Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів » Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи

Сторінка 2

Так, ще В. Сухомлинський, аналізуючи стан підготовленості учня до діяльності, визначає його як "оперативний спокій", який може виникати на різних рівнях.

Для розуміння сутності психологічної підготовленості до діяльності велике значення мають дослідження, які присвячені феномену установки.

Найбільш розробленою серед теоретичних психолого-педагогічних викладок цього напряму є теорія Д. Узнадзе. В рамках цієї наукової школи вироблено твердження, що фіксована установка - лише окремий випадок більш загального явища. Останнє визначено ним як універсальний стан підготовленості до оптимізації навчального процесу. Установку в даному випадку слід розглядати, на думку Д. Узнадзе, як стан цілісного суб'єкта, як фактор, що породжує оптимізацію.

Так, М. Махмутов стверджує, що оптимізації працездатності досягають шляхом оптимізування їхньої пізнавальної активності, в результаті чого оптимізуються їхні здібності і їхні вміння самостійно вчитися. М. Данилов, торкаючись учнівської працездатності, визначає ряд ознак її оптимізації прагнення і вміння самостійно мислити, здатність орієнтуватися в новій ситуації, знайти підхід до нової задачі, бажання не тільки розуміти знання, що засвоюються, але й шляхи їх здобування.

Над розробкою рекомендацій педагогам щодо керівництва процесом оволодіння учнями способами навчальної діяльності нині в Україні працюють С. Васьківська, O. Гришко, К. Дрозденко та ін.

О. Гришко порушує питання про формування у молодших школярів в умінь доказово міркувати , оскільки саме ці вміння є показником здатності до різноманітної розумової діяльності зі знайомим та новим матеріалом.

Оцінюючи діяльність молодших школярів, зауважує О. Гришко, вчитель повинен також враховувати і їхні індивідуальні особливості. Необхідність індивідуального підходу зумовлюється тим, що рівень пізнавальної активності, ставлення до учіння не у всіх дітей однакове.

Психологи М. Алексєєва, Л. Божович відзначають, що оптимізація працездатності молодшого школяра дає можливість кожному учневі пізнати радість успіху в навчанні.

Нами встановлено також, що успішне формування особистості школяра можливе на основі позитивних емоцій.

В. Котирло розробила спеціальну методику, за якою учнів ділять на три основні типи: І - учні з високим рівнем працездатності: ІІ - учні з середнім рівнем працездатності; III - учні з низьким рівнем працездатності.

Учнів із низьким рівнем працездатності характеризує низька інтенсивність навчальної діяльності, що зумовлена відсутністю стійких мотивів учіння. Несформованість мотивів учіння у дітей даної групи є наслідком недостатнього індивідуального підходу до них із боку вчителя, невміння використовувати намагання учня проявити себе в практичній діяльності. В. Котирло рекомендує, по-перше, давати учням такі завдання, які були б для них цікаві за змістом. По-друге, повинні бути створені реальні можливості для досягнення успіху в розв'язанні тих чи інших завдань. Усе це, на її думку, забезпечить формування у дітей даної групи стійких мотивів учіння, позитивне ставлення до навчання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Традиційні методи виховання то їх класифікація
Процес формування особистості об'єднує в собі такі компоненти: 1) вплив на свідомість вихованця через переконування і навіювання, збудження інтересу до певної норми; 2) показ взірця як моделі для нас ...

Роль ранньої діагностики порушень розвитку мовлення
Проблема ранньої діагностики та корекції відхилень у мовленнєвому розвитку дітей набуває особливого значення для їх подальшого повноцінного розвитку та навчання. Всебічне уявлення про стан і особливо ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com