Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків

Сторінка 5

Крім того, серед спеціалістів (медиків і психологів) ми провели анкетування про психічний та емоційний стан підлітків і молоді. Розподіл відповідей слухачів на запитання про основні проблеми психічного здоров'я наведено в таблиці 2.2. На думку спеціалістів соціально-педагогічної сфери, перші місця стосовно впливу на психічне здоров’я молодого покоління посідають такі показники, як труднощі у самореалізації та проблеми спілкування в сім'ї і з ровесниками. Особливо гостро ці питання постають, як зазначають практики, у підлітковому віці.

Таблиця 2.2

Проблеми психічного та емоційного здоров'я підлітків та молоді

Проблема

Ранг серед вибраних позицій

Депресія

4

Звуження можливостей вияву емоцій

9

Замкненість

10

Неадекватна оцінка ситуації

7

Неможливість самореалізуватися

1

Проблеми спілкування в сім'ї та з однолітками

2-3

Самотність

8

Схильність до насильства

5-6

Схильність до суїциду

11

Уповільнений інтелектуальний розвиток

5-6

Такі погляди соціальних працівників на проблему свідчать про загальне розуміння означеної проблеми. Глибоке її розуміння простежується уже ході розробки і реалізації соціальних проектів. Це пояснюється тим, що ми мали змогу перевірити не лише рівень засвоєння теорії, але й рівень практичних умінь, які могли повноцінно проявлятися лише у ході впровадження розроблених спеціалістами проектів по формуванню здорового способу життя у підлітків.

З метою створення умов для оволодіння слухачами теоретичними знаннями проводилися лекційні заняття за такими темами:

об'єктивна характеристика здоров’я та способу життя дітей, підлітків і молоді в Україні;

особливості формування соціальної політики суспільства перехідного періоду та її роль у формуванні здоров’я дітей і молоді;

основні складники здоров’я та здорового способу життя підлітків і молоді;

вплив засобів масової інформації на формування стилю життя підлітків та молоді;

сучасна теорія формування здорового способу життя;

позитивний досвід формування здорового способу життя: міжнародний та вітчизняний;

роль громадських організацій у формуванні здорового способу життя.

З метою закріплення теоретичних знань по формуванню здорового способу життя підлітків та молоді було проведено семінарські заняття, на яких передбачалася робота за такими темами:

роль соціальних працівників у розбудові соціальної політики щодо здоров’я молоді України;

партнери у реалізації проектів формування здорового способу життя, їх стимули до співпраці, основні стратегії співпраці;

застосування стратегій поінформованості й освіти, можливих ресурсів і важелів впливу для розбудови проектів по формуванню здорового способу життя;

вітчизняні ініціативи впровадження проектів здорового способу життя у місцевих громадах;

чинне законодавство України одна з важливих умов для впровадження проектів по формуванню здорового способу життя та підтримка місцевою владою механізмів реалізації основних законодавчо-нормативних положень;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Дистанційне навчання як перспективна інноваційна технологія навчання
Використання нових технологій передачі інформації, як уже відзначалося, істотно впливає на весь процес навчання, який заснований на цих технологіях. Оскільки вітчизняна практика дистанційного навчанн ...

Характерні ознаки та показники педагогічного мислення
Ознаками практичного мислення викладача є: - вміння швидко (інколи негайно) прийняти оптимальне практичне рішення для розв'язання певної ситуації; - невідривність практичних рішень від їх виконання ( ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com