Навчальна програма семінару "Формування здорового способу життя"

Сторінка 3

Тема 12. Потенціал ЗМІ в розбудові вітчизняної системи валеологічної освіти (2 год.)

Основні завдання освітньої групи заходів з ФЗСЖ. Сприяння спроможності і здатності людей до постійного, протягом всього життя, навчання засобам поліпшення здоров`я, протистояння хронічним хворобам, травмам, передчасному старінню. Потенціал ЗМІ і система валеологічної освіти. Прагнення до розбудови валеологічної освіти як системи, що втілюється в усіх складових соціального оточення (закладах навчання, місць помешкання, праці, відпочинку, організації громадських міроприємств) через усі можливі інституції (освітні, професійні, комерційні, благодійні, добровільні) усіх форм власності. Наявний стан валеологічної освіти в Україні. Іноземний досвід. Напрямки розбудови валеологічної освіти в Україні на підгрунті науково і методично виправданих положень. Перспективи втілення проектів формування здорового способу життя в сфері валеологічної освіти за підтримки ЗМІ.

Семінар до теми 12. Застосування стратегій поінформованості і освіти, можливих ресурсів і важелів впливу для розбудови місцевих проектів здорового способу життя (2 год.).

Розділ 6. Здоров`я та екологія (6 год.).

Тема 13. Роль екологічної складової в формуванні здорового способу життя (2 год.).

Форми глобальної кризи. Поняття наукового терміну "екологія". Вплив людини на природне середовище. Розуміння важливості природи. Людина як творіння природи. Деякі катастрофи техногенного характеру. Нова наука "Екологія людини". Усвідомлення важливості збереження природи. Поняття екологічної безпеки і небезпеки. Поняття якості життя. Перелік потреб людини. Оточуюче середовище людини. Протиріччя між інтересами людини та іншими суб`єктами. Основні закономірності формування екологічних ситуацій. Здоров`я, хвороби та фактори навколишнього середовища. Форми екологічної освіти та виховання. Взаємозв`язок природоохоронних дій з соціальними, економічними, політичними, демографічними.

Тема 14. Шляхи розбудови сприятливого середовища на підставі соціо екологічного підходу (2 год.).

Основні положення створення сприятливих середовищ - гармонічні відносини поміж суспільним і природним оточенням; нерозривний зв`язок людини і середовища; взаємозв`язок двох складових середовища (суспільної і природної); побудова заходів з ФЗСЖ на основі соціо-екологічного підходу до здоров`я. Захист природного і штучного середовища та збереження ресурсів - основний зміст екологічної складової соціо-екологічного підходу до здоров`я. Потреба в постійній правдивій інформації про наявний стан середовища, його вплив на біологічні істоти враховуючи те, що завдяки діяльності людей і стихій цей стан і вплив постійно змінюються. Доведення необхідності і організація діяльності щодо систематичної оцінки (моніторингу) впливу середовища, що постійно змінюється на здоров`я людей.

Семінар до теми 14. Партнери в розбудові проектів формування здорового способу життя для місцевих громад, їх стимули до співпраці, основні стратегії впливу на місцеве природне і суспільне середовище (2 год.).

Розділ 7. Позитивний досвід діяльності з формування здорового способу життя (6 год.)

Тема 15. Відомі проекти здорового способу життя з країн-лідерів дослідження проблем здоров’я та вітчизняні ініціативи впровадження проектів ЗСЖ в місцевих громадах (2 год.).

Профілактичні технології перспективний і вигідний шлях по збереженню здоров`я. Скорочений опис ряду діючих в Україні і за кордоном ініціатив, що мають відношення до ФЗСЖ. Економічний аспект найбільш відомих проектів ФЗСЖ, що впроваджувалися за кордоном. Анотації деяких вітчизняних проектів: позашкільні навчально-виховні заклади, валеологічна освіта у школах, Соціальна служба для молоді тощо. Елементи позитивного впливу ЗМІ: телебачення, радіо, преса. Громадські акції різної спрямованості. Соціальна реклама.

Семінар до теми 15. Вітчизняні ініціативи впровадження проектів здорового способу життя в місцевих громадах (2 год.).

Тема 16. Узагальнені чинники успіху розробки проектів формування здорового способу життя (2 год.).

Найбільш загальні риси, що притаманні переважній більшості описаних ініціатив, аналіз яких дає можливість заздалегідь враховувати ймовірні передумови ефективності і передбачити можливі перешкоди при розробці проектів формування здорового способу життя.

Розділ 8. Законодавче та нормативне забезпечення діяльності з формування здорового способу життя (8 год.).

Тема 17. Теоретико-правові підходи щодо сприяння здоровому способу життя (2 год.)

Правові аспекти діяльності в напрямку забезпечення умов для здорового способу життя, що загальновизнані світовою спільнотою. Основи законодавства країн- лідерів дослідження проблеми здоров`я людини. Ідеологічне підгрунтя ініціатив зміни законодавства в тих випадках, коли виявляється недостатність існуючої нормативної бази для втілення проектів формування здорового способу життя.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Організація діяльності учнів на занятті
На відміну від інших, урок фізичної культури відрізняється труднощами організації навчальної діяльності учнів в умовах залу і спортивних майданчиків. З одного боку, велику відповідальність у цьому пл ...

Психолого-педагогічні особливості учнів підліткового віку
Підлітковий період вважається одним з найскладніших періодів розвитку людини. Це пов’язано з проблемою дисбалансу фізичних, фізіологічних та психічних аспектів дорослішання підлітка. Важливо, що прис ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com