Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Педагогіка і освіта » Теоретичний аналіз світового досвіду профільної диференціації навчання » Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Сторінка 6

Запровадити обов'язковий розподіл програмної роботи на вивчення основ матеріалу і окремо на заняття по його застосуванню (продуктивне навчання) та передбачити системні консультативні заняття з учнями: як поточні, так і суто комплексно-тематичні з виділенням спеціальних днів: у середині навчального тижня - друга половина дня для позаурочної культурно та особистісно-розвивальної роботи, а у кінці тижня - тематична консультативна робота по профільним предметам, щоб забезпечити як індивідуальну освітню "траєкторію", так і планову її системність з боку усіх вчителів;

Ввести у навчальний план окремі системно-планові години для незалежного, щодо вчителів окремих класів, моніторингу результатів навчальної компетентності учнів ("стоп-тижні моніторингу, як практичної підготовки до ЗНО);

Додати до переліку дисциплін навчального плану неурочні види навчально-виховної роботи (науково-дослідні чи курсові, творчі роботи та екскурсії);

Передбачити право кожного вчителя та учня на 7 днів екскурсій на рік під час навчальних занять;

Впровадити як методичні стандарти програмно-планові уроки по самостійному опрацюванню учнями змісту науково-програмних текстів з консультативною допомогою вчителя (йдеться не про конспект підручника, а про опрацювання відкритої наукової інформації з певною навчально-цільовою проектною результативністю, що формує в учнів навики адаптації до вимог Болонської системи);

Щодо матеріального забезпечення роботи вчителів:

Встановити поурочне вчительське навантаження на ставку у межах 18 годин/тиждень;

Передбачити фінансування навчально-методичної роботи вчителів з учнями у розмірі 3 годин/тиждень;

Фінансувати індивідуально-групові години поточних консультацій учням до та після занять у межах до 9 годин/тиждень;

Фінансувати індивідуально-групові тематичні консультації учням один раз на місяць в обсязі 4 години/місяць (1 година/тиждень);

Оплачувати перевірку письмових робіт учнів для всіх учителів, окрім вчителів фізичної культури та спорту з розрахунку, як вчителям математики, чи вчителям мови відповідно до профілю предмету;

Ввести доплати вчителям, котрі працюють із залученням засобів інформаційних технологій як для проведення занять, так і для підготовки навчально-виховного матеріалу, що використовується під час роботи з учнями;

Фінансувати певний мінімум професійної передплатної періодичної науково-методичної літератури як системний засіб до самоосвіти;

Фінансувати у системному порядку лекції запрошуваних до колективу спеціалістів для роботи як зі вчителями, так і з учнями;

Фінансувати курсову перепідготовку вчителів у інших успішних колективах та окремих вчителів-новаторів;

Передбачити доплати вчителям за розробку матеріалів для проведення навчальної роботи з учнями;

Встановити підвищені розміри посадових окладів для вчителів, котрі працюють у старшій профільній школі з поглибленим вивченням окремих предметів.

Щодо управління закладом:

Надавати статус гімназії у перехідний період виключно тим закладам, котрі працюють у складі 5-х - 12-х класів;

Здійснювати профілювання гімназії, як за профілем поглибленого вивчення основ наук, зорієнтованого на ВНЗ, так і у ніші, спрощеного інтелектуального навантаження, зорієнтованого на сферу послуг та матеріально-технічного конструювання та будівництва;

Додати до посад директора та заступника з НВР посади і по АХЧ: заступників директора по науково-методичній, профорієнтаційно-підготовчій до університетської освіти, розвивально-виховній роботі та посаду заступника директора по впровадженню інформаційних технологій у навчально-виховну роботу;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Моделювання рольової гри, як мовленнєвої діяльності, до реальної комунікації
Ефективність уроку іноземної мови зумовлюється багатьма факторами. Це - оптимальна структура уроку, застосування різних методів і прийомів учителем для спонукання учня до різних видів мовленнєвої дія ...

Методика організації роботи за вальфдорською методикою у сучасних школах
Антропософські ідеї визначили специфіку вальдорфських дитсадочків і шкіл, яких нині у світі налічують близько двох із половиною тисяч. Рудольф Штайнер стверджував, що дітям потрібно давати "їжу& ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com