Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів » Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи

Сторінка 3

Ставлення до навчання, яке зумовлене нестійким інтересом, середнім рівнем активності, середнім темпом роботи, характеризує групу учнів із середнім рівнем працездатності. Тому вчителеві, оптимізуючи працездатність цих учнів, слід сконцентрувати увагу на активізації їх пізнавальної діяльності. Хоча, як вважає автор, учні даної групи іноді прикладають більше зусиль до навчання, ніж діти з високим рівнем працездатності. Важливим при цьому є необхідність уміння показати дітям їх успіхи, вселити віру в успішне завершення діяльності.

Для учнів з високим рівнем працездатності характерне таке ставлення до навчання, що характеризується проявом стійкого пізнавального інтересу до навчальних предметів, активністю, ретельністю. Тому учням цього рівня працездатності доцільно поряд з основними навчальними завданнями давати додаткові і, передусім, творчі завдання, проблемно-пізнавальні, завдання на порівняння, тобто більш ускладнені навчальні завдання.

П. Блонський класифікував причини зниження працездатності й розробив загальні рекомендації для її ліквідації: перше місце він ставить причини "послаблення успіху й падіння ентузіазму" учнів у навчанні, щоб вберегти школяра від ситуації, коли через низку невдач у дитини почне загасати вогник Інтересу до цієї діяльності. П. Блонський рекомендує педагогам працювати за такими прогресивними методиками, які дозволяють переважній більшості учнів добре засвоювати навчальний матеріал, а навчальний процес будувати так, щоб він викликав в учнів якомога більше позитивних емоцій. На кожному етапі навчання акцентувати увагу на досягненнях учня, вселяючи таким шляхом впевненість дитини в її можливостях, віру в позитивну перспективу, підкріплюючи цим загальний позитивний емоційний фон.

Далі вчений вирізняє "неправильне спрямування дитиною зусиль у процесі навчання". Неправильне спрямування учнем своїх зусиль здебільшого відбуваються тоді, коли вчитель піклується виключно про кількість пройденого матеріалу і зовсім не вчить дитину способам опанування цим матеріалом.

Докладне ознайомлення школяра з механізмом засвоєння знань, підведення його до високого рівня володіння означеним механізмом (мислительні операції, запам'ятовування, концентрація уваги) - основа підвищення працездатності.

Фактор "відсутності причини, що спонукає учня до подальшого вдосконалення знань, умінь та навичок" тобто, відсутності стимулів і позитивних мотиві у процесі навчання - об'єктивні труднощі наступного етапу навчання. Уникнути цих труднощів, на думку П. Блонського, можливо тільки створюючи нові навчальні психолого-педагогічні системи, які розвивають у заданому напрямі природні задатки дітей.

Інтеграція навичок - стан, коли вже сформована навичка заважає утворенню нової. Така ситуація виникає, здебільшого:

- при відсутності цілеспрямованості керування процесом формування найважливіших навчальних навичок і його стихійному протіканні;

- за умови, коли вчитель не володіє чи недостатньо володіє вміннями формувати умовні рефлекси на грунті безумовних.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Види педагогічних спостережень
Педагогічні спостереження мають чимало ознак, кожна з яких може слугувати підставою для їх групування за видами, що можна представити такою схемою: За обсягом спостереження можуть бути загальні й окр ...

Зображувальні види декору
До специфічних образотворчих видів декору відносяться сюжетне зображення, символічне зображення й орнамент. Сюжетне зображення - це малюнок на поверхні предмета, що зображує якесь визначене явище, по ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com