Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів » Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи

Сторінка 5

Подібний метод практикував і Гепфер в Берліні, за дослідженнями якого кількість помилок напочатку зменшувалась, але потім в міру втоми прогресивно зростала. Окрім того він помітив, що після більш-менш тривалої роботи почерк учнів значно погіршувався.

У Великобританії й США застосовували досить цікаві способи визначення розумової перевтоми за допомогою метода запам'ятовування. Учням читали декілька (6-10) невеликих чисел у різній послідовності і з певного швидкістю. А вони повинні були повторити їх потім напам'ять. Спостереження проводились до і після уроків, і тут теж зростаюча кількість помилок у відповідях слугувала критерієм перевтоми від навчання .

І так, результати, одержані абсолютно різними методами, однаково підтверджують, що напочатку занять помітне значне підвищення працездатності, але потім кількість і, особливо, якість роботи помітно зменшується.

Ось чому при нормуванні навчального навантаження молодших школярів важливо забезпечити встановлені для кожного класу нормативи, від яких в подальшому буде залежати належний рівень працездатності.

Працездатність учня, тобто здатність розвивати максимум енергії, економно її витрачати, досягти поставленої мети при якісному виконанні розумової роботи, забезпечує оптимальним станом різних функцій організму в їх сукупності. Тривалість безперервного виконання будь-якого навчального чи практичного завдання на уроці має свою межу. При плануванні і проведенні уроків, при визначенні об'єму навчального матеріалу і часу необхідного для їх виконання, вчителеві потрібні оптимальні значення безперервної тривалості темпу роботи учнів у процесі окремих видів навчальної діяльності. А при упорядкуванні системи уроків з даної теми дуже важливо визначати приблизну кількість необхідних вправ і повторень для свідомого і міцного засвоєння, для вироблення відповідних умінь і навичок.

Все це призводить до висновку, що вирішити проблему оптимізації процесу навчання можливо лише в тому випадку, коли вчитель не тільки володіє всіма компонентами процесу, але й умінням вибирати найбільш оптимальну для сучасних умов структуру, стратегію і тактику процесу навчання, конкретизуючи їх на основі врахування умов конкретної школи, конкретного класу і в межах особливостей кожного учня.

Оволодіння раціональними прийомами навчальної роботи організується вчителем однаково для всіх учнів класу. Але способи навчальної роботи, які формуються на цій основі, завжди індивідуальні. Спосіб навчальної роботи - це накопичений досвід навчання, ставлення школяра до змісту, виду і форми навчального матеріалу. В цьому смислі спосіб навчальної роботи характеризує індивідуальні особливості пізнавальної активності учня, в засвоєнні основ наук, своєрідний "стиль" його навчальної діяльності.

В сучасній педагогіці оптимізації працездатності приділяється належна увага: вивчаються основні показники пізнавальної активності (М. Лісіна, A. Матюшкін, B. Юркевич); залежність її прояву від психофізіологічних особливостей (Е. Голубєва, Б. Кадиров, Е. Клімов); співвідношення пізнавальної активності з індивідуальними характеристиками особистості, її нахилами, здібностями (Б. Ананьєв, С. Рубінштейн, Б. Теплов); взаємозв'язок загальних і спеціальних здібностей (З. Калмикова, В. Крутецький, Н. Лейтес); психолого-педагогічні умови формування пізнавальної активності в процесі навчання (П. Гальперін, В. Давидов, Д. Ельконін, Н. Менчинська, В. Рубцов, Н. Тализіна, І. Якиманська та інші); основні показники оптимізації працездатності в процесі оволодіння знаннями.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Загально-психологічні особливості куратора вищої школи
Куратор (лат. - curator) у перекладі з латинської мови означає опікун, попечитель. Він здійснює виховний влив на студентську молодь шляхом проведення різноманітних виховних заходів та залучення їх до ...

Перетворення тригонометричних виразів
Для тотожних перетворень тригонометричних виразів необхідні знання формул і вміння ними користуватися. Запам'ятовування й застосування тригонометричних формул полегшується, якщо вводити формули група ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com