Методичні рекомендації що до оптимізації організації здорового способу життя підлітків

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Методичні рекомендації що до оптимізації організації здорового способу життя підлітків

Сторінка 3

2. Формування здорового способу життя ми розглядаємо і вивчаємо як самостійний науковий напрям, який характеризується сучасними поглядами на здоров'я науковців та практиків, певними ідеологічними засадами (пріоритет цінності здоров`я у світоглядній системі цінностей людини; сприйняття здоров`я як стану соціального благополуччя; цілісне розуміння здоров`я як феномена, що невід`ємно поєднує його чотири сфери - фізичну, психічну, соціальну і духовну), принципами (партнерства, пристосування діяльності щодо формування здорового способу життя до місцевих умов, потреб і можливостей окремих груп людей, організацій, регіонів, країн), стратегіями (забезпечення умов для освіти, надання достовірної інформації стосовно здоров`я, розвиток свідомості, формування політики здоров`я, формування особистих навичок здорового способу життя). Основним механізмом формування здорового способу життя є створення соціальних умов для можливості позитивно впливати на проблеми здоров`я. Складовими здорового способу життя є усвідомлення цінності здоров`я, відсутність шкідливих звичок, доступ до раціонального харчування тощо. Ми виокремили п`ять основних напрямів формування здорового способу життя: формування сприятливої для здоров`я державної політики, створення сприятливого природного і соціального середовища, підвищення активності громад, розвиток особистісних навичок, переорієнтація служб охорони здоров`я. Розглядати соціальне становлення та розвиток особистості потрібно саме крізь призму такого підходу.

3. У ході роботи ми виокремили чотири основні соціуми, в яких соціальні педагоги здійснюють формування здорового способу життя серед підростаючого покоління – сім'я, школа, позашкільні заклади, ровесники. У кожного з цих соціумів є свої відмінності, що характеризуються ставленням до них самих підлітків, а звідси постала потреба у розробці відповідних форм роботи з урахуванням цих особливостей. Проаналізована загальна модель соціально-педагогічної діяльності педагога по формуванню здорового способу життя підлітків дає можливість виявити основні механізми соціально-педагогічного впливу на формування навичок здорового способу життя у підлітків.

4. Формування певного стилю життєдіяльності молодої людини, зокрема, стосовно здоров`я – здорового способу життя, є одним із напрямів соціалізації. Ці дві категорії залежать і впливають одна на одну, що досягається у ході дії соціально-педагогічних механізмів: інституційного (навчальні заклади, засоби масової інформації), традиційного (сім’я, батьки), стилізованого (молодіжна субкультура) та міжособистісного (ровесники). У ході вивчення практичного досвіду діяльності мережі соціальних служб для молоді, позашкільних навчально-виховних закладів, навчальних закладів, міст Луцька та Ковеля було виявлено, що основним механізмом формування здорового способу життя у підлітковому віці є створення соціально-педагогічних умов для окремих осіб, груп людей, громад тощо спроможності і можливості позитивно впливати і вирішувати проблеми здоров`я.

5. Практика показала, що соціальні педагоги в силу своїх професійних можливостей мають змогу поєднувати створення соціально-педагогічних умов для розвитку молодої людини та посилення в них соціального виховання. Завдання по формуванню здорового способу життя у підлітковому віці є одним з домінуючих у роботі соціальних педагогів. При цьому враховуються специфіка розвитку особистості у цьому віці, проблеми у соціальному становленні, а також засоби запобігання соціальних проблем, пов’язаних з ризиками поведінки та здоров’я. Отже, професійну готовність соціальних педагогів до виконання цих завдань можна розглядати як один із механізмів формування здорового способу життя серед підлітків та молоді.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Стан досліджуваної проблеми в теорії і практиці навчання математики
Проблема організації позакласної роботи і її роль в математичному розвитку школярів вже досить довгий час розв’язується науковцями, психологами, педагогами й самими вчителями початкових класів. Насам ...

Методологічні аспекти організації експериментального дослідження
Психічний розвиток з самого початку опосередкований, організований і спрямований вихованням і навчанням. Починаючи з 20-х років нашого століття значний внесок у розробку цієї теорії зробили такі вчен ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com