Специфіка уроку іноземної мови як фактор, що забезпечує розумове виховання школярів

Педагогіка і освіта » Розумове виховання » Специфіка уроку іноземної мови як фактор, що забезпечує розумове виховання школярів

Сторінка 1

Повноцінне розумове виховання може бути здійснено лише при умові, що здобутком учнів стануть найбільш цінні інтелектуальні багатства людства. Практична задача школи – добитися того, щоб в розумовому вихованні учнів належне місце посідали основи наук про природу і труд, про людський організм і мислення, про суспільство і духовне життя людини, про мистецтво.

В.О. Сухомлинський вважав, що значне місце в розумовому вихованні посідає іноземна мова. Він писав: «Нашим ідеалом є те, щоб учні відчували живе слово іноземної мови, вкладали в вивчені слова та словосполучення ті уявлення, почуття, думки, які вклав в них народ. Виховну роль іноземної мови ми бачимо в тому, щоб слово мови іншого народу жило в думці дитини, щоб для усвідомлення змісту прочитаного або почутого не завжди був потрібен переклад. Ось чому ми прагнемо до того, щоб словами і словосполученнями діти оволодівали в живому спілкуванні.»

Для того, щоб з’ясувати що саме в іноземній мові, безпосередньо в англійській, сприяє розумовому вихованню школярів ми розглянемо основні складові мови та способи її вивчення.

Перш за все ми розглянемо вивчення лексики англійської мови, бо основою будь-якої мови є слово. Лексика (від грец. Lexicos — той, що відноситься до слова) — словниковий склад мови.

Вивчення словникового запасу англійської мови може вестися за різними напрямками. Всю лексику англійської мови можна класифікувати за наступними критеріями:

з точки зору структурного складу;

з точки зору стилістики;

за подібністю значень;

за подібністю форми.

Нас цікавлять саме вправи, які б розумово розвивали учнів. Опрацювавши інформацію у журналах, в Інтернеті , поспілкувавшись з вчителями англійської мови та використавши власний досвід у викладанні англійської мови,ми виділили ряд порад та завдань на вивчення нової лексики, що сприяють розумовому вихованню учнів в процесі вивчення англійської мови:

слід запам’ятовувати англійські слова в контексті;

На практику це можна втілити за допомогою читання нового тексту. Учень читає незнайомий текст, для роботи з текстом йому необхідний словник, але частина незнайомих слів не повинна перевищувати 30%, тобто загальний зміст для нього зрозумілий, але переклад окремих слів визиває труднощі. Опрацювавши текст вдома, учень приходить на урок, де цей текст читається перекладається, з’ясовуються незрозумілі моменти. Під час читання тексту вчитель пропонує підкреслити нові словосполучення та вирази, що мають бути вивчені учнем.

для кращого запам’ятовування нових слів та словосполучень слід виконати певні вправи з ними;

Так, наприклад, вчитель може задати написати речення, використовуючи нові слова. Це можуть бути просто речення на англійській мові, питальні речення, при відповіді на які мається на увазі використання нових слів, речення з пропусками (gap-sentences), де пропуски – це нові слова, або речення, що треба перефразувати і використати знову ж таки нові слова. Кількість заданих речень має залежати від віку учнів. Так, наприклад, учням 5 класу можна задати написати 15 речень ( по 5 речень кожного виду), а учням 11 класу 40 речень (по 10 речень кожного виду). Щодо перевірки цих речень ми також пропонуємо два способи в залежності від віку дітей. Якщо для учнів 5-8 класів краще перевіряти таке завдання колективно, тобто один учень читає, а інші пробують знайти правильне слово, то для учнів 9-11 класів ми пропонуємо індивідуальну перевірку завдання. Тобто учні, що сидять парами опрацьовують речення самостійно, по черзі задаючи завдання. Такий варіант роботи зекономить час і дасть можливість учителю приділити час тим учням, які не встигають. Під час цієї парної роботи вчитель ходить по класу і по черзі слухає всіх учнів, допомагаючи і виправляючи помилки.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Проблема обдарованості в педагогічній теорії
Існує принцип «освіта тривалістю вжиття». Зараз воно стає базовим для кожної людини нашого часу, що веде до постійної модернізації освіти. Освіта, в свою чергу, стає найважливішою та фундаментальною ...

Драма та театр - нерозривна єдність понять
Поняття театр та драма перебувають у постійній взаємодії, переплітаються та становлять собою практично єдине ціле. Відома думка про майбутнє драми, висловлена Лассалем у зв’язку з критичною оцінкою т ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com