Навчальна програма семінару "Формування здорового способу життя"

Сторінка 2

Тренінг до теми 4. Розробка схеми планування і обгрунтування проекту формування здорового способу життя (2 год.).

Розділ 2. Стан здоров‘я дітей і молоді України (4 год.).

Тема 5. Здоров`я та спосіб життя дітей - об`єктивна реальність (2 год.).

Демографічна ситуація. Вагітність і пологи. Фізичний розвиток дітей. Дитяча захворюваність, її статистичні показники. Інвалідність, смертність. Репродуктивне здоров‘я дітей. Діти і навколишнє середовище (забруднювачі середовища і їх вплив на здоров‘я дітей; медичні наслідки аварії на ЧАЕС щодо дитячого здоров‘я). Діти і шкідливі звички. Діти вулиці, діти сироти, діти і кримінал. Стан системи охорони здоров‘я дітей. Ефективність діючих державних програм з питань охорони здоров`я жінок і дітей. Санаторно-курортне лікування і оздоровлення дітей. Матеріальна забезпеченість сімей з дітьми. Рівень забезпечення прав дитини.

Тема 6. Стан здоров`я та спосіб життя молоді України (2 год.).

Специфічні особливості визначення стану здоров‘я в молодіжному середовищі. Захворюваність, в тому числі поширення захворювань, що передаються статевим шляхом і ВІЛ/СНІДу. Статистика захворюваності молоді. Проблеми наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління. Фізичне здоров‘я молоді. Інвалідність, смертність. Можливості і обмеження здорового способу життя молоді.

Розділ 3. Соціальна політика формування здорового способу життя (8 год.)

Тема 7. Сучасні вимоги світової спільноти до формування здорової державної політики (2 год.).

Основні положення формування сприятливої для здоров`я державної політики - необхідність спільних зусиль усіх творців політики в усіх секторах і на всіх рівнях, їх зважання на наслідки своїх рішень, відповідальність за стан громадського здоров`я; поєднання розмаїтих взаємодоповнюючих підходів, спільних заходів, скоординованих дій; застосування законодавчих і фіскальних заходів, оподаткування та організаційних змін в напрямках здоров`я, прагнення до прибутків та справедливої соціальної політики, сприяння вирівнюванню умов та можливостей, створення обставин, за яких постачання товарів та надання послуг відповідає інтересам здоров`я людей, середовище стає чистішим і приємнішим для життя.

Тема 8. Особливості формування соціальної політики суспільства перехідного періоду в контексті здорового способу життя (2 год.).

Необхідність розбудови проектів ФЗСЖ на засадах певної соціальної політики. Оцінка сучасної суспільної ситуації. Трансформаційний процес: рушійні сили, механізм, сутність, результати. Функції і завдання соціальної політики, її порівняльні характеристики радянських часів і сучасності. Можливі шляхи реалізації соціальної політики в вітчизняній громаді, місцеві ініціативи соціальної політики, кадри, що її формують.

Семінар до теми 8. Роль державних службовців в розбудові здорової соціальної політики України (2 год.).

Тренінг до теми 8. Основи управління розбудовою ініціатив з ФЗСЖ, методи соціального проектування і програмування (2 год.).

Розділ 4. Роль громади в формуванні здорового способу життя (6 год.)

Тема 9. Громада як головна рушійна сила формування здорового способу життя (2 год.)

Громада (місцева територіальна, етнічна, релігійна, культурна тощо) як головна "рушійна сила", потенціал, середовище розробки і впровадження ФЗСЖ. Активність громади у визначенні пріоритетів, ухваленні рішень, плануванні стратегій і впровадженні заходів для поліпшення здоров`я - явище, через посередництво якого здійснюється ФЗСЖ. Першочергове завдання ФЗСЖ - підвищення активності громади, всіляке сприяння її зміцненню, розвитку і спрямуванню зусиль на проблеми здоров`я. Активізація наявних в громаді людських і матеріальних ресурсів, заохочення членів громади до самодопомоги і взаємодопомоги через гнучкі системи, ініціативи, організаційні утворення в середині громади. Здатність ФЗСЖ підвищувати активність громади за умов забезпечення доступу до потрібної інформації, навчання навичкам поліпшення здоров`я, залучення фінансової підтримки.

Тема 10. Потенціал громадських організацій України в контексті здорового способу життя(2 год.)

Громадські організації України - наявна кількість і зміст діяльності. Потенціал громадських організацій України для ФЗСЖ. Участь населення в роботі громадських організацій - суттєвий чинник позитивного впливу перш за все на індивідуальне здоров‘я і, далі, в ході розвитку системи ФЗСЖ на вищі рівні здоров`я.

Тренінг до теми 10. Роль, можливості і повноваження громад і громадських організацій, що залучаються до розробки проектів формування здорового способу життя (2 год.).

Розділ 5. Роль засобів масової інформації в формуванні здорового способу життя ( 6 год.)

Тема 11. Діяльність ЗМІ України в контексті здорового способу життя (2 год.).

Інформаційна і освітня діяльність - впливові засоби розвитку персональних навичок. Збільшення спроможності людей робити правильний вибір, посилювати контроль, вчитись вмінням та навичкам, спрямовувати зусилля на власне здоров`я, на здорове середовище. ЗМІ, як найбільш впливовий інструмент формування громадської думки. Реклама. Деякі характеристики інформаційного простору України. Структура і зміст наявної продукції ЗМІ. Іноземний досвід. ЗМІ, як носії негативних тенденцій, з точки зору потреб ФЗСЖ. Потреба та імовірні шляхи перемін. Притягнення потужного потенціалу ЗМІ України до потреб ФЗСЖ - одна з найсуттєвіших передумов успіху майбутніх проектів формування здорового способу життя.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Розробка методики дослідження професійного самовизначення учнів педагогічного ліцею
Під методами професійної орієнтації учнів розуміють способи сумісної діяльності вчителя та учнів, які забезпечують підготовку школярів до свідомого професійного самовизначення. Від застосованих метод ...

Методика вивчення іменника в початкових класах
Знайомство з частинами мови починається з вивчеення іменнника як найбільш уживаного учнями лексико-граматичного класу слів. Вивчення іменника в початкових класах передбачає, по-перше, формування грам ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com