Шляхи реалізації розумового виховання

Педагогіка і освіта » Розумове виховання » Шляхи реалізації розумового виховання

Сторінка 2

11) Уроки драматизації (драматична гра, драматизація розповіді, імпровізована робота у пантомімі, тіньові п'єси, п'єси з ляльками і маріонетками, усі види непідготовленої драми - діяльність, де неформальна драма створюється самими учасниками гри). Спрямовані на розвиток співробітництва і єдності у навчальній групі. Драматизація є засобом надання навчальному матеріалу і навчальному процесу емоційності. Забезпечує міжпредметні зв'язки з літератури, історії, предметів естетичного циклу тощо. Проте деякі педагоги застерігають від надмірного захоплення драматизацією, зокрема, при вивченні історії, що може зашкодити серйозному аналізу історичних подій.

12) Уроки-психотренінги. Спрямовані на розвиток і корекцію дитячої психіки (пізнавальної, емоційно-особистісної сфери), виховання індивідуальності, цілісної та багатогранної особистості. Використовують їх при навчанні дітей різного віку. Психотренінги загострюють сприйняття, поліпшують розумову діяльність. Навчання прийомів самоконтролю, самоорганізації, самодисципліни, розвиток активності сприяють психокорекції особистості.

Проаналізувавши особливості нестандартних уроків, зазначимо, що успішність їх проведення цілком залежить від підготовки до них як з боку вчителя, так і зі сторони учнів. до того ж треба зважати на те щоб вони несли не тільки розважальний, але й навчальний характер.

Також розумове виховання може бути реалізованим через позаурочну роботу з учнями. Незалежно від змістовного наповнення вони забезпечують умови для обговорення питань і проблем, що мають для учня життєве значення, розвитку діалогу, формування уміння висловлювати свою думку, вислухати інших, наводити аргументи, оцінювати їх вагомість, шукати протиріччя тощо.

У позакласній роботі з цією метою використовують: сократівські бесіди, дискусії, диспути, відверті розмови, інтелектуальні аукціони, ринги, захисти фантастичних проектів, конкурси, олімпіади, ярмарки творчих робіт, КВК, фестивалі тощо.

І звичайно реалізація розумового виховання не можлива без участі у ній учителя. В.О.Сухомлинський світлом, джерелом, першим стимулом інтелектуального життя колективу вважав вчителя. Саме від його багатства знань, думок, інтересів, ерудиції залежить сам факт існування інтелектуального життя. В молодшому віці вчитель для дитини - першовідкривач світу речей та уявлень, в юності - відкривач світу ідей. В жодному разі вчитель не має вбачати мету навчання в тому, щоб учні будь-якими способами оволоділи програмним матеріалом. Не можна ефективність способів, методів навчання оцінювати лише по тому, яким об’ємом знань оволоділи учні. Мета, що вчитель ставить перед учнями, має заключатися у тому, щоб процес оволодіння знаннями забезпечував оптимальний рівень загального розвитку, а загальний розвиток, досягнутий в процесі навчання, сприяв більш успішному оволодінню знаннями.

Проаналізувавши теоретичні доробки та практичний досвід В.О. Сухомлинського ми вважаємо можливим сформулювати основні вимоги до шляхів реалізації розумового виховання:

давати учням глибокі наукові знання;

формувати знання, погляди і переконання головним чином у практиці, у творчій праці;

постійно орієнтувати учнів на необхідність впровадження новітніх досягнень науки і техніки у виробництво;

постійно розвивати інтерес до знань, до формування наукового світогляду як серцевини самосвідомості людини, як теоретичної основи її пізнавальної і практичної діяльності.

Слідуючи цим порадам, основаним на власному досвіді видатного педагога Василя Сухомлинського, використовуючи завдання та уроки, описані нами вище, ми вважаємо за можливе втілити у життя розумове виховання учнів.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Робота з неповними сім’ями
За ІІ півріччя 2001 року в Україні зафіксовано більше розлучень, ніж шлюбів. У деяких регіонах вони досягають 60-80 відсотків від кількості взятих шлюбів. 1,5 млн. дітей виховується без батька. У роб ...

Результати перевірки ефективності застосування експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд
Проведене дослідження переконливо показало доцільність застосування комплексної методики підготовки баскетбольних команд вищих навчальних закладів. Про це свідчать результати порівняльного аналізу по ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com