Методичні рекомендації що до оптимізації організації здорового способу життя підлітків

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Методичні рекомендації що до оптимізації організації здорового способу життя підлітків

Сторінка 4

6. Для професійної діяльності у сфері формування здорового способу життя соціальний педагог повинен володіти спеціальними знаннями: стан здоров’я і спосіб життя дітей та молоді у сучасних умовах, особливості формування соціальної політики суспільства перехідного періоду, основні складники здоров’я, вплив різних чинників на формування способу життя, законодавство України, що стосується здорового способу життя тощо. З метою надання цих знань для цієї категорії фахівців розроблена навчальна програма “Формування здорового способу життя”, яка містить базові знання з теорії формування здорового способу життя, практики її впровадження, основи професійних навичок розробки соціальних проектів по формуванню здорового способу життя тощо.

7. У ході експериментального дослідження було з’ясовано, що вдосконалення професійної майстерності соціальних педагогів відбувається під час відвідування ними семінарів, тренінгів, лекційних занять. Так, нами з’ясовано, наскільки усвідомлено сприйняли слухачі важливість окресленої проблеми, пов’язаної зі здоров’ям та способом життя молоді; які основні ефективні чинники впливу на формування здорового способу життя підлітків (особистісні навички, інтереси молодіжного соціуму до здорового способу життя, сприятливе оточення тощо); готовність слухачів брати участь у реалізації проектів (чи заходів) по формуванню здорового способу життя дітей, підлітків та молоді.

З метою виявлення змін, які сталися у позиції слухачів щодо впливу різних чинників на здоров'я молоді, проводилося анкетування до і після навчання, яке дозволяє стверджувати, що дана методика навчання забезпечує можливість соціальним педагогам набути певних знань та навичок відповідно до основних функцій соціально-педагогічної діяльності для успішного впровадження соціальних проектів, спрямованих на формування здорового способу життя підлітків та молоді, які входять до комплексного проекту "Молодь за здоров'я".

8. Проведене нами дипломне дослідження дозволило науково обґрунтувати необхідність формування засад здорового способу життя особистості у підлітковому віці, як найбільш складних у соціально-виховному значенні вікової категорії, а також розкрити специфіку та об'єктивні соціально-педагогічні особливості організації соціально-педагогічної діяльності спеціалістів щодо формування здорового способу життя у підлітків (розвиток свідомості й активності осіб та молодіжного соціума, наявність освіти та поінформованості про здоровий спосіб життя, розвиток і досягнення змін в організаційному забезпеченні діяльності щодо проблем здоров`я, формування суспільної політики здоров`я), обґрунтувати необхідність проведення спеціальної фахової підготовки соціальних педагогів, як важливої ланки у державній системі формування здорового способу життя.

Формування усвідомлення молоддю потреби здорового способу життя може бути національною ідеєю відродження України через складові морального та соціального здоров’я. Здоровий спосіб життя є соціально-педагогічним феноменом, який сприяє та полегшує процес становлення особистості у підлітковому віці. Цей процес проходить через усвідомлення необхідності здорового способу життя як передумови всієї подальшої життєдіяльності.

Страницы: 1 2 3 4 

Нове про педагогіку:

Значення глобальної інформатизації
Під впливом процесів глобальної інформатизації, світове співтовариство переходить до гуманітарного розуміння завдань освіти. Відбувається процес створення нової школи, навчання та виховання стають ос ...

Місце гри на уроках іноземної мови
Застосовувати гру доцільно тоді, коли учнями засвоєно мінімальний мовний матеріал, що дозволяє проводити гру. Не всі типи ігор виявляється можливим застосовувати із самого початку навчання іноземній ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com