Соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя особистості

Педагогіка і освіта » Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці » Соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя особистості

Сторінка 2

Рис. 2.1 Фактори впливу на формування способу життя особистості

Таке структурування рівнів здоров’я дозволяє мати уявлення світової спільноти щодо зв’язку індивідуального і суспільного здоров’я, яке визначає наскрізну залежність і взаємодетермінованість усіх рівнів.

Взаємозв`язок факторів соціалізації особистості та рівнів здоров’я людини, які були описані у першому розділі, має таку структуру

Мікрофактори

– відповідно –

I – III рівень здоров`я

Мезафактори

– відповідно –

IV рівень здоров`я

Макрофактори

– відповідно –

V рівень здоров`я

Мегафактори

– відповідно –

VI рівень здоров`я

Звичайно, пересічна молода людина більше пов’язана з першими трьома групами факторів соціалізації та рівнями здоров’я, а найбільший вплив на якість та стиль життя індивіда мають мікро- та мезафактори (I – IV рівні здоров’я). У процесі соціалізації в молодої людини формується певна соціальна спрямованість, творча індивідуальність, певний стиль життя, а отже, і відповідне ставлення до свого здоров’я.

Розглянемо докладніше складові механізмів впливу на підлітків, на формування їхнього способу життя, стану здоров’я у ході соціалізації особистості. Слід підкреслити, що інституційний спосіб соціалізації реалізується через систему громадського виховання: школу, позашкільні навчально-виховні заклади, дитячі та юнацькі організації, засоби массової інформації тощо. Інститутаційний механізм соціалізації впливає у межах мезафакторів через засоби масової інформації на здоров’я спільноти, громадськості в цілому (IV рівень) та мікрофакторів через різні соціальні інститути (I – IV рівні здоров`я) від індивідуального до здоров’я окремих організацій.

Якщо поглянути на інституційний процес соціалізації особистості з огляду на формування позитивного ставлення до здоров’я, то можна побачити, що цей процес має вплив насамперед на духовне здоров’я (викладання різних предметів у школі, участь у культурологічних гуртках позашкільних закладів тощо). Проте залежно від того, яка загальна атмосфера панує в навчальному (позанавчальному) закладі, наскільки затишно та впевнено почувають себе вихованці – все це впливає на їхнє психічне здоров’я.

Фізичний розвиток особистості також тісно пов’язаний з інституційним процесом соціалізації. Зокрема, це помітно тоді, коли добре поставлена робота на уроках фізкультури у школі, простежується активна участь у спортивних гуртках учнів тощо. Процес соціалізації у системі громадського виховання та соціальне здоров’я пов’язані соціальними зв’язками, які складаються у молодих людей при участі їх у роботі різних інституційних закладів. Вплив системи соціального виховання проходить також завдяки накопичення відповідних знань і досвіду соціально позитивної поведінки.

У ході дослідження ми провели опитування дітей і молоді (жовтень 2007 р., 84 респонденти віком 10-22 р.) з метою з'ясування ролі школи, ВНЗ, викладачів і вчителів у формуванні поглядів про здоровий спосіб життя. Розглянемо, як часто звертаються учні до вчителів з питаннями про спосіб і стиль життя, шкідливі звички тощо.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Форми правової свідомості
Узагальнивши дослідження, можна виділити такі форми правової свідомості, як індивідуальну, яка виражає ставлення конкретної людини до тих чи інших соціальних явищ, системи її поглядів, уявлень та пер ...

Сучасні підходи до типології та структури уроків
Жоден з уроків, навіть проведених одним і тим самим учителем з використанням однакових технологій, методів, прийомів та засобів навчання, не буде повністю відтворювати будь-який інший. Проте говорити ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com