Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Педагогіка і освіта » Теоретичний аналіз світового досвіду профільної диференціації навчання » Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Сторінка 4

Теоретичний предметний диктант може проводитися на практичних заняттях для закріплення й перевірки теоретичних знань, відпрацьованих на лекціях. Допускається перевірка визначень основних понять, уміння пояснити суть понять, привести приклади й дати необхідні пояснення.

Індивідуальні відпрацьовування - це спеціальне завдання, розроблене для учнів з проблемами за підсумками семестру, що надає цим учням додаткову можливість виконати необхідний навчальний мінімум і продовжити навчання в гімназії. Видається на канікули й повинне бути здане (зараховано) у формі індивідуальної співбесіди або письмово в перший тиждень занять нового семестру.

Підсумкова бальна оцінка за семестр виставляється як середня за аудиторні тематичні письмові роботи й корегується при необхідності всіма іншими оцінками. Базисним є вимога, щоб оцінка показувала ступінь володіння програмним матеріалом на рівні вміння його практичного застосування, й, обов'язково, виходила за рамки констатації формальних знань. Спірні ситуації вирішуються вчителем на користь учня. Поточне переписування робіт на покращення оцінки виключається. Для підвищення оцінки виділяється один тиждень наприкінці семестру й за спеціальним розкладом учні виконують тематичні атестаційні завдання. Текст завдання готовить не вчитель, а кафедра. Роботи учнів шифруються й перевірку виконує колектив кафедри. Щоб учні не застосовували принцип "а може пощастить", а опиралися на ґрунтовну підготовку, оцінка повторної атестації є остаточною. У тому числі й більш низька, ніж до перездачі, бо учень відкрив свій справжній остаточний рівень підготовленості.

Педрада за підсумками навчальної роботи учнів проводиться тричі в рік як підсумкова. Матеріали до педради готуються на базі загально гімназійної системи електронних журналів у розрізі безлічі показників. Головний зміст таких засідань педради в тім, щоб детально "озвучити" всю інформацію навколо "проблемних" учнів і групи лідерів. За іншими учнями все зберігається в електронному журналі й вноситься до Інтернету. Батьки мають доступ тільки до персональної сторінки своєї дитини.

Оцінювально-вимірювальні "інструменти" є системою нетрадиційного контрольно-оцінювального "вимірювання", що використовує сучасні методики закордонного досвіду (зокрема французьких ліцеїв). Ці методики були випробувані протягом багатьох років і вже показали свою ефективність й об'єктивність. При цьому:

а) аудиторна письмова тематична робота:

містить об'ємний програмний матеріал;

частина тексту визначається завідувачем кафедрою;

вимагає неформального застосування основ теорії;

є продовженням попередньої навчальної роботи;

обов'язковим є зберігання всіх атестаційних робіт до кінця навчального року централізовано в навчальній частині, що дозволяє учневі апелювати оцінку у "зовнішнього експерта".

б) підсумкова оцінка за семестр має:

основну базову величину - середнє значення аудиторних тематичних робіт;

додатковий "бонусний" вплив за рахунок високого накопичувального "болонського балу" від роботи з нормативними знаннями теорії;

додаткову оцінку (10 - 12 балів) - за призові місця на обласних олімпіадах.

в) загальний рейтинговий бал учня по гімназії (паралелі) формується з урахуванням вагомості предметів у рамках профілю;

г) матеріальна мотивація праці вчителів залежить від рівня практичної навчальної підготовленості учнів класу;

д) рівень складності поточних завдань відповідає вимогам до абітурієнтів з боку ВНЗ, як соціальних замовників для шкільного колективу. Це конкретно спонукає до спільної відповідальної навчальної роботи як вчителів, так і учнів, та її ефективній організації з боку адміністрації. гімназії.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу
Щоб з’ясувати, які існують шляхи використання народознавчого матеріалу на уроках „Я і Україна” в початковій школі, ми вважали за необхідне проаналізувати чинні навчальні програми даного курсу. Навчал ...

Професійне самовизначення, як педагогічна проблема
У профорієнтації традиційно виділяються наступні напрямки: - профінформація; - профагітація; - профпросвіта; - профдіагностика (профвідбір, профпідбір); - профконсультація. Професійна орієнтація – це ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com