Специфіка уроку іноземної мови як фактор, що забезпечує розумове виховання школярів

Педагогіка і освіта » Розумове виховання » Специфіка уроку іноземної мови як фактор, що забезпечує розумове виховання школярів

Сторінка 3

діалоги на уроці;

Вони можуть бути підготовлені чи спонтанні, розказані з опорою на написані примітки.

переказ;

Краще за все, щоб при переказі учень висловлював власну думку, або переказуючи від однієї з дійових осіб, вкладав емоції, слова, що були б характерні для цього героя. Переказувати можна не лише конкретний текст, а й декілька текстів, що якось пов’язані між собою, порівнювати їх героїв та вчинки.

Як ми можемо побачити з усього вище згаданого, специфіка уроків англійської мови якнайкраще забезпечує розумове виховання школярів. При вивченні мови все ніби створено для розумового розвитку учнів, це і вивчення лексики та граматики, можливість урізноманітнити заняття, розвиток комунікативності, вмінь виражати думки у письмовому вигляді, працювати з книгою і багато іншого. І саме тут, на нашу думку, важливу роль відіграє вчитель, саме йому треба вміло і правильно розробити та організувати роботу на уроці, щоб кожен учень міг отримати максимально великий запас знань, умінь та навичок лише за 45 хвилин шкільного уроку.

Дослідивши питання розумового виховання ми підтвердили своє припущення щодо актуальності цієї проблеми у сучасній середній школі. Ми дійшли висновку, що питання розумового виховання є одним із найважливіших у сучасній педагогіці, і, як видно із величезного доробку педагогів минувшини з цієї проблеми, займало значне місце в дослідженнях минулих століть.

Мета курсової роботи була з’ясована. Ми виділили основні питання, узагальнили теоретичну та практичну роботу таких видатних педагогів як Я.А. Коменський, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, А.В. Дістервег, М. Монтесорі Г.С. Сковорода, К.Д. Ушинський і В.О.Сухомлинський та деяких інших, щодо проблеми розумового виховання;дослідили шляхи реалізації розумового виховання у сучасній середній школі.

В результаті аналізу літератури з даної теми ми визначили поняття виховання, його структуру та значення; дослідили такий змістовний аспект виховання, як розумове виховання, його мету - розвиток цікавості до пізнання, допитливості, культури розумової праці, у підведенні під систему знань міцного фундаменту світогляду; завдання: розумовий розвиток школяра, розвиток мислення, накопичення фонду знань, оволодіння основними розумовими операціями;формування інтелектуальних умінь, формування національної свідомості; та панівне значення, що має розумовий аспект у всебічному вихованні особистості. Також ми знайшли та виділити шляхи реалізації розумового виховання: типи завдань, що сприяють інтелектуальному розвитку, види нестандартних уроків, позакласна діяльність.

Опрацювавши другу частину курсової роботи, ми дослідили специфіку уроків англійської мови у середній школі як фактор, що забезпечує розумове виховання школярів. А саме виділили основні складові при вивченні іноземної мови і базуючись літературі, інформації з Інтернету, порадам вчителів та власному досвіді виділили до кожної складової ті типи завдань, що можуть найкраще сприяти розумовому розвитку учнів. Завдання, описані в експериментальній частині курсової роботи базуються на власному досвіді і були успішно втілені в життя.

Підсумовуючи вищесказане можна сказати, що мета курсової роботи з теми «Розумове виховання» була успішно досягнута при вирішені поставлених завдань.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Вивчення бонітету деревостану
Чим кращі ґрунтово-кліматичні умови для тієї чи іншої деревної породи, тим активніше відбувається ріст дерев у насадженні та швидше накопичується органічна маса - деревини. Тому бонітет деревостану в ...

Історія становлення й розвитку проблеми дослідження
Проаналізувавши наукову літературу, можна зазначати, що питання про методологію формування в учнів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях, про їх зміст та розвиток, про м ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com