Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Педагогіка і освіта » Теоретичний аналіз світового досвіду профільної диференціації навчання » Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Сторінка 8

Навчальний план складається із загального циклу предметів, сформованого на державному рівні, циклу експериментальних предметів, циклу профільних предметів, індивідуальних та групових занять.

Предмети навчального плану загального циклу викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Предмети експериментального циклу проходять апробацію з метою подальшого відпрацювання складових науково-дослідної та експериментальної роботи за проектом “Росток" відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України “Про розвиток науково-педагогічного проекту “Росток в Україні на період до 2009 року” від 31.01.2005 року №62 та експериментом “Екологія та розвиток”.

Порядок вивчення окремих предметів

Зміни, внесені в даний робочий план, у порівнянні з Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів на 2009-2010 навчальний рік, пов’язані з науково-дослідницькою та експериментальною роботою за проектом “Росток" та експериментом "Екологія та розвиток", виходячи з цього у навчальний процес уводиться новий предмет: “Навколишній світ” (1 (5) - 2 (6) класи), який вирішує два важливих завдання-пропедевтичне та мотиваційне з певною кількістю годин, яка не передбачена державним компонентом базового навчального плану.

Для апробації та вивчення експериментального курсу “Навколишній світ” і проведення факультативів, консультацій та індивідуальних занять виділяються додаткові години у 1 (5), 2 (6) класах (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №217 від 20.07.1995 року “Про затвердження Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею" п.42).

Разом із вивченням англійської мови у 1 (5) класі в гімназії розпочинається вивчення другої іноземної мови (німецької та французької).

В експериментальному навчальному плані відображено зміни, пов΄язані з модифікацією структури вивчення окремих навчальних предметів:

у 2 (6) класі за проектом “Росток" у курсі “Навколишній світ” передбачено вивчення матеріалу з географії, астрономії та природознавства в межах державного стандарту, тому курс географії вивчається з 3 (7) класу.

З метою визначення професійних інтересів учнів 4 (8) - 5 (9) класів та створення умов для вибору ними напрямку профільного навчання у старшій школі, сформовано однорідні за рівнем підготовки й інтересами класи в паралелях 4 (8), 5 (9) класів, у яких запроваджено поглиблене вивчення математики, вивчення курсів за вибором (відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої рішенням колегії МОН України від 29.09.03р., схваленої вченою радою Інституту педагогіки АПН України (протокол № 6 від 05.06.03р.), розділ IY, Допрофільна підготовка).

Обсяг і глибина вивчення курсу інформатики залежить від профілю навчання в 6 (10) - 7 (11) класах, який вивчається з 5 (9) класу.

Цикл суспільних предметів доповнюється обов’язковими курсами “Основи економіки”, “Людина і суспільство”, “Основи філософії”, “Етика”, “Правознавство”, “Місцеве самоврядування”. Вивчаються курси “Креслення", "Основи безпеки життєдіяльності", “Основи здоров’я”.

Курс "Захист Вітчизни" вивчається за навчальними програмами для 6 (10) і 7 (11) класів (1 година на тиждень).

Розподіл класів на групи

На уроках англійської мови та спеціалізованих профільних предметів з англійської мови класи діляться на групи по 8-10 учнів (не більше ніж 3 групи на клас).

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нове про педагогіку:

Українські звичаї і традиції як засіб екологічного виховання учнів
Основою релігії давніх слов'ян, особливо тих, що жили на землях біля середнього Дніпра, був культ природи. В уявленні давньої людини все, що оточувало її, було живе, одухотворене, наділене магічною с ...

Розвиток методики навчання біології в XX ст
Початок XX ст. став етапом пошуку нових підходів до вивчення природознавства в загальноосвітній школі. Більшу увагу було приділено змісту шкільної біології, методам навчання й виховання. Цього вимага ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com