Соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя особистості

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя особистості

Сторінка 4

Отже, можна сказати, що саме у підлітковому віці, коли особистість перебуває у складному психологічному стані, засоби масової інформації мають досить відчутний вплив на формування способу життя та світогляду взагалі, і при цьому слід сказати, що вплив цей досить неоднозначний. Ще одна особливість засобів масової інформації - вони мають змогу здійснювати так званий опосередкований вплив на особистість через соціальні інститути, інших людей, сім'ю, ровесників тощо.

За оптимальних умов формування здорового способу життя є одним із важливих напрямів сімейного виховання. Багато в чому формування здорового способу життя залежить від традиційних складових цього впливу: стилю життя сім'ї, способу організації життя, характеру взаємостосунків між подружжям, участі обох батьків у вихованні, правильної організації вільного часу сім'ї, ставлення самих батьків до вживання алкоголю, паління, застосування наркотичних речовин. Саме в ній діти та підлітки набувають позитивного ставлення до світу, накопичують індивідуальний досвід соціальної поведінки. А позитивні взаємини з батьками та близькими дорослими - головна умова фізичного, психічного, духовного і їх соціального розвитку.

Незалежно від того, наскільки самі батьки усвідомлюють свою роль у формуванні здорового способу життя молодого покоління, підлітки відзначають досить широкий аспект тем, на які вони можуть розмовляти з батьками. Якщо відкинути таку тему, як навчання та уроки, то найчастіше підлітки говорять з батьками про своє майбутнє (60%-70%), своє здоров’я (55%-65%), своїх друзів (50%-60%), своє харчування (45%), поведінку не тільки в школі, а й на вулиці, в транспорті, з незнайомцями (до 40%), а також про стосунки у сім”ї (біля 40%).

Свідченням того, що батьки є надзвичайно важливим та впливовим фактором формування здорового способу життя, є також те, що 36% 10-16-річних підлітків повністю довіряють батькам і відверто обговорюють з ними будь-які питання, а ще 52% довіряють батькам, хоча деякі питання не можуть (або не бажають) обговорювати з ними. Таким чином, 88% підлітків довіряють батькам, а це значить, що довіряють і тій інформації, яку вони отримують від них. Лише 1% респондентів зазначили, що вони зовсім не довіряють батькам.

Разом з тим, існують і певні проблеми щодо впливу батьків на формування здорового способу життя у неповнолітніх. Так, 15% підлітків (10-14 років) відверто стверджують, що вживали алкогольні напої у більшій кількості, ніж їм дозволяли батьки; 6% впевнені, що мати, та 6% впевнені, що батько дозволили б їм випивати без всяких обмежень та заперечень. Ще 27% відповіли, що їм дозволили б випити лише з особливої нагоди; близько 21% не знають, як би відреагувала їх мати на вживання алкоголю, та така ж кількість невпевнена щодо батьківської реакції на цей факт. Серед тих, хто ще не спробував палити підлітків (10-14 років) на час опитування, 25% відзначили такий “стримуючий” чинник, як “мої батьки не палять”. Це другий за рейтингом чинник після усвідомлення шкідливого впливу звички палити на стан здоров’я. Серед респондентів віком 14-16 років палили або палять 39,5% респондентів. Лише незначна кількість осіб засвідчує, що вони палять у зв’язку з конфліктами з батьками. Напевне, таку ситуацію можна пояснити і тим, що чимала кількість батьків (38%) палить в помешканні, де вони проживають разом з дітьми, 70% дітей свідчать про те, що їм батьки не дозволили б палити взагалі.

Друзі та ровесники є одним із досить впливових джерел інформації для молоді щодо питань формування здорового способу життя. Слід зазначити, що із дорослішанням підлітків друзі та ровесники починають домінувати і серед джерел потрібної інформації. З одного боку це пов’язано з “набуттям досвіду” серед ровесників, з іншого - з “гостротою тематики”, особливо, що стосується алкоголю, наркотиків та міжстатевих стосунків. Крім того, саме ровесники є найбільш “легкодоступним” джерелом інформації в умовах недостатнього розвитку інформаційних центрів та анонімних консультацій для молодого покоління.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Соціалізація і виховання підлітків у процесі туристично-краєзнавчої діяльності
Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у поза навчальний час. Таку роботу називають поза ...

Поняття сугестивної технології та історія її виникнення
Сугестопедагогіка (від лат. suggesio — навіювання) — це психотерапевтичний напрям у педагогіці, який цілеспрямовано з навчально-виховною метою використовує засоби навіювання і, в свою чергу, поділяєт ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com