Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків

Сторінка 3

теоретична готовнiсть: певний рiвень знань iндивiда;

практична готовнiсть: наявнiсть гностичних, комунiкативних, конструктивних умiнь, що дозволяють вирiшувати професiйнi завдання;

креативнiсть: готовнiсть до творчостi i наявнiсть досвiду творчої дiяльностi.

У цій же науковій роботі Л.І. Міщик зазначає, що для розвитку соціально-педагогiчної освiти потрібно удосконалення програм соцiально-педагогiчної освiти за рахунок пошуку оптимального спiввiдношення загальнокультурної, спецiально-предметної та спецiально-професiйної пiдготовки.

Спеціаліст має оволодіти досить чималим і багатогранним обсягом знань, які служать підґрунтям для професійних умінь щодо координації, управління, організації, діагностування, аналізу, комунікації, корекції й реабілітації, тобто він повинен мати базові знання. Разом з тим спеціаліст з соціальної роботи повинен мати і спеціальні знання, які сприятимуть виконанню його професійних обов’язків.

Виходячи з окреслених функцій соціального педагога, його посади та знань, якими він повинен володіти, ми виокремили знання й уміння, необхідні для організації процесу по формуванню у дітей та молоді здорового способу життя.

Для розробки такого блоку професійних знань та умінь соціальних педагогів для даної сфери, ми проаналізували діяльність міжнародного проекту “Молодь за здоров’я: Україна - Канада", головною метою якого було сприяння створенню сталої національної системи формування здорового способу життя дітей, підлітків та молоді шляхом розробки і впровадження політики на користь здоров`я та створення програм формування здорового способу життя молоді. Основними завданнями проекту є:

- сприяння створенню багаторівневої, міжсекторної моделі формування здорового способу життя молоді на прикладі реалізації проекту у м. Києві та поширення цієї моделі на всю територію України;

- створити умови для делегування самій молоді права пропагувати здоровий спосіб життя, сприяти запобіганню СНІДу, відмові від паління, звільненню від алкогольної та наркотичної залежності;

- підвищення потенціалу формування здорового способу життя молоді у середовищі організацій – партнерів проекту, окремих осіб - державних службовців, працівників соціальних служб, охорони здоров`я, освіти, фізичної культури, активістів недержавних організацій тощо, і поступово в усьому суспільстві.

З боку Канади у проекті брали участь Міністерство охорони здоров`я Канади, Центр пропагування здорового способу життя Торонтського університету, Торонтський офіс організації здорових міст, Уряд провінції Саскачеван, Міністерство освіти провінції Саскачеван, Саскачеванський університет. Крім того, до співпраці у проекті залучені фахівці з університету Вікторія, Міністерства транспорту і шляхів провінції Бритаська Колумбія, громадської коаліції “Ріджент парк фокус” (м. Торонто), молодіжної організації “Служимо Канаді” (м. Торонто), медіа компанії Сі-Бі-Сі (м. Торонто), Центру залежностей і психічного здоров`я (м. Торонто), Управління громадського здоров`я провінції Саскачеван, Саскачеванської ради з питань освіти, Української двомовної школи Сент-Горетті (Саскатун) та інші незалежні фахівці і консультанти.

З боку України у проекті основними постійними партнерами виступають: Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, Міністерство охорони здоров`я України, Міністерство освіти і науки України, Соціальна служба для молоді Київської міської державної адміністрації, Український науково-дослідний інститут охорони здоров`я дітей та підлітків, Український інститут соціальних досліджень, Спілка дитячих та юнацьких організацій м. Києва. Крім того, до співпраці у проекті залучені фахівці Академії державного управління при Президентові України, Академії медичних наук, Інституту медичної екології, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Хмельницького національного університету, а також інші фахівці і консультанти з багатьох організацій та установ.

На першому етапі дослідницької діяльності – аналізі матеріалів у межах міжнародного проекту "Молодь за здоров'я, Україна - Канада", ми змогли з`ясувати:

стан здоров’я та спосіб життя дітей і молоді, що дозволило визначити міру актуальності проблеми для України;

загальноприйняті теоретичні підходи до формування здорового способу життя як самостійного наукового напряму, що уможливило вибір найбільш доцільних практичних напрямків і методів діяльності відповідно до сучасних наукових вимог і практичного досвіду різних країн;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Елементи педагогічної і акторської майстерності
Найважливішим завдання освіти на сучасному етапі є підвищення якості виховання та навчання молоді, підготовка її до життя. Успішне вирішення цього завдання значною мірою залежить від викладача, його ...

Запровадження кредитної системи
Із 1998 по 2004 рік у рамках Болонського процесу відбулося багато різнорівневих зустрічей, робочих нарад, конференцій на яких було сформульовано шість ключових принципів цього процесу: 1. Введення дв ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com