Соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя особистості

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя особистості

Сторінка 3

Рисунок 2.2 Зміна частки молодих людей, які готові звернутися до вчителів за інформацією про шкідливі звички, з урахуванням віку (% від кожної вікової групи)

Як видно з рис. 2.2., у віці від 10 до 14 років частка дітей, котрі готові звернутися до вчителів, залишається відносно стабільною (14%-16%). У віці від 15 років і до випускного класу значення думки вчителів різко падає в межах до 10%.

Виявлено, що серед молоді, яка вже набула шкідливих звичок, рівень знань про їхню шкідливість, як правило, навіть вищий, ніж серед тих, хто регулярно не курить, не вживає алкоголь, наркотики. Цей факт змушує шукати нові механізми впливу на підлітків, оскільки саме цей особливий вік потребує нестандартних методик.

Окрему увагу привертає вплив засобів масової інформації на формування та становлення особистості, на чому ми зупинимось окремо. З раннього дитинства людина опиняється в інформаційному полі, вона не може жити без інформації, сприймаючи її через безліч каналів, і на основі її обробки формує свою поведінку. Засоби масової інформації створюють своєрідний інформаційний світ, в якому людина, зокрема молода людина, виробляє певний світогляд щодо життя, способу життя, стилю життя, типів поведінки тощо, хоча, як зазначалося, інформація засобів масової інформації має, здебільшого, несистематизований, а часом і суперечливий характер.

Засоби масової інформації можна розглядати як особливий чинник, який впливає на формування способу життя молоді, безпосереднім об`єктом дії яких є як окремий індивід, так і велика група людей, що становлять аудиторію для того чи іншого конкретного засобу масової комунікації. Засоби масової інформації мають чималі можливості впливати на спосіб життя та здоров’я особистості як суто інформаційна, так і за допомогою практичних зразків такого стилю життя.

Проте слід зауважити, що засоби масової інформації відіграють також особливу роль у формуванні здорового способу життя. З метою ефективного використання засобів масової інформації у соціально-педагогічній роботі ми вважаємо за доцільне спиратися на чотири складові, суть яких вивчали зарубіжні вчені (М.Лалонд, Л.Піндер, І.Рутман, K.Попле, відзначаючи їх активний вплив на спосіб життя: індивідуальний; груповий; організаційний; суспільний. Індивідуальний та груповий рівні включають сім’ю та ровесників, організаційний рівень – школу, місце роботи, місце позанавчальної діяльності тощо.

Істотну роль на організаційному рівні виконують види діяльності, що стосуються здоров’я, в тому числі лекційні заняття, тренінги, семінари, робота у групах взаємопідтримки тощо. І кількість, і вид діяльності слід враховувати, щоб краще використати позитивний вплив організації.

Важливим показником на організаційному рівні щодо впливу на здоровий спосіб життя є дієвість колективу, тобто віра групи у свою спроможність успішно вирішувати проблеми. Чим більше члени групи чи організації будуть відчувати, що ситуація їм підконтрольна, тим активніше вони зможуть об’єднати зусилля для дієвості колективу.

Важливим чинником у пропагуванні здорового способу життя є соціальні норми. Вплив засобів масової інформації проявляється як у сприйнятті особистістю, так і в нормативній поведінці у соціальній системі.

Індивідуальне сприйняття соціальних норм під впливом мас-медіа може бути настільки сильним, наскільки вдало подаються одні нормативні стосунки і поведінка та виключає інші. За таких умов на поведінку людини впливають лише узагальнені і вивірені соціальні норми. На суспільному рівні нормативна поведінка випливає принаймні частково з тих норм поведінки, які постійно висвітлюються засобами масової інформації.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Оцінка фізичного стану і розумової працездатності школярів
Під час дослідження був застосований констатуючий педагогічний експеримент. Двадцятьом підліткам середнього шкільного віку, 17 хлопчикам і 3 дівчатам, які займаються у гуртку логічними іграми на базі ...

Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці
Кожна вікова група має свої, притаманні лише їй, специфічні особливості формування особистості. При цьому головним завданням соціального виховання, що забезпечує багатогранний розвиток, духовне та фі ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com