Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Педагогіка і освіта » Теоретичний аналіз світового досвіду профільної диференціації навчання » Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти

Сторінка 2

поточні консультації кожен учитель проводить за окремим розкладом: до або після занять. Полем навчальної діяльності на консультаціях є тематичні добірки вправ ("підготовки" до атестацій).

тематичні консультації мають надзвичайно потужний технологічний потенціал у контексті формування рівня освіченості випускників. Проводяться з предметів профільного циклу й з української мови. У дану суботу на консультацію приходять вчителі тільки одного предмета. Мета консультації полягає у тому, щоб допомогти учням виконати домашнє атестаційне завдання, текст якого вони одержують у п'ятницю після занять, а виконану роботу здають на перевірку в понеділок до занять, або у цю ж суботу. Наступної суботи - консультації з іншого профільного предмету (згідно спеціального розкладу, зафіксованому у річному плані роботи). У підсумку, "занурення" у даний предмет відбувається один раз на місяць.

додаткові заняття для 11-х класів за програмою зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) проводяться після занять. Раніше це робилося в основному за програмою спільної роботи з інститутом довузівської підготовки й професійної орієнтації СумГУ, а тепер у відповідності до програм ЗНО Українського Центра оцінювання. Контингент учнів, що займаються додатково становить приблизно 100 гімназистів. Раніше важливим елементом для продуктивності роботи була організація планових домашніх робіт й аудиторних атестацій по завданням викладачів університету. Тепер поточна мотивація підтримується проведенням планових тестових робіт вчителями гімназії безпосередньо, із використанням технології шифруванням робіт та кафедральною перевіркою.

факультативи й спецкурси є традиційною формою роботи з достатньо обдарованими учнями. Їхнім змістом є рішення нестандартних та олімпіадних завдань. Практикуються міжпредметні факультативні робочі програми.

науково - дослідницька діяльність учнів передбачає, що кожен учень виконує протягом семестру одну "курсову" роботу в 10 класі й одну - в 11-му. Теми пропонуються науковими керівниками - викладачами гімназії та університету. Захист робіт проводиться на науковій конференції, на секціях у строки згідно з планом роботи. гімназії. Надалі робота може бути рекомендована для участі в міському конкурсі наукових праць Малої Академії наук. Оцінка за науково - дослідницьку роботу враховується в загальному рейтингу учня.

Професійно-консультаційний Центр гімназії є оргбазою для розвитку професійного самовизначення гімназистів та продовження освіти у вищому навчальному закладі. Сенс його існування - це вихід за межі як стандартних функцій педколективу, так і шкільних територіальних обмежень у світ громади міста, області та країни.

Години методичної роботи вчителів з учнями плануються та організуються заступником директора з науково - методичної роботи. Ці 1-3 методичних години на тиждень окремих учителів використовуються головним чином для практичного розширення методів неурочної роботи з учнями. У тому числі й ініціація учнів у наукові дослідження та до участі у конкурсах МАН.

Технологічний ресурс

Науково-методичні підходи до роботи з учнями реалізуються через ті види й форми занять, що є кращими загальновизнаними здобутками вітчизняної педагогічної школи та елементами сучасних європейських педагогічних технологій продуктивної акцентуації, адаптованих до новітньої освітньої дійсності.

Запроваджено наступні освітньо-технологічні елементи, що традиційній класно-урочній системі надають інноваційних характеристик:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Методика роботи над формуванням мовленнєвого етикету у початкових класах
Програма для кожного класу орієнтовно визначає коло умінь, навичок та звичок, які стосуються етики мовленнєвої поведінки (засоби вираження вітання і прощання, ввічливість і тон мовлення, уміння вести ...

Зміст освіти
Зміст освіти – це науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів. Зміст освіти визначається освітньо-проф ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com