Психолого–педагогічні проблеми забезпечення оптимізації учбової діяльності

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів » Психолого–педагогічні проблеми забезпечення оптимізації учбової діяльності

Сторінка 4

Проблемне навчання трактується вченими не як безперервна низка відкриття учнями нових законів, а як оптимальне поєднання їх репродуктивної й творчої діяльності. Головними поняттями проблемного навчання є "проблемна ситуація" і "навчальна проблема". Автор визначає найбільш характерні для педагогічної практики типи проблемних ситуацій, загальні для всіх предметів.

І тип - найбільш поширений: проблемна ситуація виникає за умови, якщо учні не знають способу розв'язання даної задачі, не можуть дати відповідь на проблемне запитання, дати пояснення новому факту в навчальній чи життєвій ситуації.

II тип - проблемні ситуації виникають при застосуванні учнями раніше засвоєних знань в нових практичних умовах.

III тип - проблемна ситуація легко виникає в тому випадку, якщо є суперечність між теоретично можливим шляхом розв'язання задачі і практичною неможливістю вибраного методу.

IV тип - проблемна ситуація виникає тоді, коли є протиріччя між практично досягнутим результатом виконання навчального завдання і відсутністю в учнів знань для його теоретичного обґрунтування.

6. Теорія поетапного формування розумових дій.

У відповідності з цією теорією (П. Гальперін, Н.Гализіна) процес засвоєння знань має включати в себе такі етапи: ознайомлення з дією, формування дії у матеріальному вигляді, формування дії як зовнішньомовленєвої, формування дії у внутрішньому мовлені, перехід її у глибокі згорнуті процеси мислення. Ряд проведених ученими досліджень засвідчили ефективність навчання, побудованого на поетапному формуванні розумових дій та економію часу, яку воно передбачає.

Ряд досліджень, присвячених вивченню найоптимальніших шляхів використання ТЗН у навчальному процесі, провів М. Шахмаєв. Вченим зроблені дидактичні узагальнення про місце і способи використання ТЗН. розроблені об'єктивні критерії для визначення педагогічної ефективності цих засобів.

Причини зниження працездатності та шляхи їх усунення й попередження досліджували також М. Алексєєва, A. Алексюк, П. Гончарук, Г. Костюк та інші вчені. У їх працях зниження працездатності на уроці ставиться у пряму залежність від відсутності звички до регулярної праці, невміння учня організувати свою навчальну роботу, невміння дитини мислити, нерозвиненості уваги, пам'яті. На наш погляд, найбільш повно представлена класифікація причин неуспішності у працях Ю. Бабанського.

Причини, обумовлені недоліками в діяльності вчителів, поділяються Ю. Бабанським на:

1) недоліки дидактичного впливу, враховуючи недоліки навчально-методичної й матеріальної бази школи: недосконалість навчальних планів. програм, підручників, відсутність лабораторного обладнання;

2) недоліки, породжені недосконалістю виховних впливів учителів та учнівського колективу.

Вчений виявив, що головною причиною невстигання більшості учнів є прорахунки навчально-виховного процесу школи, неоптимальні педагогічні заходи.

В сучасній дидактиці обґрунтована система способів оптимізації навчального процесу, яка побудована на логіці послідовного вибору найкращих варіантів всіх основних компонентів навчання - його завдань, змісту методів, засобів, форм організації і аналізу його результатів.

Оптимізація, на думку вченого, несумісна із формалізмом і шаблоном у побудові навчального процесу. Вона спрямована проти піднесення в абсолют будь-яких методів навчання або окремих форм організації навчання. Вона вимагає системного підходу, врахування конкретних умов і обставин, а також дотримання міри при прийнятті педагогічних рішень. Ю. Бабанський показав на конкретному прикладі вибору методів навчання шляхи реалізації цих основних методологічних положень оптимізації.

Для того, щоб. знайти оптимальне рішення щодо вибору методів навчання, на думку Ю. Бабанського, необхідно врахувати:

1. Закономірності і принципи навчання в сучасній школі.

2. Мету і завдання навчання на даному етапі.

3. Особливості змісту навчального матеріалу.

4. Навчальні можливості школярів даного класу.

5. Умови для навчання, створені у школі.

6. Методичні можливості самого вчителя.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Вправи та ігри з профорієнтації
Вправа «Ланцюжок професій» Вправа використовується для розвитку вміння виділяти ять загальне в різних видах трудової діяльності. Дане вміння може виявитися корисним у випадках, коли людина, орієнтуюч ...

Збереження малюнка у файл
Для збереження малюнка в файлі використовується підменю Файл "Файл". У ньому є дві команди - "Зберегти" і і "Зберегти як". Команда "Зберегти" зберігає малюнок ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com