Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів » Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи

Сторінка 6

Опираючись на ці дослідження, виходимо з того, що індивідуальні відмінності в пізнавальній активності, які проявляються перш за все в ініціативності і самостійності, можуть бути виявлені і зафіксовані не тільки в результативності оптимізації діяльності, але й в процесі її здійснення: в особливостях побудови, умовах реалізації. Простежимо, як співвідносяться ідеї оптимізації з вимогами до сучасного уроку.

Характерна риса сучасного уроку - логіка побудови процесу навчання. Головне на уроці - застосування знань і умінь в процесі вирішення навчальних завдань.

У ході їх вирішення здійснюється постійний зворотній зв'язок (самоперевірка, взаємоперевірка, самокорекція, взаємокорекція). Основний час уроку витрачається на продуктивну діяльність учнів під керівництвом вчителя.

Ще одна риса сучасного уроку - формування особистості школяра, яке передбачає організацію навчальної діяльності школярів із урахуванням їх реальних навчальних можливостей. У процесі навчання важливого значення набуває діагностика внутрішніх резервів особистості школяра. Особливого значення набуває рефлексія, яка дозволяє учням діяльності в процесі виконання домашнього завдання.

Найважливіша вимога до сучасного уроку - оптимізація всіх його елементів. Ця вимога передбачає; реалізацію комплексу завдань освіти і загального розвитку учнів; вибір методів, засобів, форм, які оптимальні для даного класу.

Покажемо особливість співставлення процесу планування навчання в традиційній практиці навчання, коли ідеї оптимізації працездатності не враховувалися і там, де принцип оптимізації був провідним.

Співставляючи ці два варіанти дій учителя, помічаємо, що у другому випадку учитель бачить, яким результатами працездатності його учні володіють, якими способами він має її підтримувати раціонально витрачати, над чим йому потрібно ще працювати, щоб максимально оптимізувати працездатність школярів. Лише у 2-му випадку вчитель усвідомлює, що для справи потрібне не окреме покращення окремого результату, а цілісне бачення всієї системи заходів оптимізації, вибір оптимального варіанту навчання, а отже, й підвищення загальної працездатності молодших школярів. Практика навчання вимагає, щоб педагог здійснював вибір методів осмислено, опираючись на самоаналіз своєї діяльності. І уявлення про оптимальний комплекс методів завжди має бути конкретним: те, що для одних умов є вдалим, ефективним, для інших умов - зовсім не прийнятним. Щоб цього не сталося, як радять М. Антропова, І. Раченко, необхідно вчасно помічати, коли втрачається інтерес до предмета та падає працездатність на уроках.

При цьому радять вони більш предметно адаптувати навчальний матеріал до навчальних можливостей школяра, який відповідав би природі молодшого школяра, тобто він має одночасно містити в собі інтелектуальне задоволення та піднесений емоційний компонент.

За умови оптимізації навчальної діяльності, як зауважує О.Я.Савченко важко виявити навіть двох школярів, у яких процес усвідомлення, сприйняття й розв'язування відбувався б на одному рівні. Головна причина всіх індивідуальних відмінностей, на її думку, полягає в тому, що внутрішні психічного розвитку особистості школярів індивідуальні, а тому всі зовнішні впливи, що діють на них, визначають продуктивність навчального. Отже, щоб оптимізувати працездатність молодшого школяра:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Розвиток форм навчання в педагогиці
У тлумаченні терміна "форма організації навчання" панує різнобій. Особливо це стосується дидактики вищої школи. Тут це поняття визначається як засіб організації, облаштування і проведення н ...

Суб’єктивні труднощі, пов’язані з індивідуальними особливостями слухачів
Труднощі аудіювання, які зумовлені індивідуально-віковими особливостями учнів, є суб’єктивними, на відміну від труднощів об’єктивного характеру, спричинених змістом і структурою аудіотексту, а також ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com