Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків

Сторінка 5

Крім того, серед спеціалістів (медиків і психологів) ми провели анкетування про психічний та емоційний стан підлітків і молоді. Розподіл відповідей слухачів на запитання про основні проблеми психічного здоров'я наведено в таблиці 2.2. На думку спеціалістів соціально-педагогічної сфери, перші місця стосовно впливу на психічне здоров’я молодого покоління посідають такі показники, як труднощі у самореалізації та проблеми спілкування в сім'ї і з ровесниками. Особливо гостро ці питання постають, як зазначають практики, у підлітковому віці.

Таблиця 2.2

Проблеми психічного та емоційного здоров'я підлітків та молоді

Проблема

Ранг серед вибраних позицій

Депресія

4

Звуження можливостей вияву емоцій

9

Замкненість

10

Неадекватна оцінка ситуації

7

Неможливість самореалізуватися

1

Проблеми спілкування в сім'ї та з однолітками

2-3

Самотність

8

Схильність до насильства

5-6

Схильність до суїциду

11

Уповільнений інтелектуальний розвиток

5-6

Такі погляди соціальних працівників на проблему свідчать про загальне розуміння означеної проблеми. Глибоке її розуміння простежується уже ході розробки і реалізації соціальних проектів. Це пояснюється тим, що ми мали змогу перевірити не лише рівень засвоєння теорії, але й рівень практичних умінь, які могли повноцінно проявлятися лише у ході впровадження розроблених спеціалістами проектів по формуванню здорового способу життя у підлітків.

З метою створення умов для оволодіння слухачами теоретичними знаннями проводилися лекційні заняття за такими темами:

об'єктивна характеристика здоров’я та способу життя дітей, підлітків і молоді в Україні;

особливості формування соціальної політики суспільства перехідного періоду та її роль у формуванні здоров’я дітей і молоді;

основні складники здоров’я та здорового способу життя підлітків і молоді;

вплив засобів масової інформації на формування стилю життя підлітків та молоді;

сучасна теорія формування здорового способу життя;

позитивний досвід формування здорового способу життя: міжнародний та вітчизняний;

роль громадських організацій у формуванні здорового способу життя.

З метою закріплення теоретичних знань по формуванню здорового способу життя підлітків та молоді було проведено семінарські заняття, на яких передбачалася робота за такими темами:

роль соціальних працівників у розбудові соціальної політики щодо здоров’я молоді України;

партнери у реалізації проектів формування здорового способу життя, їх стимули до співпраці, основні стратегії співпраці;

застосування стратегій поінформованості й освіти, можливих ресурсів і важелів впливу для розбудови проектів по формуванню здорового способу життя;

вітчизняні ініціативи впровадження проектів здорового способу життя у місцевих громадах;

чинне законодавство України одна з важливих умов для впровадження проектів по формуванню здорового способу життя та підтримка місцевою владою механізмів реалізації основних законодавчо-нормативних положень;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Розвиток артикуляційного апарату і чіткості вимовляння звуків дітей-олігофренів
Начало формы Начало формы Робота по фонематичному сприйманню учнів тісно пов’язана з розвитком артикуляційного апарату, так як чіткість кінестетичних подразників, їх сила створюють сприятливі умови д ...

Переспективи для студентів
Стан речей складовою системи ЕСTS – гармонізованою системою оцінки знань – виглядає інакше. Оцінка знань за стандартом ЕСTS можлива здійснюється за літерами від А до F: оцінка А відповідає отриманій ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com