Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків

Сторінка 4

роль засобів масової інформації та інших джерел інформації у формуванні здорового способу життя, виходячи з першочергової потреби і доцільності процесу інформування взагалі і особливого впливу засобів масової інформації зокрема;

зміст законодавчої бази України та країн – лідерів у формуванні здорового способу життя, що дало змогу визначити можливості і перешкоди використанню наявного законодавчого потенціалу для формування здорового способу життя в Україні та пошуку шляхів його удосконалення;

вивчено практичний досвід різноманітних програм на користь здоров’ю населення з вітчизняного досвіду та досвіду інших країн з метою відбору найбільш вдалих методів впровадження проектів формування здорового способу життя.

На другому етапі ми розробили зміст і провели низку інтерв’ю:

– з провідними фахівцями з соціальної роботи (з директорами районних соціальних служб для молоді у Хмельницькій області, з керівниками структурних підрозділів, провідними та залученими спеціалістами викладачами кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки ХНУ;

– з педагогами шкіл (з заступниками директорів з виховної роботи , класними керівниками, вчителями валеології, безпеки життєдіяльності шкіл Ковельського району);

– з медиками (з медичними сестрами шкіл, підлітковими лікарями цих же шкіл);

– з представниками засобів масової інформації міст Ковеля та Луцька;

Фокус-групи - це метод збору інформації, в якому від 6 до 12 респондентів зібрано разом для обговорення і повідомлення даних стосовно певного питання.

Метою проведення фокус-груп було, по-перше, виявити важливість та доцільність здійснення цілеспрямованої роботи по формуванню здорового способу життя підлітків та молоді; по-друге, з’ясувати думку фахівців щодо соціально-педагогічних напрямів такої роботи; по-третє, визначити, які організаційні структури повинні проводити таку діяльність, які їх приорітети, партнерство, досвід роботи тощо. В результаті проведення фокус-груп ми визначили основні напрями, суб’єкти та об’єкти соціально-педагогічної роботи з підлітками по формуванню здорового способу життя.

Результати дослідницької роботи показали, що важливою передумовою успіху загальнодержавної діяльності по формуванню здорового способу життя підлітків та молоді є необхідність проведення відповідної професійної підготовки такої важливої категорії фахівців у галузі соціально-педагогічного виховання, як соціальні педагоги та соціальні працівники. Тому саме для цієї категорії фахівців запропонована навчальна програма.

Основний зміст цієї програми містить базові знання з теорії формування здорового способу життя, практики її впровадження, основи професійних навичок розробки соціальних проектів з формування здорового способу життя. Особлива увага на навчанні за даною програмою звертається, насамперед, на формування професійної компетентності спеціалістів з соціальної роботи.

Дієвим у цьому плані виявилось проведення семінару "Формування здорового способу життя молоді" у м.Ковелі (листопад-грудень 2007 року), метою якого було виявити наскільки учасники навчання усвідомлюють проблеми здоров'я підлітків та молоді взагалі. Для цього на початку проведення занять слухачами заповнювалась вхідна анкета (додаток Б).

В табл. 2.1 представлено розподіл відповідей соціальних працівників, соціальних педагогів і студентів, які висловили свою думку про ті чи інші проблеми та їх місце в соціально-виховній роботі. Як бачимо, серед 14 актуальних проблем фізичного здоров'я молоді спеціалісти назвали шість, які входять до групи найбільш поширених проблем у практиці здорового способу життя загалом: наркоманія, алкоголізм, низький рівень фізичного розвитку, зниження імунітету, паління, поширення хронічних захворювань.

Таблиця 2.1 Актуальні проблеми фізичного здоров’я дітей та молоді

Проблема

Рейтинг

Наркоманія, токсикоманія

1

Алкоголізм

2-3

Низький рівень фізичного розвитку

2-3

Зниження іммунітету імунітету

4

Паління

5

Поширення різноманітних хронічних захворювань

6

Інвалідність

7

СНІД

8

Вроджена паталогія

9

Захворювання опорно-рухового апарату

10-12

Захворювання шлунково-кишкового тракту

10-12

Туберкульоз

10-12

Зайва вага

13-14

Поширення венеричних захворювань

13-14

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Соцільно-педагогічна робота з молодіжними об’єднаннями як педагогічна проблема
Молодіжний рух як форма вияву соціальної активності молодого покоління є найефективнішим механізмом взаємодії нових поколінь з суспільством. В рамках молодіжного руху молода людина не лише проходить ...

Педагогічне спілкування як діалог
Залежно від орієнтації (особистісна чи рольова), взаємозвернення (відкрите чи закрите), активності учасників педагогічне спілкування може розвиватися за двома основними типами: як діалогічне або моно ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com