення та систематизація знань;

- закріплення засвоєних знань, умінь та навичок;

- застосування знань, умінь та навичок на практиці;

- аналіз і самоаналіз навчальних досягнень школярів.

Слід звернути увагу на такий факт: більшість із поданих назв ланок процесу навчання відображає головним чином таку його сторону як учіння. Оскільки ж процес навчання виступає як єдність процесів учіння і викладання, вимога більш-менш цілісної його характеристики передбачає розгляд перелічених вище ланок як послідовних етапів взаємодії вчителя і учнів, тобто взаємодії викладання і учіння.

Для того, щоб процес учіння школярів був ефективним, необхідно забезпечити прийняття ними цих навчальних завдань, тобто сприяти утворенню повноцінних мотивів учіння. При цьому важливо розрізняти дидактичні завдання (з боку вчителя) і навчальні завдання (з боку учня). Останні для вчителя є вже давно вирішеними, тоді як учневі ще треба їх розв'язати. Таке розрізнення є необхідною, але недостатньою умовою ефективності організації навчального процесу. Справді, для учнів у переважній більшості залишається таємницею те, в якому зв'язку перебувають і яким чином випливають навчальні завдання, поставлені перед ними вчителем, із дидактичних завдань, вирішуваних на даному конкретному уроці вчителем. Головним чином у діяльності вчителя на уроці, як показує сучасний передовий педагогічний досвід, є не стільки забезпечення доцільного співвідношення і взаємодії дидактичних та навчальних завдань, скільки досягнення такого стану, коли навчальне завдання, дане учневі ззовні, "приймається" ним. Однією з переваг проблемного навчання є те, що при його здійсненні особливої уваги педагог надає забезпеченню за допомогою найрізноманітніших прийомів і засобів прийняття навчального завдання школярем. При цьому внутрішніми спонуками здійснення необхідних навчально-пізнавальних дій виступають не лише, почуття обов'язку, відповідальності чи страх покарання, а й (і головним чином) пізнавальні інтереси і потреби учнів. Вимучений (викликаний зовнішніми спонуками) рух діяльності учіння тут переходить в саморух, розгортається як самодіяльність учнів, яка містить в собі своє власне джерело - пізнавальні інтереси та потреби школярів.

Готуючи учнів до сприймання нового матеріалу, слід враховувати значні індивідуальні відмінності окремих учнів щодо точності, швидкості, вміння відбирати головне тощо. При цьому дуже важливо формувати в учнів відповідні установки на сприймання матеріалу, розвивати їхню увагу, поглиблювати рівень розвитку наявних і сприяти формуванню нових внутрішніх спонук уміння - інтересів, потреб тощо.

Застосування вмінь та навичок збагачує знання та досвід учнів, розвиває їхні інтереси і здібності, формує активну життєву позицію. Психолого-педагогІчні дослідження переконують: чим ширший діапазон переносу засвоєних учнем знань, умінь та навичок, тим більшому він навчився.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Творчі завдання для обдарованих дітей
Математична кмітливість Математичні лічилки (1 - 2 класи ) 1. Півень залетів на тин, А там півник ще один, Скільки півників усіх? Полічить швиденько їх. 2. В клас зайшов Мишко, А за ним – Петько, А з ...

Поняття «педагогічного мислення»
Проблема розвитку мислительної активності людини – одна з найбільш важливих у психології. Її вивчення має досить суттєве теоретичне й практичне значення. Нові суспільні відносини (економічні, політич ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com