Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів » Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи

Сторінка 7

- по-перше, щоб учень був націленим на одержання значущого результату. Для цього необхідно створити мотивацію прийняття учнем мети і прогнозування кінцевого результату;

- по-друге, навчальний процес будувати з урахуванням принципу підвищеної трудності. Діяльність, до якої залучаються учні, повинна бути достатньо важкою, але залишатися доступною для учнів;.

- по-третє, учень має дотримуватися швидкого темпу діяльності. Це означає таку оптимальну організацію діяльності, коли відсутні невиправдані періоди, під час яких учень "сповзає" до примітивної мети. Досягнення мети має бути реалізовано в швидкому темпі діяльності, наскільки це можливо, але за умови якісного виконання завдань;

- по-четверте, потрібно, щоб учні усвідомлювали сам процес діяльності. Оскільки, учень - не засіб, а мета педагогічного процесу, то весь навчально-виховний процес повинен бути зорієнтованим на загальний розвиток дітей і формування у них способів навчальної діяльності. Це - по-перше! А по-друге - вся організація навчання і виховання школярів має бути побудованою на основі такого психолого-педагогічного підходу, який би дозволив формувати у них позитивне ставлення до навчання, вчителя, школи, впевненість у власних силах, старанність, працьовитість, цілеспрямованість та вміння об'єктивно оцінювати результати своєї діяльності.

Аналіз досвіду формування загально навчальних умінь дозволяє зробити ряд висновків щодо методики впровадження навичок раціональної навчальної діяльності. Дослідження довели, що міцною основою для впровадження є концепція оптимізації навчально-виховного процесу, що передбачає таку систему мір, яка б дозволила вчителю одержати найвищі для даних конкретних умов навчальні результати при мінімальних витратах часу вчителя і учня.

Керуючись результатами аналізу науково-методичної літератури та роботи практиків, доходимо висновку, що підвищення працездатності молодших школярів можливе за рахунок оптимізації навчального процесу. Оптимізацію навчального процесу в початковій школі, спрямовану на підвищення його результативності, доцільно розглядати як єдність трьох складових (шляхів оптимізації): 1) психолого-педагогічної програми загального розвитку дітей, мета якої - зробити навчання усвідомленою потребою школяра, її суть полягає у розвитку в дітей пізнавальних процесів та уваги, формуванні у них способів навчальної діяльності, старанності, працьовитості, цілеспрямованості, самооцінки, найбільш сприятливої для успішного оволодіння знаннями; 2) вибір оптимальних методів навчання; 3) технологія продуктивності засвоєння обсягу знань і умінь, щодо пропорційності кількості матеріалу, що вивчається,

Страницы: 2 3 4 5 6 7 

Нове про педагогіку:

Соціально-гігієнічні аспекти здоров'я молоді
У цей час, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВІЗ), молоді люди становлять 30% населення земної кулі -1 млрд. 445 млн. чоловік. Єдиної точки зору відносно класифікації віків немає, х ...

Ефективність застосування методів самостійного набуття знань студентами
Як вже зазначалось вище, в процесі організації навчальної діяльності студентів завжди поєднується декілька методів навчання. Таке поєднання забезпечується взаємопроникненням методів, коли один з мето ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com