Соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя особистості

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя особистості

Сторінка 5

На завершення наводимо перелік індивідуальних характеристик, які можна розглядати як передумову розвитку різноманітних асоціальних звичок і чинників ризику для здоров'я підлітків: нерозвинений самоконтроль, нестача наполегливості; низька самоповага і невпевненість в собі; емоційна і психічна неврівноваженість; життєві цінності, які допускають зловживання алкоголем і наркотиками; низька успішність; відсутність взаєморозуміння в школі і (або) в сім'ї; прояв асоціальної поведінки в ранньому віці (злодійство, агресивність та ін).

Таким чином, наслідування способу життя соціально значущої людини або уявного (чи живого) ідеалу має свій особливий вплив на вибір стилю життя, на процес соціалізації особистості. Усвідомлений вибір такого ідеалу охоплює три рівні умов соціалізації: від мікрофакторів до мегафакторів відповідно має відношення до чотирьох рівнів здоров’я суспільства. Це може здаватися дивним, адже ідеал у кожного свій і наслідування його впливає, в першу чергу, на індивідуальне здоров’я особистості у широкому розумінні цього поняття (психічне, фізичне, моральне, соціальне), проте бувають і такі випадки, коли певним ідеалом чи значущою людиною стають певні особи для великої кількості молоді. Який спосіб життя веде така людина, її ставлення до особистого здоров’я – все це є фактором, який може впливати на ставлення молоді до свого життя.

Отже, соціалізацію можна розглядати як процес становлення соціальної особистості, навчання та засвоєння індивідом соціальних норм і культурних цінностей, установок і зразків поведінки того суспільства, соціальної групи та громади, до яких він належить. Одним із напрямів соціалізації є формування певного стилю життєдіяльності молодої людини, зокрема стосовно здоров’я – здорового способу життя. Досягається він у ході дії різних механізмів: інституційного, традиційного, стилізованого та міжособистісного.

Аналіз реального стану дії різних механізмів показав, що із блоку інституційних чинників особливе місце посідають засоби масової інформації, завдяки широким можливостям подання різноманітної інформації, з одного боку, а з іншого - можливість опосередковано впливати на підлітка через ровесників та батьків. Із блоку традиційного ми вважали за доцільне виокремити такі чинники як сім'я загалом, і батько і мати зокрема. У блоці стилізованих механізмів доцільно розгдядати субкультуру, як таку, що достатньою мірою вбирає і відображає культуру і стиль життєдіяльності саме підлітків та молоді. Із міжособистісного блоку ми вважаємо за доцільне акцентувати увагу на групі ровесників (окрім зазначених інших), яка може нести як позитивне, так і негативне начало. І саме позитивне начало дає той "якісний" результат, до якого соціальний педагог має підводити підлітка.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Нове про педагогіку:

Розвиток форм навчання в педагогиці
У тлумаченні терміна "форма організації навчання" панує різнобій. Особливо це стосується дидактики вищої школи. Тут це поняття визначається як засіб організації, облаштування і проведення н ...

Педагогічна технологія
Припустимо, є деяке уявлення про знання, уміння, ціннісні орієнтації, які повинні бути засвоєний учнем в кінці деякого періоду навчання. Їх відбір, тобто визначення змісту навчання і його глибини, не ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com