Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Педагогіка і освіта » Теоретичний аналіз світового досвіду профільної диференціації навчання » Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Сторінка 9

У гімназії класи діляться на 2 групи під час проведення:

практичних занять з комп’ютерами з наповнюваністю понад 16 учнів у класі;

уроків трудового навчання у 1 (5), 2 (6), 3 (7), 4 (8), 5 (9) класах окремо з хлопцями й дівчатами з наповнюваністю класів понад 27 учнів;

уроків фізичної культури в 6 (10) - 7 (11) класах окремо для хлопців і дівчат з наповнюваністю понад 27 учнів, якщо в кожній з цих груп не менше 8 учнів;

уроків другої іноземної мови в 1 (5) - 7 (11) класах (окремі групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній групі);

уроків фізики, математики з урахуванням напрямків допрофільної (природничо-математичний) та профільної підготовки у 5 (9), 6 (10), 7 (11) класах з наповнюваністю понад 27 учнів.

Структура 2009-2010 навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2009-2010 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 25 грудня, ІІ семестр - з 11 січня по 29 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 26 жовтня по 31 жовтня, зимові з 26 грудня по 09 січня, весняні з 22 по 31 березня.

Навчальний план 1 (5) - 5 (9) класівна 2009-2010 навчальний рік

з/п

Навчальні предмети

1 (5) (а, б, в)

2 (6) (а, б, в)

3 (7) (а, б, в, г)

4 (8) (а, б, в)

4 (8) (г)

5 (9) (б, г, д)

5 (9) (а, в)

І. Інваріантна складова

Українська мова та література

5,5

5

5

4

4

5

4,5

Російська мова та література

4

4

3,5+0,5

4

4

4

4

Історія України

1

1

1

2

1,5

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

-

1

1

Музичне мистецтво

1

1

0,5

0,5+0,5

0,5

-

-

Англійська мова

5

5

5

5

5

5+1

5

Друга іноземна мова

1

1

1

1+1

1

1+1

1

Образотворче мистецтво

1

1

0,5

-

-

-

-

Фізична культура, ОБЖ

2

2

2

2+1

2

2

2

Трудове навчання

1

1

0,5

0,5+0,5

0,5

0,5

0,5

Основи здоров’я

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Етика

1

1

-

-

-

-

-

Математика

5

6

5+1

5

5

5

5

Інформатика

-

-

-

-

-

1

1

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

1,5

1,5+0,5

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

2

3

Хімія (експериментальний курс)

-

-

2+0,5

3

3

2

1,5+0,5

Навколишній світ, природознавство

0,5

0,5

-

-

-

-

-

Креслення

-

-

-

-

-

2

2

Разом:

28,5

30,5

33,5

34,5

34,5

36,5

36,5

ІІ. Варіативна складова

Навколишній світ (експериментальний курс)

3,5

3,5

-

-

-

-

-

Математика

-

-

-

-

3

-

3

Елементи теорії ймовірностей

-

-

1

1

1

-

-

Додаткові години на предмети інваріантної складової, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

-

-

2

3

-

2,5

0,5

Всього (без урахування поділу класів на групи)

32

34

36,5

38,5

38,5

39

39

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нове про педагогіку:

Пояснювально-ілю­стративний метод навчання
Цей метод призначе­ний для забезпечення розуміння учнями суті матеріалу, який вивчаєть­ся. Розуміння, як відомо, це не тільки результат, а й процес, у ході яко­го людина встановлює зв'язок невідомого ...

Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій
Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, світові тенденції гуманізації, інтеграції та глобалізації суспільства визначили нові пріоритети розвитку освітньої галузі. Одним із голов ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com