Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків

Сторінка 4

роль засобів масової інформації та інших джерел інформації у формуванні здорового способу життя, виходячи з першочергової потреби і доцільності процесу інформування взагалі і особливого впливу засобів масової інформації зокрема;

зміст законодавчої бази України та країн – лідерів у формуванні здорового способу життя, що дало змогу визначити можливості і перешкоди використанню наявного законодавчого потенціалу для формування здорового способу життя в Україні та пошуку шляхів його удосконалення;

вивчено практичний досвід різноманітних програм на користь здоров’ю населення з вітчизняного досвіду та досвіду інших країн з метою відбору найбільш вдалих методів впровадження проектів формування здорового способу життя.

На другому етапі ми розробили зміст і провели низку інтерв’ю:

– з провідними фахівцями з соціальної роботи (з директорами районних соціальних служб для молоді у Хмельницькій області, з керівниками структурних підрозділів, провідними та залученими спеціалістами викладачами кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки ХНУ;

– з педагогами шкіл (з заступниками директорів з виховної роботи , класними керівниками, вчителями валеології, безпеки життєдіяльності шкіл Ковельського району);

– з медиками (з медичними сестрами шкіл, підлітковими лікарями цих же шкіл);

– з представниками засобів масової інформації міст Ковеля та Луцька;

Фокус-групи - це метод збору інформації, в якому від 6 до 12 респондентів зібрано разом для обговорення і повідомлення даних стосовно певного питання.

Метою проведення фокус-груп було, по-перше, виявити важливість та доцільність здійснення цілеспрямованої роботи по формуванню здорового способу життя підлітків та молоді; по-друге, з’ясувати думку фахівців щодо соціально-педагогічних напрямів такої роботи; по-третє, визначити, які організаційні структури повинні проводити таку діяльність, які їх приорітети, партнерство, досвід роботи тощо. В результаті проведення фокус-груп ми визначили основні напрями, суб’єкти та об’єкти соціально-педагогічної роботи з підлітками по формуванню здорового способу життя.

Результати дослідницької роботи показали, що важливою передумовою успіху загальнодержавної діяльності по формуванню здорового способу життя підлітків та молоді є необхідність проведення відповідної професійної підготовки такої важливої категорії фахівців у галузі соціально-педагогічного виховання, як соціальні педагоги та соціальні працівники. Тому саме для цієї категорії фахівців запропонована навчальна програма.

Основний зміст цієї програми містить базові знання з теорії формування здорового способу життя, практики її впровадження, основи професійних навичок розробки соціальних проектів з формування здорового способу життя. Особлива увага на навчанні за даною програмою звертається, насамперед, на формування професійної компетентності спеціалістів з соціальної роботи.

Дієвим у цьому плані виявилось проведення семінару "Формування здорового способу життя молоді" у м.Ковелі (листопад-грудень 2007 року), метою якого було виявити наскільки учасники навчання усвідомлюють проблеми здоров'я підлітків та молоді взагалі. Для цього на початку проведення занять слухачами заповнювалась вхідна анкета (додаток Б).

В табл. 2.1 представлено розподіл відповідей соціальних працівників, соціальних педагогів і студентів, які висловили свою думку про ті чи інші проблеми та їх місце в соціально-виховній роботі. Як бачимо, серед 14 актуальних проблем фізичного здоров'я молоді спеціалісти назвали шість, які входять до групи найбільш поширених проблем у практиці здорового способу життя загалом: наркоманія, алкоголізм, низький рівень фізичного розвитку, зниження імунітету, паління, поширення хронічних захворювань.

Таблиця 2.1 Актуальні проблеми фізичного здоров’я дітей та молоді

Проблема

Рейтинг

Наркоманія, токсикоманія

1

Алкоголізм

2-3

Низький рівень фізичного розвитку

2-3

Зниження іммунітету імунітету

4

Паління

5

Поширення різноманітних хронічних захворювань

6

Інвалідність

7

СНІД

8

Вроджена паталогія

9

Захворювання опорно-рухового апарату

10-12

Захворювання шлунково-кишкового тракту

10-12

Туберкульоз

10-12

Зайва вага

13-14

Поширення венеричних захворювань

13-14

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Форми і методи формування етнокультурної обізнаності дошкільників
Успіх формування етнокультурної обізнаності залежить від форм і методів навчання виховання. До форм належать: 1. Цикли занять, які включають різні види діяльності: пізнавальну, зображувальну, музичну ...

Фактори розвитку і виховання підлітків
Важливими є положення Г. Костюка, що розкривають розвиток людини як біологічної і соціальної системи. Вчений зазначає, що становлення особистості – обумовлений і разом з тим саморозвиваючий процес. Ц ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com