Методичні рекомендації що до оптимізації організації здорового способу життя підлітків

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Методичні рекомендації що до оптимізації організації здорового способу життя підлітків

Сторінка 2

1. Можна виокремити чотири основні сфери роботи соціальних педагогів по формуванню здорового способу життя серед підростаючого покоління – сім'я, школа, позашкільні заклади, ровесники. У кожній із цих сфер є свої особливості у ставленні до них самих підлітків, а звідси повинні розроблятися відповідні форми роботи.

2. Стосовно впливу сім'ї, батьків на поінформованість дітей і молоді про шкідливі звички, то їх вплив умовно можна поділити три етапи: 10-12 років – етап стабільного ставлення до рекомендацій батьків; 13-16 років – етап різкого зменшення впливу батьків; 17-22 років – етап повільного зменшення впливу батьків. Показники значення ровесників, як джерела інформації про шкідливі звички умовно можна розподілити також на три етапи: 10-12 років – етап повільного зростання довіри ровесникам; 13-14 років – етап швидкого зростання довіри ровесникам; 15-22 роки – етап стабілізації довіри ровесникам.

3. Слід зазначити, що особливу роль у соціалізації відіграють професіоналізм та особисті якості дорослих (вчителів, соціальних педагогів, керівників гуртків тощо) як провідників соціально-виховного процесу, рівень довіри до них та ступінь впливу (позитивного або негативного). На процес формування здорового способу життя навчально-виховні організації впливають створенням певних побутових умов, змісту, форм організації життєдіяльності та взаємодії всіх її членів.

4. Для кращого розуміння та проведення заходів по формуванню та пропаганді здорового способу життя серед дітей та молоді соціальний педагог повинен володіти спеціальними знаннями (стан здоров`я і спосіб життя дітей та молоді у сучасних умовах, особливості формування соціальної політики суспільства перехідного періоду, основні складники здоров`я, вплив засобів масової інформації на формування способу життя, теоретичні основи здорового способу життя, законодавство України що стосується формування здорового способу життя, роль громадських організацій у формуванні здорового способу життя).

5. Успіх діяльності соціального педагога залежить від набутих теоретичних знань та практичних навиків. Професійна компетентність спеціаліста щодо формування здорового способу життя підлітків та молоді повинна містити окремий блок знань та вмінь, який включає в себе розуміння вікових проблем та стану здоров'я підлітків, форми та методи роботи з цією віковою групою, створення відповідних умов для соціального становлення особистості у підлітковому віці через набуття навичок здорового способу життя, аналіз практики діяльності інших соціальних інститутів, інших країн у цьому напрямі тощо.

Аналіз особливостей процесу формування засад здорового способу життя, механізмів впливу на формування навичок здорового способу життя у підлітковому віці, соціально-педагогічних умов для становлення особистості, діяльності соціальних педагогів у цьому напрямі дозволили зробити загальні висновки:

1. Становлення соціальної особистості відбувається як процес переходу від одного ступеню розвитку до іншого, обумовленого конкретними соціальними умовами. Здоровий спосіб життєдіяльності є передумовою соціалізованого входження молодої людини у реалії нашого світу, формування її як соціальної особистості. Сучасні соціальні умови негативно позначились на здоров`ї української нації взагалі, а найбільше занепокоєння викликає стан фізичного, соціального та емоційного самопочуття дітей та молоді - прийдешнього покоління. Це потребує серйозної уваги науковців, соціологів, практиків у тому, щоб кардинально змінити умови соціального становлення дітей та молоді. Усвідомлення та дотримання принципів здорового способу життя на сьогодні є одним із реальних факторів становлення особистості в соціумі. Формування здорового способу життя має бути спрямоване на сприйняття ідеалу і норм здорового, багатогранного та щасливого життя кожного та на усвідомлення незаперечності шкоди наркотичного, токсичного, алкогольного, нікотинового отруєння організму, психіки тощо.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Стан досліджуваної проблеми в теорії і практиці навчання математики
Проблема організації позакласної роботи і її роль в математичному розвитку школярів вже досить довгий час розв’язується науковцями, психологами, педагогами й самими вчителями початкових класів. Насам ...

Отримання первісних показників сформованості творчості дітей старшого дошкільного віку
Під поняттям розвитку творчої активності дитини ми розуміємо якісні зміни в пізнавальній діяльності дітей, що відбуваються в наслідок розвитку умінь та навичок мистецької діяльності. Виходячи з полож ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com