Навчальна програма семінару "Формування здорового способу життя"

Сторінка 1

Обсяг курсу: 72 години, в тому числі 46 - лекції, 12 - семінари, 12 - тренінги і практикуми, 1 - анкетування, 1 - залік.

Форма викладання: лекції, семінари, тренінги, практичні заняття.

Мета курсу: надати слухачам базові знання з теорії формування здорового способу життя, розглянути практику її впровадження, прищепити основи навичок розробки і оцінки проектів формування здорового способу життя, які потрібні соціальним педагогам, соціальним працівникам, що приймають рішення, котрі можуть впливати на здоров`я дітей, підлітків та молоді.

Основні завдання курсу:

- показати актуальність проблеми і наявність способу її розв`язання, доказати причини необхідності дій в напрямку поліпшення здоров`я і показати як це робити, аби дії були ефективними;

- створити теоретико-методологічну основу для узгодження управлінських рішень в різних галузях людської діяльності з основними вимогами теорії здорового способу життя; для розробки, оцінки якості і обгрунтованості проектів формування здорового способу життя;

- показати пріоритетні напрямки застосування проектів формування здорового способу життя в Україні, доказати особливу актуальність проблеми здоров`я населення зв`язку з вітчизняними реаліями, надати основні статистичні показники здоров`я дітей і молоді України;

- висвітлити вітчизняні особливості функціонування тих сфер діяльності, в яких комплекси заходів для здійснення проектів формування здорового способу життя є найбільш ефективними - соціальної політики, екології, активності громади, засобів масової інформації;

- розглянути практичний досвід і показати найбільш загальні ознаки, притаманні різним проектам формування здорового способу життя, втіленим в Україні і в світі;

- ознайомити з чинною законодавчо-нормативною базою України щодо здорового способу життя і показати, з законодавства інших країн, правові аспекти діяльності в напрямку забезпечення умов для здорового способу життя, що загальновизнані світовою спільнотою.

Контроль за результатами навчання: контрольні запитання за підсумками вивчення розділів, підсумковий залік.

Зміст курсу

Розділ 1. Теоретико-методичні засади формування здорового способу життя (16 год.).

Тема 1. Глобальна актуальність проблеми здоров`я людини. Пошук шляхів її розв`язання (2 год.).

Глобальна проблема здоров`я людини - наслідок сучасного етапу розвитку цивілізації. Погляд ВООЗ, вимоги дій від урядів і громадськості для відвернення загрози існуванню людства - імовірної антропологічної катастрофи. Низка вагомих наукових заходів останньої чверті ХХ століття як нове явище суспільно-політичного життя світової спільноти щодо запровадження цілеспрямованої системи дій health promotion (формування здорового способу життя). Етапи розвитку формування здорового способу життя. Державні і громадські організації - ініціатори розробки і впровадження проектів; зміна, з часом, питомої вага їх участі в ініціюванні діяльності з проблеми здоров`я населення країни. Соціальні педагоги - нові знання, роль і усвідомлення в розбудові здорової соціальної політики.

Тема 2. Сучасне розуміння здоров`я людини і його основних складових (2 год.).

Здоров`я з погляду визначення ВООЗ. Питома вага способу життя в складі чинників, що обумовлюють рівень здоров`я за різними оцінками. Сфери або складові здоров`я - фізична, психічна, духовна, соціальна. Цілісний погляд на здоров`я як феномен, що інтегрує наслідки майже всіх аспектів людської діяльності. Рівні здоров`я в суспільстві - здоров`я окремої людини, груп людей, організацій, громад, регіонів. Ланцюжок загальнолюдської відповідальності за здоров`я - від рівня індивідуального здоров`я до рівня здоров`я всього світу. Основні передумови здоров`я - мирні умови існування; комфортна безпечна домівка; рівні соціальні можливості; пристойні освіта, харчування, прибуток; сталі ресурси, здорове природне середовище.

Тема 3. Теоретичні засади формування здорового способу життя (4 год.)

Теорія формування здорового способу життя (ФЗСЖ). Отавська Хартія як документ всесвітнього значення. Поняття ФЗСЖ, його ідеологічні засади, ідеї пропагування, принципи, характеристики, стратегії. Заходи з ФЗСЖ - формування політики, створення середовищ, активізація громад, розвиток навичок, переорієнтація служб охорони здоров`я.

Семінар до теми 3. Отавська Хартія як узагальнена теоретична модель діяльності з ФЗСЖ (2 год.).

Тема 4. Методологія і методика системи дій з формування здорового способу життя (4 год.).

Методологія ФЗСЖ. Загальні моделі і схеми планування, обгрунтування і оцінки здорового способу життя. Загальні принципи найбільш успішних практичних ініціатив. Модель ФЗСЖ в місцевій громаді канадської провінції. Методика складання плану дій для розробки проекту формування здорового способу життя.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Вивчення ліричних творів Б. Олійника
Думки й почуття ліричного героя творів Б. Олійника — то думки й почуття нашого сучасника, найактивнішого співучасника великих всенародних звершень. Тому вони викликають такий щирий відгук у серцях на ...

Студентське самоврядування як невід`ємна складова демократизації вищої освіти
Система студентського самоврядування розроблена відповідно до рішень Уряду та засідань Колегії міністерства освіти і науки України. Виходячи із власної специфіки, вона містить взаємодіючі положення, ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com