Вимоги програми з читання для учнів початкової школи

Педагогіка і освіта » Літературна освіта школярів на уроках читання у початковій школі » Вимоги програми з читання для учнів початкової школи

Сторінка 2

Прийоми самостійного осмислення змісту незнайомого тексту включають уміння виділяти в тексті складні для розуміння слова, з’ясовувати їхнє значення, ставити різного виду запитання до тексту, користуватися додатковою інформацією (ілюстрацією, схемою, таблицею, запитаннями, завданнями), знаходити в тексті ключові (опорні) слова, важливі для розуміння змісту, розрізнювати пряме і переносне значення слів, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки.

Розвиток усвідомленості читання, розуміння прочитаного безпосередньо зв’язаний з роботою над розумінням лексики творів для читання, через яку розкривається фактичний зміст тексту та його смисл.

Залучення до літературного мистецтва на уроках читання сприяє емоційному та особистісному розвитку дітей, створює умови для посильної творчої діяльності.

Учні повинні навчитися вносити доповнення і зміни до тексту, працювати з деформованим текстом, створювати свої варіанти розвитку сюжету твору, різні види творчого переказу, відтворювати в уяві картини життя, художні образи, зображені письменником. Програмою передбачається складання творів-мініатюр, художніх описів за спостереженнями у природі, на основі побаченого, колективна та індивідуальна інсценізація художніх творів, життєвих ситуацій.

Цілеспрямоване формування читацької діяльності молодших школярів на уроках продовжується на матеріалі позакласного читання.

Позакласне читання є складовою частиною читання і розвитку мовлення. Завдання позакласного читання: ознайомити учнів з різноманітною дитячою літературою; сформувати зацікавлення до книжки та позитивне ставлення до самостійного читання; розвивати в учнів уміння повноцінно сприймати, усвідомлювати та відтворювати зміст прочитаних творів, висловлювати своє ставлення до прочитаного; поступово нагромаджуватись та поглиблювати бібліотечно-бібліографічні знання; формувати в учнів доступні морально-етичні уявлення.

Для позакласного читання слід рекомендувати такі твори, зміст яких сприяв би формуванню в учнів найважливіших загальнолюдських цінностей, наштовхував їх на роздуми, оцінювання своїх і чужих вчинків, осмислення життя взагалі.

1. Тема: Українська народна казка "Лисичка та журавель".2 клас

Мета: вчити виразно інтонувати казку, правильно читати в особах; формувати навички аналізу художнього твору; вдосконалювати навички свідомого, правильного, біглого й виразного читання вголос та мовчки; розкривати бачення на мотиви вчинків дійових осіб, риси їх характерів; розвивати зв’язне мовлення учнів, критичне мислення; збагачувати словниковий запас; сприяти вихованню почуття дружби, доброзичливого ставлення до людей.

Обладнання: таблиці для читання, макет казкового журналу "Як посолиш, так і їстимеш", трикутники, кружечки (сині, жовті, червоні), картки із завданнями для роботи в групах, малюнки тварин, картки з літерами шифрограми, ілюстрації до казки "Лисичка та Журавель".

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаійний момент.

Дзвоник всім нам дав наказ:

До роботи швидше в клас.

Біля парти станем чемно -

Хай мине час недаремно.

Будемо уважні і старанні всі,

Сядемо рівненько на місця свої.

Позначте настрій, з яким ви розпочинаєте урок. Поставте позначку у відповідне віконце в першій колонці. (Кожен отримує власну карточку де робить відмітку)

На початку уроку

На кінець уроку

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Розгляд пісенної творчості у працях вітчизняних та зарубіжних вчених
Вітчизняні дослідники (В. Аникін, А. Капиця, Н. Колпакова) відзначають, що розвиток фольклору - історично складний процес: багато творів для дорослих стають надбанням дітей, які пристосовують їх до с ...

Мотиви пізнавальної діяльності школярів
Стимулюванню пізнавальної активності передує вплив на мотиваційну сферу учнів. Мотив – це те, що спонукає людину до дій. Те, заради чого вона її здійснює. У сучасній психології цим терміном позначают ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com