Соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя особистості

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя особистості

Сторінка 2

Рис. 2.1 Фактори впливу на формування способу життя особистості

Таке структурування рівнів здоров’я дозволяє мати уявлення світової спільноти щодо зв’язку індивідуального і суспільного здоров’я, яке визначає наскрізну залежність і взаємодетермінованість усіх рівнів.

Взаємозв`язок факторів соціалізації особистості та рівнів здоров’я людини, які були описані у першому розділі, має таку структуру

Мікрофактори

– відповідно –

I – III рівень здоров`я

Мезафактори

– відповідно –

IV рівень здоров`я

Макрофактори

– відповідно –

V рівень здоров`я

Мегафактори

– відповідно –

VI рівень здоров`я

Звичайно, пересічна молода людина більше пов’язана з першими трьома групами факторів соціалізації та рівнями здоров’я, а найбільший вплив на якість та стиль життя індивіда мають мікро- та мезафактори (I – IV рівні здоров’я). У процесі соціалізації в молодої людини формується певна соціальна спрямованість, творча індивідуальність, певний стиль життя, а отже, і відповідне ставлення до свого здоров’я.

Розглянемо докладніше складові механізмів впливу на підлітків, на формування їхнього способу життя, стану здоров’я у ході соціалізації особистості. Слід підкреслити, що інституційний спосіб соціалізації реалізується через систему громадського виховання: школу, позашкільні навчально-виховні заклади, дитячі та юнацькі організації, засоби массової інформації тощо. Інститутаційний механізм соціалізації впливає у межах мезафакторів через засоби масової інформації на здоров’я спільноти, громадськості в цілому (IV рівень) та мікрофакторів через різні соціальні інститути (I – IV рівні здоров`я) від індивідуального до здоров’я окремих організацій.

Якщо поглянути на інституційний процес соціалізації особистості з огляду на формування позитивного ставлення до здоров’я, то можна побачити, що цей процес має вплив насамперед на духовне здоров’я (викладання різних предметів у школі, участь у культурологічних гуртках позашкільних закладів тощо). Проте залежно від того, яка загальна атмосфера панує в навчальному (позанавчальному) закладі, наскільки затишно та впевнено почувають себе вихованці – все це впливає на їхнє психічне здоров’я.

Фізичний розвиток особистості також тісно пов’язаний з інституційним процесом соціалізації. Зокрема, це помітно тоді, коли добре поставлена робота на уроках фізкультури у школі, простежується активна участь у спортивних гуртках учнів тощо. Процес соціалізації у системі громадського виховання та соціальне здоров’я пов’язані соціальними зв’язками, які складаються у молодих людей при участі їх у роботі різних інституційних закладів. Вплив системи соціального виховання проходить також завдяки накопичення відповідних знань і досвіду соціально позитивної поведінки.

У ході дослідження ми провели опитування дітей і молоді (жовтень 2007 р., 84 респонденти віком 10-22 р.) з метою з'ясування ролі школи, ВНЗ, викладачів і вчителів у формуванні поглядів про здоровий спосіб життя. Розглянемо, як часто звертаються учні до вчителів з питаннями про спосіб і стиль життя, шкідливі звички тощо.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Класно-урочна система організації навчання, урок як основна форма організації навчального процесу
Класично-урочна система є чи не найважливішим класичним винаходом у дидактиці. З часів Яна Амоса Коменського, якого справедливо вважають її творцем, класно-урочна система вже 350 років панує як форма ...

Характеристика функціонального стану сенсорних систем дітей
Ряд фахівців в галузі фізіології, фізичного виховання і спорту вважають, що формування і вдосконалення рухових навиків неможливе без участі сенсорних систем. Багато дослідників вказують, що залежно в ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com