Специфіка уроку іноземної мови як фактор, що забезпечує розумове виховання школярів

Педагогіка і освіта » Розумове виховання » Специфіка уроку іноземної мови як фактор, що забезпечує розумове виховання школярів

Сторінка 3

діалоги на уроці;

Вони можуть бути підготовлені чи спонтанні, розказані з опорою на написані примітки.

переказ;

Краще за все, щоб при переказі учень висловлював власну думку, або переказуючи від однієї з дійових осіб, вкладав емоції, слова, що були б характерні для цього героя. Переказувати можна не лише конкретний текст, а й декілька текстів, що якось пов’язані між собою, порівнювати їх героїв та вчинки.

Як ми можемо побачити з усього вище згаданого, специфіка уроків англійської мови якнайкраще забезпечує розумове виховання школярів. При вивченні мови все ніби створено для розумового розвитку учнів, це і вивчення лексики та граматики, можливість урізноманітнити заняття, розвиток комунікативності, вмінь виражати думки у письмовому вигляді, працювати з книгою і багато іншого. І саме тут, на нашу думку, важливу роль відіграє вчитель, саме йому треба вміло і правильно розробити та організувати роботу на уроці, щоб кожен учень міг отримати максимально великий запас знань, умінь та навичок лише за 45 хвилин шкільного уроку.

Дослідивши питання розумового виховання ми підтвердили своє припущення щодо актуальності цієї проблеми у сучасній середній школі. Ми дійшли висновку, що питання розумового виховання є одним із найважливіших у сучасній педагогіці, і, як видно із величезного доробку педагогів минувшини з цієї проблеми, займало значне місце в дослідженнях минулих століть.

Мета курсової роботи була з’ясована. Ми виділили основні питання, узагальнили теоретичну та практичну роботу таких видатних педагогів як Я.А. Коменський, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, А.В. Дістервег, М. Монтесорі Г.С. Сковорода, К.Д. Ушинський і В.О.Сухомлинський та деяких інших, щодо проблеми розумового виховання;дослідили шляхи реалізації розумового виховання у сучасній середній школі.

В результаті аналізу літератури з даної теми ми визначили поняття виховання, його структуру та значення; дослідили такий змістовний аспект виховання, як розумове виховання, його мету - розвиток цікавості до пізнання, допитливості, культури розумової праці, у підведенні під систему знань міцного фундаменту світогляду; завдання: розумовий розвиток школяра, розвиток мислення, накопичення фонду знань, оволодіння основними розумовими операціями;формування інтелектуальних умінь, формування національної свідомості; та панівне значення, що має розумовий аспект у всебічному вихованні особистості. Також ми знайшли та виділити шляхи реалізації розумового виховання: типи завдань, що сприяють інтелектуальному розвитку, види нестандартних уроків, позакласна діяльність.

Опрацювавши другу частину курсової роботи, ми дослідили специфіку уроків англійської мови у середній школі як фактор, що забезпечує розумове виховання школярів. А саме виділили основні складові при вивченні іноземної мови і базуючись літературі, інформації з Інтернету, порадам вчителів та власному досвіді виділили до кожної складової ті типи завдань, що можуть найкраще сприяти розумовому розвитку учнів. Завдання, описані в експериментальній частині курсової роботи базуються на власному досвіді і були успішно втілені в життя.

Підсумовуючи вищесказане можна сказати, що мета курсової роботи з теми «Розумове виховання» була успішно досягнута при вирішені поставлених завдань.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Етапи переходу Палацу дитячої та юнацької творчості на інформаційний рівень взаємодій
На сучасному етапі розвитку Палац дитячої та юнацької творчості знаходиться на рівні традиційного існування. Тобто основи взаємодій в ньому є традиційними –знання та досвід передається традиційним сп ...

Розвиток артикуляційного апарату і чіткості вимовляння звуків дітей-олігофренів
Начало формы Начало формы Робота по фонематичному сприйманню учнів тісно пов’язана з розвитком артикуляційного апарату, так як чіткість кінестетичних подразників, їх сила створюють сприятливі умови д ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com