Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів » Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи

Сторінка 1

Загальновизнано, що найбільш оптимально навчальний процес проходить в час активної діяльності школяра, тобто в час найвищої його працездатності.

Спираючись на фундаментальні наукові дослідження з проблеми оптимізації навчання (Н. Бібік) дотримуватимемося надалі думки про те, що працездатність молодших школярів передбачає стійку спрямованість на пошук нового, виявлення ініціативи, самостійності у виборі об'єкта діяльності, оригінальності способів і результатів цієї діяльності, а також у вмілому, використанні знань, умінь і навичок, в умінні побачити нове завдання в звичайному і повсякденному.

З точки зору педагогічної науки діяльність особистості включає роботу сприйняття, уваги, пам'яті (невимушеної, побудованої на інтересі; вимушеної, що спирається на зусилля волі, другу систему мислення і уяву). Оптимальний розвиток школяра можливий за умови вирішення завдань переводу предметних дій учнів на сходинку більш високу, включення в них сенсорних, інтелектуальних, емоційно-вольових процесів. Для того, щоб діяльність стала оптимальною, необхідно чітко визначити "інструменти" предметних дій способів, операцій, тощо. Без них неможливо ні розв'язувати поставлені завдання, ні виконувати предметні дії.

Оптимізація працездатності школяра є передумовою і результатом розвитку особистості. Вона проявляється в характері сприйняття, реакції на нові знання, кількості пізнавальних запитань. Оптимізація працездатності один з показників ефективно організовуваного навчально-виховного процесу в школі: з одного боку, вона стимулює розвиток самостійності учнів, їх підхід до оволодіння змістом освіти; з іншого - спрямовує вчителя до самоосвіти, до пошуку шляхів досягнення високої результативності навчання, тому що являє собою своєрідний показник педагогічної майстерності вчителя, його вміння організовувати пізнавальну діяльність.

Взаємодія, взаємозалежність і взаємообумовленість оптимізації працездатності і пізнавальної активності виражені в моментах: по-перше, оптимізація навчального процесу завжди спрямована на засвоєння нових знань, а пізнавальна активність має місце і під час засвоєння знань, і під час їх відтворення, закріплення; по-друге, оптимізація співвідноситься з творчими здібностями як родове і видове поняття, але формування цих двох якостей можливе лише в процесі активної інтелектуальної діяльності.

Але, не дивлячись на тісний взаємозв'язок, взаємозалежність і взаємообумовленість цих сторін навчальної діяльності, кожна з них має свою специфіку прояву і формування.

Оптимізація - складне комплексне поняття.

Працездатність - це перш за все осмислена мотивована дія, намагання і здатність поступати відповідно до своїх особистих переконань (С. Рубінштейн).

Найвищий рівень працездатності - не просто утворення зразка нового розуміння, а утворення особистого способу мислення і дії (К. Половнікова [20]).

Спираючись на узагальнення досліджень щодо виявлення підходів до оптимізації навчального процесу учнів (Ю. Бабанський ), робимо висновок, що розвиток працездатності молодших школярів можна значно покращити, якщо шляхи педагогічного керівництва цим процесом забезпечать повноцінне формування і взаємодію мотиваційного смислового і організаційно-процесуального компонентів учіння.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Тенденції, характерні для вищої освіти
Для світової освіти характерні такі вельми важливі тенденції: Перша тенденція – це повсюдна орієнтація більшості країн на перехід від елітної освіти до високоякісної освіти для всіх. Друга тенденція ...

Молодіжні громадські організації та їх роль в поширені освіти
Роль єврейських громадських організацій та політичних партій у суспільному житті на Поділлі 1920-ті рр. Ще за часів влади царату на території Правобережної України існувала ціла низка різних за своїм ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com